Number of found documents: 1
Published from to

Mikropropagace jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior L.)
Šedivá, Jana; Havrdová, Ludmila; Maršík, Petr
2017 - Czech
Cílem metodiky je poskytnout optimalizovaný postup mikropropagace jasanu ztepilého, který může podpořit produkci jeho elitních genotypů s vyšším stupněm tolerance vůči invaznímu houbovému patogenu Hymenoscypus fraxineus způsobujícímu našim domácím druhům jasanu (Fraxinus excelsior a F. angustifolia) tzv. nekrózu jasanů (v Evropě známá jako „ash dieback“). Metodika zahrnuje dva ucelené in vitro množitelské postupy, které vychází buď z juvenilního rostlinného materiálu (ze semen) nebo z dospělých stromů s použitím vrcholových pupenů. The aim of the methodology is to provide an optimized process of micropropagation of common ash, which can support the production of its elite genotypes with a higher degree of tolerance to the invasive fungal pathogen Hymenoscypus fraxineus causing our domestic species of ash (Fraxinus excelsior and F. angustifolia) so called necrosis of ashes (known in Europe as " ash dieback "). The methodology includes two integrated in vitro propagation techniques, which are based either on juvenile plant material (from seeds) or on adult trees using apical buds. Keywords: Fraxinus excelsior; mikropropagace; organogeneze; rezistence; Hymenoscyphus fraxineus; Fraxinus excelsior; micropropagation; organogenesis; resistance; Hymenoscyphus fraxineus Available in a digital repository NRGL
Mikropropagace jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior L.)

Cílem metodiky je poskytnout optimalizovaný postup mikropropagace jasanu ztepilého, který může podpořit produkci jeho elitních genotypů s vyšším stupněm tolerance vůči invaznímu houbovému patogenu ...

Šedivá, Jana; Havrdová, Ludmila; Maršík, Petr
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases