Number of found documents: 5
Published from to

Metodické postupy obhospodařování lesů s vodohospodářskými funkcemi
Šach, František; Kantor, Petr; Černohous, Vladimír
2007 - Czech
Angl. abstrakt a summary Keywords: obhospodařování lesů; Česko; vodohospodářská funkce lesa Available in a digital repository NRGL
Metodické postupy obhospodařování lesů s vodohospodářskými funkcemi

Angl. abstrakt a summary

Šach, František; Kantor, Petr; Černohous, Vladimír
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2007

Specifika pěstování a využití sadebního materiálu smrku ztepilého Picea abies (L.) Karst. pro horské oblasti
Jurásek, Antonín; Leugner, Jan; Martincová, Jarmila
2007 - Czech
Keywords: sadební materiál; horské oblasti; smrk ztepilý Available in a digital repository NRGL
Specifika pěstování a využití sadebního materiálu smrku ztepilého Picea abies (L.) Karst. pro horské oblasti

Jurásek, Antonín; Leugner, Jan; Martincová, Jarmila
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2007

Výchova lesních porostů hlavních hospodářských dřevin
Slodičák, Marian; Novák, Jiří
2007 - Czech
Keywords: výchova; hlavní dřeviny Available in a digital repository NRGL
Výchova lesních porostů hlavních hospodářských dřevin

Slodičák, Marian; Novák, Jiří
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2007

Metodika postupů přeměn porostů náhradních dřevin v imisních oblastech
Balcar, Vratislav; Kacálek, Dušan; Navrátil, Petr; Slodičák, Marian
2007 - Czech
Angl. abstrakt a summary Keywords: emise; přeměny Available in a digital repository NRGL
Metodika postupů přeměn porostů náhradních dřevin v imisních oblastech

Angl. abstrakt a summary

Balcar, Vratislav; Kacálek, Dušan; Navrátil, Petr; Slodičák, Marian
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2007

Pěstební postupy pro získání výsadbyschopných řízkovanců smrku ztepilého
Jurásek, Antonín; Martincová, Jarmila
2004 - Czech
Keywords: smrk ztepilý; řízky; řízkovanci; školkařské technologie; zalesňování Available in a digital repository NRGL
Pěstební postupy pro získání výsadbyschopných řízkovanců smrku ztepilého

Jurásek, Antonín; Martincová, Jarmila
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2004

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases