Number of found documents: 1
Published from to

Consultatio jako žánr dobové nábožensko-politické polemiky a Consultatio J. A. Komenského
Balík, Vojtěch
2015 - Czech
Termín consultatio (konzultace, porada) se v 16. a 17. století ujal primárně v nadpisech odborných publikací medicínských, a nato také právních. Zdá se, že odvozeně se pak stal oblíbeným v písemně vedené veřejné debatě, či spíše v polemice v oboru nábožensko-politickém. Formálně jako consultatio (nezřídka posílená přívlastky jako utilis, salubris, orthodoxa, catholica…) byly představovány jak seriozní odborné práce, tak často i dílka téměř pamfletické úrovně. Jestliže se však J. A. Komenský rozhodl uvést své stěžejní životní dílo právě jako consultatio, jistě se tím jen nehlásil k tradičnímu žánru, ale – podobně jako i v jiných případech nadpisů svých děl – sáhl do hloubky významu toho slova a zapojil je do služby svého záměru. Navíc, jak víme, měl před očima i skutečné konzultace, shromáždění a schůze politiků, představitelů mezináboženského dialogu apod. The Latin term consultatio (consultation) in the 16th and 17th centuries took the headlines primarily in specialized medical publications, and later in legal as well. It seems that this term then derivatively became popular in written public debate, or rather in the religious-political controversy. Formally as consultatio (often accompanied by attributes such as utilis, salubris, orthodoxa, catholica...) were presented not only serious professional works, but very often pamphlets etc. However, if Comenius decided to launch its flagship life's work just as Consultatio, he surely just referred to the traditional genre, but - as in other titles of his works - he reached into his deep sense of the word and engaged it in the service of his plan. In addition, as we know, he had before his eyes a real consultation as well, the assembly or meeting of politicians, representatives of interreligious dialogue, etc. Keywords: J. A. Comenius; De rerum humanarum emendatione consultatio catholica - title Available in a digital repository NRGL
Consultatio jako žánr dobové nábožensko-politické polemiky a Consultatio J. A. Komenského

Termín consultatio (konzultace, porada) se v 16. a 17. století ujal primárně v nadpisech odborných publikací medicínských, a nato také právních. Zdá se, že odvozeně se pak stal oblíbeným v písemně ...

Balík, Vojtěch
Filosofický ústav, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases