Number of found documents: 49014
Published from to

Metoda: ENTEROtest 24
2021 -
Keywords: metoda; ENTEROtest 24; biochemické identifikační testy; bakterie; Enterobacteriaceae; aeromonády; vibrio Available in the ZČU Library.
Metoda: ENTEROtest 24

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Metoda: Průtoková cytometrie – funkční testy
2021 -
Keywords: metoda; průtoková cytometrie; funkční testy; test oxidačního vzplanutí fagocytů Available in the ZČU Library.
Metoda: Průtoková cytometrie – funkční testy

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Metoda: Stanovení specifického IgE multiplexovou metodou ALEX
2021 -
Keywords: metoda; multiplexová metoda ALEX; kolorimetrická enzymová analýza; stanovení IgE Available in the ZČU Library.
Metoda: Stanovení specifického IgE multiplexovou metodou ALEX

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Laboratorní diagnostika respiračních infekcí
2021 -
Keywords: metoda; laboratorní diagnostika; respirační infekce; analýza dat; viry Available in the ZČU Library.
Laboratorní diagnostika respiračních infekcí

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Metoda: MALDI TOF (identifikace mikroorganismů hmotnostní spektrometrií)
2021 -
Keywords: metoda; MALDI TOF; doba letu; identifikace mikroorganismů hmotnostní spektrometrií; spektrometr Microflex LT; software MALDI Biotyper Available in the ZČU Library.
Metoda: MALDI TOF (identifikace mikroorganismů hmotnostní spektrometrií)

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Stanovení výskytu donor specifických protilátek u pacientů po transplantaci ledviny
2021 -
Keywords: ledviny; transplantace; donor; protilátka Available in the ZČU Library.
Stanovení výskytu donor specifických protilátek u pacientů po transplantaci ledviny

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Metoda: Stanovení specifického IgE pomocí multiplexové metody ISAC
2021 -
Keywords: metoda; ISAC; stanovení IgE; biočip Available in the ZČU Library.
Metoda: Stanovení specifického IgE pomocí multiplexové metody ISAC

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Succession of technical education in primary and secondary school
2021 -
Keywords: technické vzdělávání; základní škola; učení Available in the ZČU Library.
Succession of technical education in primary and secondary school

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Chess table with backlit game board
2021 -
Projekt Šachový stolek s podsvícenou hrací deskou byl vytvořen za účelem sjednocení přírodního materiálu (dubu) s elektrotechnickými materiály (světelné diody) a zajištění tak originální deskové hry nebo designové stolku se speciálním skleněným hracím polem. Tento hrací stolek je na své poměry relativně velký a bylo zde řešeno mnoho problému např. s podsvíceným a změnou barev, které byly úspěšně vyřešeny. Výsledkem je originální umělecké dílo. Keywords: šachy; šachový dřevěný stůl; podsvícená herní deska; skleněné figurky Available in the ZČU Library.
Chess table with backlit game board

Projekt Šachový stolek s podsvícenou hrací deskou byl vytvořen za účelem sjednocení přírodního materiálu (dubu) s elektrotechnickými materiály (světelné diody) a zajištění tak originální deskové hry ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Topologická optimalizace frézovacího nástroje s využitím výrobní technologie Direct Metal Laser Sintering
2021 -
Cílem disertační práce je identifikovat potenciálně kritické oblasti, které souvisí s odlehčením frézovací hlavy a to hlavně v důsledku vyplnění těla frézy "lattice" strukturou. V rámci této činnosti byly provedeny experimenty, které objasňují závažnost objevených možných rizik a jejich výstupy jsou v konečné fázi uplatněny pro návrhy odlehčení. Mezi ně byly zařazeny varianty odlehčené frézy "lattice" strukturou, ale i varianty, které vznikly na základě bionických úprav a rozměrové parametrizace navržené příčky uvnitř obálky frézy. Keywords: topologická optimalizace; progresivní frézování; dmls; aditivní výroba z kovu Available in digital repository of ZČU.
Topologická optimalizace frézovacího nástroje s využitím výrobní technologie Direct Metal Laser Sintering

Cílem disertační práce je identifikovat potenciálně kritické oblasti, které souvisí s odlehčením frézovací hlavy a to hlavně v důsledku vyplnění těla frézy "lattice" strukturou. V rámci této činnosti ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases