Number of found documents: 2505
Published from to

Populačně genetické aspekty rostlinných invazí: studie genetické a cytotypové variability u invazních a nativních populací \kur{Phalaris arundinacea} L. a \kur{Myriophyllum} sp.
KÁVOVÁ, Tereza
2019 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Populačně genetické aspekty rostlinných invazí: studie genetické a cytotypové variability u invazních a nativních populací \kur{Phalaris arundinacea} L. a \kur{Myriophyllum} sp.

KÁVOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Diverzita, fylogeneze a biologie kryptosporidií infikujících hlodavce rodu \kur{Apodemus}
ČONDLOVÁ, Šárka
2018 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Diverzita, fylogeneze a biologie kryptosporidií infikujících hlodavce rodu \kur{Apodemus}

ČONDLOVÁ, Šárka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Integrace dětí cizinců na 2. stupni základních škol v ČB z pohledu třídních učitelů
JEŘÁBKOVÁ, Silvie
2016 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Integrace dětí cizinců na 2. stupni základních škol v ČB z pohledu třídních učitelů

JEŘÁBKOVÁ, Silvie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Změny a vývoj fyzikálních a chemických charakteristik prostředí v závislosti na změnách a vývoji krajinného pokryvu a land use
NEDBAL, Václav
2015 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Změny a vývoj fyzikálních a chemických charakteristik prostředí v závislosti na změnách a vývoji krajinného pokryvu a land use

NEDBAL, Václav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Tri-trophic Interactions of Host Plants, Gall-forming Insects, and their Parasitoids in the Tropical Rainforests of Papua New Guinea
BUTTERILL, Philip Thomas
2015 - English
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Tri-trophic Interactions of Host Plants, Gall-forming Insects, and their Parasitoids in the Tropical Rainforests of Papua New Guinea

BUTTERILL, Philip Thomas
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Historie Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích
JAKEŠOVÁ, Libuše
2015 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Historie Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích

JAKEŠOVÁ, Libuše
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Psychická odlišnost romských dětí staršího školního věku od jejich vrstevníků a dopad na jejich výchovu
SÝKOROVÁ, Olga Izabela
2014 - Czech
Práce se zabývá odlišností romských dětí staršího školního věku od jejich vrstevníků z majority a tím, jaký má dopad na jejich výchovu. Zaměřuje se podrobně na historii a kulturu Romů, vysvětluje hodnotový systém této minority a zhodnocuje její silné a slabé stránky. Zaměřuje se i na děti staršího školního věku, na jejich prožívání dospívání a pohled společnosti na tuto cílovou skupinu. Práce se dotýká i vztahu Romů k víře nebo tím, jak členové tohoto etnika tráví svůj volný čas. Práce poodkrývá hierarchii v romské rodině a rozdílnou výchovu dětí oproti výchově v rodině z majority. V neposlední řadě práce poukazuje na fakt, že je k romskému dítěti potřeba přistupovat s ohledem na jeho romství. Přínos této práce vidím v tom, že jsem poodhalila problém vzdělávání romských dětí staršího školního věku. Zjistila jsem, že se touto problematikou zabývají autoři z celého světa. Domnívám se, že tato práce může čtenáři pomoci nahlédnout do problematiky vzdělávání romských dětí a lépe tyto děti pochopit. This work analyzes the differences between older Romany schoolchildren and their peers, who make the majority, as well as the resulting impact on their upbringing. It also explores Romany history and culture, and attempts to explain the value system of this ethnical minority; while avaluating its weaknesses and strong points. There is a limitation to work only with children at their mid-school age. It explores their experience of growing up as well as the way they are viewed by the society. This work also regards the Romany relationship to religious believes as well as their ways of spending free time. It also sheds some light on the hierarchical structure of Romany families and the differences of upbringing of the children, in comparison to the families of the ethnical majority. Finally, the work points out the importance to approach Romany children with regard to their background. This should help revealing the issues related to education of Romany children; hence problems which are of interest to specialists all around the world. Through familiarizing with the issues related to educating Romany children, through better understanding of the them; the project aims to help improve education of Romany children at their mid-school age. Keywords: Romové; odlišnost Romů; dítě; starší školní věk; hodnoty Romů; romské tradice; sociálně patologické jevy; vzdělávání Romů; Romany; dissimalarity of Romany people; child; mid-school age; values of Romany people; Romany traditions; socio-pathological phenomenons; educating Romany people Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Psychická odlišnost romských dětí staršího školního věku od jejich vrstevníků a dopad na jejich výchovu

Práce se zabývá odlišností romských dětí staršího školního věku od jejich vrstevníků z majority a tím, jaký má dopad na jejich výchovu. Zaměřuje se podrobně na historii a kulturu Romů, vysvětluje ...

SÝKOROVÁ, Olga Izabela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Záškoláctví
JELÍNKOVÁ, Petra
2013 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Záškoláctví

JELÍNKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Současná armáda Český republiky z pohledu gender
ŠUJANOVÁ, Lucie
2013 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Současná armáda Český republiky z pohledu gender

ŠUJANOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Co dělá člověka člověkem
CHMELAŘOVÁ, Dobroslava
2012 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Co dělá člověka člověkem

CHMELAŘOVÁ, Dobroslava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases