Number of found documents: 481
Published from to

Po stopách českovídeňských evangelíků augsburského a helvétského vyznání v „dlouhém 19. století“
Velek, Viktor
2020 - Czech
Keywords: Viennese Czechs; religion; 19th century Available at various institutes of the ASCR
Po stopách českovídeňských evangelíků augsburského a helvétského vyznání v „dlouhém 19. století“

Velek, Viktor
Masarykův ústav a Archiv, 2020

Nejedlý Zdeněk (Gramofonové desky). Soupis
Kábová, Hana
2020 - Czech
Keywords: Zdeněk Nejedlý; archival papers - records Available at various institutes of the ASCR
Nejedlý Zdeněk (Gramofonové desky). Soupis

Kábová, Hana
Masarykův ústav a Archiv, 2020

Astrofyzikální observatoř ČSAV, Ondřejov. Inventář
Hálek, Jan
2020 - Czech
Keywords: CSAS Astrophysics Observatory, Ondřejov; archival fond Available at various institutes of the ASCR
Astrofyzikální observatoř ČSAV, Ondřejov. Inventář

Hálek, Jan
Masarykův ústav a Archiv, 2020

Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě
Fasora, L.; Květová, Miroslava; Lein, R.; Matějka, O.
2020 - Czech
Keywords: Austria, 20th century; Czechoslovakia, 20th century; history Available at various institutes of the ASCR
Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě

Fasora, L.; Květová, Miroslava; Lein, R.; Matějka, O.
Masarykův ústav a Archiv, 2020

Nejedlý Zdeněk (Fotografie do roku 1946). Dílčí katalog
Brandejsová Tomsová, Petra; Kábová, Hana
2020 - Czech
Keywords: Zdeněk Nejedlý Available at various institutes of the ASCR
Nejedlý Zdeněk (Fotografie do roku 1946). Dílčí katalog

Brandejsová Tomsová, Petra; Kábová, Hana
Masarykův ústav a Archiv, 2020

Vybrané problémy jakosti potravin v letech 1950–1970
Franc, Martin
2020 - Czech
Studie se věnuje třem důležitým problémům jakosti potravin v Československu v letech 1950–1970. Nejprve se soustřeďuje na problematiku potravinových náhražek, které se rozšířily především v období 2. světové války a těsně po ní. Druhým tématem studie je krize systému jakostních norem na počátku šedesátých let 20. století, kdy z úsporných důvodů došlo k povolení četných odchylek od stanoveného složení i technologie výroby potravin. Mohutná vlna výjimek z norem rozvrátila celý systém udržování standardní jakosti potravin a její následky se odstraňovaly jen velmi obtížně. The study focuses on three major issues of food quality in Czechoslovakia in 1950–1970. First of all it addresses the issue of food substitutes, which started spreading especially during and after World War II. Another major topic of the study deals with the crisis of the system of quality standards at the beginning of the 1960s, when numerous deviations from the specified ingredients and food-processing technology were permitted for cost-saving reasons. The massive wave of exemptions undermined the entire standard food quality system and its consequences were very hard to overcome. Keywords: Czechoslovakia, 1950-1970; food quality; food substitutes Available at various institutes of the ASCR
Vybrané problémy jakosti potravin v letech 1950–1970

Studie se věnuje třem důležitým problémům jakosti potravin v Československu v letech 1950–1970. Nejprve se soustřeďuje na problematiku potravinových náhražek, které se rozšířily především v období 2. ...

Franc, Martin
Masarykův ústav a Archiv, 2020

Nejedlý Zdeněk (Arnošt Brichta a jeho rodina). Inventář
Kábová, Hana
2020 - Czech
Keywords: Arnošt Brichta; archival papers Available at various institutes of the ASCR
Nejedlý Zdeněk (Arnošt Brichta a jeho rodina). Inventář

Kábová, Hana
Masarykův ústav a Archiv, 2020

Jan Nečácek. Inventář (1945–1998)
Jonáková, Anna
2019 - Czech
Keywords: Jan Nečásek; personal papers Available at various institutes of the ASCR
Jan Nečácek. Inventář (1945–1998)

Jonáková, Anna
Masarykův ústav a Archiv, 2019

Negativy a diapozitivy ve fondu českého geografa Jiřího V. Daneše – 14 let po povodních. Příklad fotografií z cesty kolem světa
Tomsová, Petra
2019 - Czech
Keywords: Jiří V. Daneš Available at various institutes of the ASCR
Negativy a diapozitivy ve fondu českého geografa Jiřího V. Daneše – 14 let po povodních. Příklad fotografií z cesty kolem světa

Tomsová, Petra
Masarykův ústav a Archiv, 2019

Reprezentativní politika z povolání a čeští členové Panské sněmovny Říšské rady
Pavlíček, Tomáš W.
2018 - Czech
Autor se zaměřuje na Čechy povolané na doživotí za členy horní sněmovny předlitavského parlamentu a klade si otázku, zda a za jakých podmínek by bylo možné vymezit skupinu občanských pairů. The author focuses on Czechs appointed as life peers at the upper house of the Austrian parliament and raises the question of whether and under what conditions one can distinguish a group of Czech civic peers. Keywords: political culture; House of Peers; Czech politics Available at various institutes of the ASCR
Reprezentativní politika z povolání a čeští členové Panské sněmovny Říšské rady

Autor se zaměřuje na Čechy povolané na doživotí za členy horní sněmovny předlitavského parlamentu a klade si otázku, zda a za jakých podmínek by bylo možné vymezit skupinu občanských pairů....

Pavlíček, Tomáš W.
Masarykův ústav a Archiv, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases