Number of found documents: 3012
Published from to

A simple algorithm for probes positioning in BTT systems
Tchawou Tchuisseu, Eder Batista; Procházka, Pavel; Maturkanič, Dušan
2020 - English
The Blade Tip Timing (BTT), a non-contact method for measuring the blade tip displacement through the time of arrival, is studied in this article. This work proposes a simple algorithm based on the minimization of the coherence and the condition number of the sensingmatrix for defining the best probe positioning in the case of synchronous and asynchronous vibrations. Keywords: BTT systems; probe positioning; condition number; coherence Available at various institutes of the ASCR
A simple algorithm for probes positioning in BTT systems

The Blade Tip Timing (BTT), a non-contact method for measuring the blade tip displacement through the time of arrival, is studied in this article. This work proposes a simple algorithm based on the ...

Tchawou Tchuisseu, Eder Batista; Procházka, Pavel; Maturkanič, Dušan
Ústav termomechaniky, 2020

Rázy v potrubí
Luxa, Martin
2020 - Czech
Zpráva se zabývá problematikou rázových vln potrubí, které vznikají při jeho náhlém uzavření. Jsou popsány tři možné teoretické přístupy k řešení a jsou uvedena i řešení praktických úloh. The report deals with shock waves in ducts, which originate as a consequence of sudden closing of quick acting valve. Three methods of solving are described. Selected actual problems of czech power plants are solved. Keywords: water hammer; hydrodynamics; shock wave; aerodynamics Available at various institutes of the ASCR
Rázy v potrubí

Zpráva se zabývá problematikou rázových vln potrubí, které vznikají při jeho náhlém uzavření. Jsou popsány tři možné teoretické přístupy k řešení a jsou uvedena i řešení praktických úloh....

Luxa, Martin
Ústav termomechaniky, 2020

Contribution to hpc fem calculations of bladed disk dynamics with dry-friction contacts
Pešek, Luděk; Šnábl, Pavel; Bula, Vítězslav
2020 - English
The experimental set-up for studying dynamical behaviour of the bladed wheel with pre-stressed dry-friction contacts in tie-bosses was built. The numerical solution of the turbine bladed wheel with tiebosses based on 3D finite element method with surface to surface dry friction contact model is proposed. Comparison of experimental and preliminary numerical results of dynamical behaviour and damping estimation of our bladed wheel design yielded a reasonable agreement. Due to dry friction contacts and non-linear solution of 3D FE model it, however, leads to HPC computations and long computation times. The contribution deals with description of computational strategy for damping evaluation and achieved results, too. Keywords: bladed wheel; dry-friction contacts; damping; tie-boss couplings Available at various institutes of the ASCR
Contribution to hpc fem calculations of bladed disk dynamics with dry-friction contacts

The experimental set-up for studying dynamical behaviour of the bladed wheel with pre-stressed dry-friction contacts in tie-bosses was built. The numerical solution of the turbine bladed wheel with ...

Pešek, Luděk; Šnábl, Pavel; Bula, Vítězslav
Ústav termomechaniky, 2020

Design of experiment for temperature dependence of rubber samples under torsional harmonic load
Šulc, Petr; Pešek, Luděk; Bula, Vítězslav; Košina, Jan; Cibulka, Jan
2020 - English
This work deals with the preparation and methodology of temperature measurement inside the rubber sample. There is a design of a rubber sample with placed temperature sensors and a description with a scheme of temperature measurement under torsional dynamic stress. The reason for these measurements is to determine the temperature dependence and sensitivity of the parameters of the thermal outputs. Keywords: heat flow; temperature; Fourier equation Available at various institutes of the ASCR
Design of experiment for temperature dependence of rubber samples under torsional harmonic load

This work deals with the preparation and methodology of temperature measurement inside the rubber sample. There is a design of a rubber sample with placed temperature sensors and a description with a ...

Šulc, Petr; Pešek, Luděk; Bula, Vítězslav; Košina, Jan; Cibulka, Jan
Ústav termomechaniky, 2020

Comparison of power control method for B4 converter connected to unbalanced grid
Šimek, Petr; Valouch, Viktor
2020 - English
The aim of the paper is to present a power control of a three-phase inverter with only four inverter legs (connections B4) connected to an unbalanced grid. The results obtained by the predictive power control with a finite set of control values, the results obtained using a modified direct power control strategy, and the results obtained using a generalized predictive control are compared and discussed.\n Keywords: power control; B4 converter; unbalanced grid Available at various institutes of the ASCR
Comparison of power control method for B4 converter connected to unbalanced grid

The aim of the paper is to present a power control of a three-phase inverter with only four inverter legs (connections B4) connected to an unbalanced grid. The results obtained by the predictive power ...

Šimek, Petr; Valouch, Viktor
Ústav termomechaniky, 2020

Experimental modelling of vibroacoustics of the human vocal tract with compliant walls
Radolf, Vojtěch; Horáček, Jaromír; Košina, Jan
2020 - English
Experimental model of human vocal tract cavities with hard walls has been modified to take into account the compliance of the soft tissue of the human vocal tract. The paper presents the studied acoustic-structural interaction of the vocal tract cavities with a dynamical system originated in vibration of the soft tissue. The experimental results are in qualitative agreement with the results of mathematical modelling. Compliant walls of acoustic cavities generate additional low frequency acoustical-mechanical resonances of the system and increase acoustic resonance frequencies. Keywords: biomechanics of voice; vocal tract acoustics; acoustic-structural interaction. Available at various institutes of the ASCR
Experimental modelling of vibroacoustics of the human vocal tract with compliant walls

Experimental model of human vocal tract cavities with hard walls has been modified to take into account the compliance of the soft tissue of the human vocal tract. The paper presents the studied ...

Radolf, Vojtěch; Horáček, Jaromír; Košina, Jan
Ústav termomechaniky, 2020

Measurements on TR-W-1 Cascade
Luxa, Martin; Šimurda, David
2020 - English
The research report contains experimetal data from optical and pneumatic measurements on transonic profile cascade with linear part of suction side downstream the sonic line, which is intended for the rotor wheal of a last stage of steam turbine Keywords: transonic flow; steam turbine; profile cascade Available at various institutes of the ASCR
Measurements on TR-W-1 Cascade

The research report contains experimetal data from optical and pneumatic measurements on transonic profile cascade with linear part of suction side downstream the sonic line, which is intended for the ...

Luxa, Martin; Šimurda, David
Ústav termomechaniky, 2020

Measurements on TR-W-2 Cascade
Luxa, Martin; Šimurda, David
2020 - English
The research report contains experimetal data from optical and pneumatic measurements on transonic profile cascade with non-linear part of suction side downstream the sonic line, which is intended for the rotor wheal of a last stage of steam turbine. Keywords: transonic flow; steam turbine; profile cascade Available at various institutes of the ASCR
Measurements on TR-W-2 Cascade

The research report contains experimetal data from optical and pneumatic measurements on transonic profile cascade with non-linear part of suction side downstream the sonic line, which is intended for ...

Luxa, Martin; Šimurda, David
Ústav termomechaniky, 2020

Topical Problems of Fluid Mechanics 2020
Šimurda, David; Bodnár, T.
2020 - English
Proceedings consist of contributions dealing with both research on various problems in fluid mechanics and mathematical or experimental methods utilizable for solution of such problems. Keywords: experimental fluid mechanics; mathematical modelling; CFD; turbulence Available at various institutes of the ASCR
Topical Problems of Fluid Mechanics 2020

Proceedings consist of contributions dealing with both research on various problems in fluid mechanics and mathematical or experimental methods utilizable for solution of such problems.

Šimurda, David; Bodnár, T.
Ústav termomechaniky, 2020

Hodnocení změn vlastností a chování vybraných polymerních materiálů po procesech stárnutí
Štěpánek, Ivo; Štěpánová, Lucie; Mertová, Andrea
2020 - Czech
Nejdříve byla realizována testovací měření na vybraných polymerních materiálech a to jak měřením na rtg fluorescenci z pohledu chemických změn, rozměrových a hustotních změn před a po aplikaci stárnoucích procesů, tak měřením mechanických vlastností a chování s různou velikostí normálové síly, s různými metodami zatěžování a geometrií indentačních těles ale též dokumentací vybranými mikroskopickými metodami. V návaznosti byly provedeny optimalizace analytických metod pro zachycení iniciace stárnutí, rozvoje procesů a finálních stavů degradace s dostatečnou citlivostí na vybrané polymerní materiály. Paralelně byly testovány možnosti komor pro stárnoucí procesy s působením teploty, vlhkosti a radiace i s kombinací jednotlivých procesů. Následně byly optimalizovány parametry pro další realizaci experimentů zohledňujících podmínky praxe ale i pro možnosti zachycení jednotlivých stádií průběhu degradace. Tyto podmínky byly aplikovány na vybrané polymerní materiály. Z realizovaných experimentálních výsledků vyplývá míra vlivu slunečního záření, zvýšené teploty i vlhkosti v dlouhodobém procesu. Z provedených experimentů dále vyplývá, že degradační proces je komplexní a tudíž jednoduchá úvaha, zda je vliv slunečního záření ten zásadní nelze tak jednoduše tvrdit. I v oddělených procesech tj. vliv samotné teploty má vliv na postupné změny v povrchu polymerního materiálu. Vliv teploty za současného působení vlhkosti ve vodních lázních ukázal, že vliv vlhkosti je významný v realizaci síťovacích procesů a to je ve změnách vlastnostech a chování polymerního materiálu se též projevuje. Přesto lze říci, že vliv slunečního záření v provedených experimentech byl dominantní nebo přesněji řečeno rychlost změn je nejvýraznější. Available on request at various institutes of the ASCR
Hodnocení změn vlastností a chování vybraných polymerních materiálů po procesech stárnutí

Nejdříve byla realizována testovací měření na vybraných polymerních materiálech a to jak měřením na rtg fluorescenci z pohledu chemických změn, rozměrových a hustotních změn před a po aplikaci ...

Štěpánek, Ivo; Štěpánová, Lucie; Mertová, Andrea
Ústav termomechaniky, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases