Number of found documents: 34746
Published from to

Comparison of 2D vs. 3D Unet Organ Segmentation in abdominal 3D CT images
2021 -
Keywords: vymezení orgánu; U-Net; architektura; břicho; segmentace; 3D CT obraz Available in the ZČU Library.
Comparison of 2D vs. 3D Unet Organ Segmentation in abdominal 3D CT images

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

LEAVEN - Lightweight Surface and Volume Mesh Sampling Application for Particle-based Simulations
2021 -
Keywords: vzorkování; objemová reprezentace; reprezentace povrchu; simulace na bázi částic Available in the ZČU Library.
LEAVEN - Lightweight Surface and Volume Mesh Sampling Application for Particle-based Simulations

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Model-based tracking on conveyor belts: Evaluation and practical results in the automotive industry
2021 -
Keywords: aplikace; hodnocení; modelové sledování; synchronizace s dopravníkem; robotická výrobní linka; lakovaná auta Available in the ZČU Library.
Model-based tracking on conveyor belts: Evaluation and practical results in the automotive industry

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Exploration of U-Net in Automated Solar Coronal Loop Segmentation
2021 -
Keywords: konvoluční neuronová síť; U-Net; segmentace; aplikace solární fyziky Available in the ZČU Library.
Exploration of U-Net in Automated Solar Coronal Loop Segmentation

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Service-based Processing of Gigapixel Images
2021 -
Keywords: gigapixelové obrázky; zpracování obrazu; webové technologie; zpracování založené na službách Available in the ZČU Library.
Service-based Processing of Gigapixel Images

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Transfer Learning and Hyperparameter Optimization for Instance Segmentation with RGB-D Images in Reflective Elevator Environments
2021 -
Keywords: segmentace instance; RGB-D data; přenosové učení; reflexní prostředí Available in the ZČU Library.
Transfer Learning and Hyperparameter Optimization for Instance Segmentation with RGB-D Images in Reflective Elevator Environments

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Comparison of Performance of Optimized HSI CNN models on Desktop and Embedded Platforms
2021 -
Keywords: hyperspektrální zobrazování; neuronové sítě; Xilinx FPGA; Vitis AI; DPU Available in the ZČU Library.
Comparison of Performance of Optimized HSI CNN models on Desktop and Embedded Platforms

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Output Overvoltage in DC-DC Switching Converters in Case of Sudden Unloading
2021 -
Keywords: převodník buck; boost konvertor; indukční energie; ztráta zatížení; přepětí; ochrana Available in the ZČU Library.
Output Overvoltage in DC-DC Switching Converters in Case of Sudden Unloading

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Design of an ASIC-Based High Speed 32-bit Floating Point Adder
2021 -
Keywords: plovoucí desetinná čárka; algoritmus vzdálené a blízké datové cesty; kadence rod a innovus; Kogge–Stone sčítač; barrel shifter; hlavní prediktor; sčítačka; normalizovaná, denormalizovaná a smíšená čísla; ASIC Available in the ZČU Library.
Design of an ASIC-Based High Speed 32-bit Floating Point Adder

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

A MSP430 microcontroller simulator for teachingat university during the covid-19 pandemic
2021 -
Keywords: mikrokontrolér; simulátor; LabVIEW; MathScript Node; časovač; LED; osciloskop Available in the ZČU Library.
A MSP430 microcontroller simulator for teachingat university during the covid-19 pandemic

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases