Number of found documents: 36222
Published from to

Forced Vibration of Bus Bodyworks and Estimates of Their Fatigue Damage
2023 -
Jízda silničního vozidla na nerovných vozovkách způsobuje vibrace jeho karoserie. Vibrace karoserie mohou vést k únavovému poškození kritických uzlů karoserie. V případě autobusů (trolejbusů, bateriových elektro-busů) kritickými konstrukčními uzly jsou svary tenkostěnných profilů, nejčastěji rohy otvorů pro dveře a okna. Únavové vlastnosti kritických konstrukčních uzlů jsou vyjádřeny S-N křivkami. S-N křivky lze předem stanovit provedením laboratorních únavových zkoušek. Hodnoty časových řad napětí v karoserii mají charakter náhodného procesu. Tato napětí lze určit s dostatečnou přesností pouze tenzometrickým měřením, buď za jízdy vozidla po reálných tratích, popř. na zkušebním polygonu. Únavové poškození pak lze odhadnout pomocí příslušné hypotézy kumulace únavového poškození. Článek demonstruje případovou studii, která využívá data z praktické spolupráce autorů s výrobci autobusů. Keywords: Karoserie autobusů; Modelová testovací dráha; Skutečná cesta; Speciální zkušební dráha; Měření napětí; Historie stresu; Počítání průtoku deště; Stresová spektra; čára S-N; Výpočet únavové životnosti Available in the ZČU Library.
Forced Vibration of Bus Bodyworks and Estimates of Their Fatigue Damage

Jízda silničního vozidla na nerovných vozovkách způsobuje vibrace jeho karoserie. Vibrace karoserie mohou vést k únavovému poškození kritických uzlů karoserie. V případě autobusů (trolejbusů, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Parallel YOLO-based Model for Real-time Mitosis Counting
2023 -
Keywords: YOLO; hluboké učení; počítání mitózy; rakovina prsu; histopatologie; strojové učení; detekce v reálném čase Available in the ZČU Library.
Parallel YOLO-based Model for Real-time Mitosis Counting

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Fun food preparation in preschool education
2022 -
Keywords: vzdělávání; příprava pokrmů; experiment; mateřská škola Available in the ZČU Library.
Fun food preparation in preschool education

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Four in a row
2022 -
Keywords: piškvorky; 3D modelování; 3D tisk Available in the ZČU Library.
Four in a row

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

The French revolution via gamification
2022 -
Keywords: gamifikace; vzdělávací aplikace; didaktický prostředek Available in the ZČU Library.
The French revolution via gamification

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Manipulator programming Foxone in technical education
2022 -
Keywords: stroje; technika; algoritmizace; programování strojů; technická výuka; robotizace Available in the ZČU Library.
Manipulator programming Foxone in technical education

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Trebuchet and its use in education
2022 -
Keywords: trebuchet; pracovní činnosti; vzdělávání; technika Available in the ZČU Library.
Trebuchet and its use in education

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Sturdy structures - building a bridge in an elementary school
2022 -
Keywords: didaktika techniky; technické vzdělání; sturdy constructions Available in the ZČU Library.
Sturdy structures - building a bridge in an elementary school

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Analysis of the state of table football and prediction of its change based on image data
2022 -
Keywords: stolní fotbal; 3D model; ROS; obrazová data Available in the ZČU Library.
Analysis of the state of table football and prediction of its change based on image data

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Význam syntetických dat v úloze rozpoznávání ručně psaného textu
2022 -
Keywords: OCR systém; ručně psaný text; digitalizace; anotovaná data Available in the ZČU Library.
Význam syntetických dat v úloze rozpoznávání ručně psaného textu

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases