Number of found documents: 34408
Published from to

Metoda: ENTEROtest 24
2021 -
Keywords: metoda; ENTEROtest 24; biochemické identifikační testy; bakterie; Enterobacteriaceae; aeromonády; vibrio Available in the ZČU Library.
Metoda: ENTEROtest 24

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Metoda: Průtoková cytometrie – funkční testy
2021 -
Keywords: metoda; průtoková cytometrie; funkční testy; test oxidačního vzplanutí fagocytů Available in the ZČU Library.
Metoda: Průtoková cytometrie – funkční testy

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Metoda: Stanovení specifického IgE multiplexovou metodou ALEX
2021 -
Keywords: metoda; multiplexová metoda ALEX; kolorimetrická enzymová analýza; stanovení IgE Available in the ZČU Library.
Metoda: Stanovení specifického IgE multiplexovou metodou ALEX

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Laboratorní diagnostika respiračních infekcí
2021 -
Keywords: metoda; laboratorní diagnostika; respirační infekce; analýza dat; viry Available in the ZČU Library.
Laboratorní diagnostika respiračních infekcí

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Metoda: MALDI TOF (identifikace mikroorganismů hmotnostní spektrometrií)
2021 -
Keywords: metoda; MALDI TOF; doba letu; identifikace mikroorganismů hmotnostní spektrometrií; spektrometr Microflex LT; software MALDI Biotyper Available in the ZČU Library.
Metoda: MALDI TOF (identifikace mikroorganismů hmotnostní spektrometrií)

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Stanovení výskytu donor specifických protilátek u pacientů po transplantaci ledviny
2021 -
Keywords: ledviny; transplantace; donor; protilátka Available in the ZČU Library.
Stanovení výskytu donor specifických protilátek u pacientů po transplantaci ledviny

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Metoda: Stanovení specifického IgE pomocí multiplexové metody ISAC
2021 -
Keywords: metoda; ISAC; stanovení IgE; biočip Available in the ZČU Library.
Metoda: Stanovení specifického IgE pomocí multiplexové metody ISAC

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Didactic aids The little prince
2021 -
Keywords: didaktika; Malý princ; pomůcky Available in the ZČU Library.
Didactic aids The little prince

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Additional education at school as an optional component educational process
2021 -
Keywords: design vzdělávacího prostředí; další vzdělávací programy; kreativní prostředí pro seberealizaci studentů; osobitost Available in the ZČU Library.
Additional education at school as an optional component educational process

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Making a creative educational environment for students in training sessions
2021 -
Keywords: kreativní potenciál; vzdělávací projekt; kreativní warm-up; kreativní workshop; mistrovská třída Available in the ZČU Library.
Making a creative educational environment for students in training sessions

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases