Number of found documents: 2331

Matematika na pozadí geografických informačních systémů
Pászto, Vít; Marek, Lukáš
Czech
V posledních letech se stává geoinformatika a její nástroje (zejména GIS - geografcký informační systém, materiály DPZ - dálkový průzkum Země, GPS - Global positioning system, mapové servery, aj.) samozřejmou součástí života lidí na celém světě. Mnohdy si ani uživatel neuvědomí, že právě geoinformatika v daný moment slouží k jeho lepšímu rozhodování. Příkladem může být navigace řidiče vozidla po silniční síti pro dosažení svého cíle. Aniž by to bylo zřejmé, tak onen řidič používá dohromady hned několik (geo)informačních technologií - samotný přístroj s GPS čipem, mapové podklady, vektorové vrstvy silniční sítě, letecký či družicový snímek, či 3D modely budov. Avšak na pozadí všeho je správná síťová analýza pro nalezení nejkratší/nejrychlejší cesty, jež využívá matematických algoritmů, jelikož se jedná o optimalizační úlohy v orientovaném a ohodnoceném grafu. A obdobně každá GIS analýza využívá matematického aparátu, ať jednoduchého nebo složitého. Účelem tohoto příspěvku není představení nových matematických formulí pro řešení prostorových analýz, ale ukázat použití základních matematických principů v nejrůznějších aplikacích. Autoři chtějí přiblížit čtenářům geoinformatiku jakožto aplikační vědní disciplínu, a podnítit tak jejich zájem o interdisciplinární spolupráci. Available in a digital repository NRGL
Matematika na pozadí geografických informačních systémů

V posledních letech se stává geoinformatika a její nástroje (zejména GIS - geografcký informační systém, materiály DPZ - dálkový průzkum Země, GPS - Global positioning system, mapové servery, aj.) ...

Pászto, Vít; Marek, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně

Analysis of local moisture increase of timber constructions on ice arena roof
Žák, Antonín; Trcala, Miroslav; Šikula, Ondřej
English
Timber is one of the most used materials for roofing of ice arena because of its very good mechanical properties and low weight. High relative humidity of internal air, low temperature and ice rink presence, which cause fall of surface temperatures of constructions under the dew point due to radiation, are risky factors not only from structural point of view, when load bearing capacity of construction in time is reduced, but also from the view point of bio corrosion. Specific hygrothermal microclimate, different from air parameters in the ice arena, is formatted close to the individual members of roof construction. Newly developed mathematical and physical model using CFD simulation is used for simulation of hygrothermal stress in chosen part of the ice arena roof construction, which substantially affects quality, utility properties and life time of timber roof components. Results are compared with experiments in specific ice rink. Dřevo je díky nízké hmotnosti a velmi dobrým mechanickým vlastnostem jedním z nejčastěji využívaných materiálů na vytvoření zastřešení zimních stadionů. Nízká teplota, vysoká relativní vlhkost vnitřního vzduchu a přítomnost ledové plochy, snižující vzájemným sáláním povrchové teploty konstrukcí i pod teplotu rosného bodu, jsou rizikovým faktorem nejen z pohledu snížení únosnosti konstrukce v čase, ale také z hlediska biokoroze. V blízkosti jednotlivých prvků střešní konstrukce se vytváří specifické tepelně-vlhkostní mikroklima odlišné od parametrů vzduchu v hale. Nově vyvinutým matematicko-fyzikálním modelem a využitím CFD simulace bylo simulováno tepelně-vlhkostní namáhání částí dřevěné střešní konstrukce zimního stadionu, které nezanedbatelně ovlivňuje kvalitu, užitné vlastnosti a životnost dřevěných prvků střechy. Výsledky byly srovnány s experimenty na konkrétním zimním stadionu. Available in a digital repository NRGL
Analysis of local moisture increase of timber constructions on ice arena roof

Timber is one of the most used materials for roofing of ice arena because of its very good mechanical properties and low weight. High relative humidity of internal air, low temperature and ice rink ...

Žák, Antonín; Trcala, Miroslav; Šikula, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně

Receiving Signals From A Sensor In The Digestive Tract
Raška, Marek
Czech
Wireless capsule endoscopy is a system for capturing images of human digestive tract for medical purposes. In this report, I present an antenna solution for a system operating in the 915 MHz ISM band. The capsule transmitter contains a conformal slot loop antenna placed on its outer wall. The planar monopole with a partial ground is used as a receiver. The system has been verified by numerical simulations with a phantom representing part of a human body. Low path loss of the radio link between antennas ensures sufficient signal strength at the receiver for any capsule orientation and location. Keywords: Capsule endoscopy; slot loop antenna; monopole antenna; living tissue; digestive tract Available in a digital repository NRGL
Receiving Signals From A Sensor In The Digestive Tract

Wireless capsule endoscopy is a system for capturing images of human digestive tract for medical purposes. In this report, I present an antenna solution for a system operating in the 915 MHz ISM band. ...

Raška, Marek
Vysoké učení technické v Brně

Storage For Gpon Frames
Holik, Martin
English
This thesis deals with the principle of data storage from passive optical networks. The thesis contains a basic summary of differences between individual standards, but the work is primarily focused on the description of the principle of frame storage based on the GPON standard developed by the International Telecommunication Union – Telecommunication section (ITU-T), which is considered the most widespread. Keywords: Database; GPON; FPGA; Python; SQL Available in a digital repository NRGL
Storage For Gpon Frames

This thesis deals with the principle of data storage from passive optical networks. The thesis contains a basic summary of differences between individual standards, but the work is primarily focused ...

Holik, Martin
Vysoké učení technické v Brně

Content Gap Analysis Of Current Cyber-Security Challenges Of Industrial Control Systems
Pospíšil, Ondřej
English
This paper deals with the analysis of current research papers dealing with cybersecurity in industrial control systems. The analysis is focused on terminology and deals with possible directions to follow in future research. The article also describes current literature on this issue and recommends some sources to obtain information. The summary provides possible directions to follow in cybersecurity research in ICS. Keywords: ICS; Industrial Control System; SCADA; security; Intrusion Detection System; Analysis Available in a digital repository NRGL
Content Gap Analysis Of Current Cyber-Security Challenges Of Industrial Control Systems

This paper deals with the analysis of current research papers dealing with cybersecurity in industrial control systems. The analysis is focused on terminology and deals with possible directions to ...

Pospíšil, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně

Thermal Flow Meter
Mlčoch, Albert
Czech
The paper deals with verification of mathematical model of thermoanemometric sensor of water flow according to King's equation. The model and measuring apparatus are briefly described. The paper deals mainly with measurement and its evaluation. The model is gradually modified depending on the measured data. The conclusion summarizes the current knowledge and measurement accuracy of a modified sensor model. Keywords: flow measurement; heat measurement; King equation; mathematic model Available in a digital repository NRGL
Thermal Flow Meter

The paper deals with verification of mathematical model of thermoanemometric sensor of water flow according to King's equation. The model and measuring apparatus are briefly described. The paper deals ...

Mlčoch, Albert
Vysoké učení technické v Brně

Study Of Electrode Materials For Post-Lithium Ion Systems
Kekelák, Miroslav
Czech
This article describes a lithium-sulfur battery. The next section describes the shortcomings of these types of batteries and describes the function of the binders in the batteries. The last part of the article presents a description of the experiment, which includes used materials. Keywords: Accumulator; Li-S accumulator; Batteries; Binders; Lithium-sulfur batteries Available in a digital repository NRGL
Study Of Electrode Materials For Post-Lithium Ion Systems

This article describes a lithium-sulfur battery. The next section describes the shortcomings of these types of batteries and describes the function of the binders in the batteries. The last part of ...

Kekelák, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně

Stack Game – Fpga Implementation
Mutina, Petr
Czech
The main goal of this work was to design simplified version of Stack game in VHDL language and implementation to FPGA development kit Spartan-3. There is standard computer keyboard connected via PS/2 interface as input and monitor with VGA interface as output. It was necessary to design 21bit VGA convertor for this project. Keywords: Stack game; VHDL; FPGA Available in a digital repository NRGL
Stack Game – Fpga Implementation

The main goal of this work was to design simplified version of Stack game in VHDL language and implementation to FPGA development kit Spartan-3. There is standard computer keyboard connected via PS/2 ...

Mutina, Petr
Vysoké učení technické v Brně

Monitoring Application For Psychiatric Hospital Patient
Kamenská, Veronika
Czech
The “MindCheck” mobile app should serve as a clinical psychiatrist's aid in the monitoring of patients in the psychiatric ward (hospital). During hospitalization, the patient continually performs a set of tests that the psychiatrist can use to set up appropriate treatment and can change the patient's condition. Keywords: Mobile app; monitoring; mental condition; depression Available in a digital repository NRGL
Monitoring Application For Psychiatric Hospital Patient

The “MindCheck” mobile app should serve as a clinical psychiatrist's aid in the monitoring of patients in the psychiatric ward (hospital). During hospitalization, the patient continually performs a ...

Kamenská, Veronika
Vysoké učení technické v Brně

Detection Of Fake Access Points
Lővinger, Norbert
Slovak
Wireless networks have become a common part of our everyday life. This paper describes the cyber-attacks that employ fake access points. These types of attacks are dangerous for users due open communication medium and automatic connection of end stations. In order to prevent attacks, we can implement Wireless Intrusion Detection System to monitor a wireless network. In this article, we analyze Kismet system in experimental testbed that prevents fake access points attacks. Keywords: Wi-Fi; Fake Access Points; Rouge AP; WIDS; Kismet Available in a digital repository NRGL
Detection Of Fake Access Points

Wireless networks have become a common part of our everyday life. This paper describes the cyber-attacks that employ fake access points. These types of attacks are dangerous for users due open ...

Lővinger, Norbert
Vysoké učení technické v Brně

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases