Number of found documents: 9997
Published from to

Přeměny energie ve fyzice pohledem termokamery
2024 -
Příspěvek představuje jednoduché experimenty využitelné ve výuce fyziky v souvislosti s vizualizací energetických pře měn – typicky jde o přeměny mechanické či elektrické ener gie na energii vnitřní. Kvalitativní pojetí experimentů umož ňuje jejich začlenění do výuky na základní i střední škole, a to jak ve formě demonstrační, tak coby náměty na skupinovou žákovskou práci. Keywords: experiment; výuka; fyzika Available in the ZČU Library.
Přeměny energie ve fyzice pohledem termokamery

Příspěvek představuje jednoduché experimenty využitelné ve výuce fyziky v souvislosti s vizualizací energetických pře měn – typicky jde o přeměny mechanické či elektrické ener gie na energii vnitřní. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Porovnání tepelné vodivosti modelu jednoduchého a dvojitého okna
2024 -
Pokus je zaměřen na demonstraci rozdílu v přenosu tepla mezi jednosklem a dvojsklem. V textu je seznam jednoduchých pomůcek a postup provádění experimentu, který je doplněn fotografiemi a termogramy. Termogramy slouží k vizualizaci rozdílu v chování mezi modelem jednoskla a dvojskla. Vysvětlení je postaveno na rozdílu v tepelné vodivosti mezi polykarbonátem a vzduchem, spolu s porovnáním měrné tepelné kapacity těchto dvou látek. Výsledky potvrzují, že model dvojskla má nižší tepelné úniky v čase než model jednoskla. Keywords: přenos teplo; jednosklo; dvojsklo Available in the ZČU Library.
Porovnání tepelné vodivosti modelu jednoduchého a dvojitého okna

Pokus je zaměřen na demonstraci rozdílu v přenosu tepla mezi jednosklem a dvojsklem. V textu je seznam jednoduchých pomůcek a postup provádění experimentu, který je doplněn fotografiemi a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Development of a moodle online course for the subject of KMT/GKOB
2024 -
Keywords: online kurz; Moodle; technická dokumentace; technické kreslení; grafická komunikace; online výuka; KMT/GKOB; Pedagogická fakulta; Západočeská univerzita v Plzni Available in the ZČU Library.
Development of a moodle online course for the subject of KMT/GKOB

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Firearms in Czech society, defence education at primary school
2024 -
Keywords: střelné zbraně ve společnosti; branná výchova na základní škole; možnosti branné výchovy Available in the ZČU Library.
Firearms in Czech society, defence education at primary school

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Make it yourself: catalog of instructions for making didactic aids for the first grade of elementary school
2024 -
Keywords: didaktika pracovních činností; první stupeň základní školy; materiály používané v pracovních činnostech; didaktická pomůcka; inkluzivní vzdělávání; specifické poruchy učení; tvořivost; motivace a pozornost žáků; jemná motorika; katalog Available in the ZČU Library.
Make it yourself: catalog of instructions for making didactic aids for the first grade of elementary school

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

The effect of trap type, season and baiting on the visitation of the trapping facility by black game
2024 -
Keywords: sus scrofa; prase divoké; odchyt; past; monitorování; vnadění; fotopast; les; poškození zvěře; hospodaření v lesích Available in the ZČU Library.
The effect of trap type, season and baiting on the visitation of the trapping facility by black game

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Paper foldink tasks – eye-tracking study
2024 -
Keywords: papírové skládanky; eye-tracking; manuální činnosti Available in the ZČU Library.
Paper foldink tasks – eye-tracking study

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

School QR workshop
2024 -
Keywords: QR kód; webový návod; bezpečnost práce Available in the ZČU Library.
School QR workshop

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

An outdoor game inspired by game shows and games from various corners of the world
2024 -
Keywords: terénní hra; herní show; zábava; učení hrou; kultura Available in the ZČU Library.
An outdoor game inspired by game shows and games from various corners of the world

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Mobilní aplikace pro včelaře
2024 -
Keywords: včelař; mobilní aplikace; monitorování Available in the ZČU Library.
Mobilní aplikace pro včelaře

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases