Number of found documents: 542
Published from to

Hmotnostně spektrometrické zobrazování
Vrkoslav, Vladimír; Strnad, Štěpán; Kučera, L.
2022 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Hmotnostně spektrometrické zobrazování

Vrkoslav, Vladimír; Strnad, Štěpán; Kučera, L.
Ústav organické chemie a biochemie, 2022

CE-MS separation and identification of standard nucleotides
Butnariu, Maria; Šolínová, Veronika; Koval, Dušan
2022 - English
Keywords: capillary electrophoresis; mass spectrometry; nucleotides Available at various institutes of the ASCR
CE-MS separation and identification of standard nucleotides

Butnariu, Maria; Šolínová, Veronika; Koval, Dušan
Ústav organické chemie a biochemie, 2022

Interaction of triazole fungicides in agriculture
Kovač, Ishak; Jakl, M.; Šolínová, Veronika; Kašička, Václav; Jaklová Dytrtová, Jana
2022 - English
Keywords: capillary electrokinetic chromatography; triazole fungicides; quantitative analysis Available at various institutes of the ASCR
Interaction of triazole fungicides in agriculture

Kovač, Ishak; Jakl, M.; Šolínová, Veronika; Kašička, Václav; Jaklová Dytrtová, Jana
Ústav organické chemie a biochemie, 2022

Proteomika pro začátečníky
Hubálek, Martin; Vrbacký, M.; Křenková, Alena
2022 - Czech
Náplní kurzu bude úvod do proteomiky s cílem ukázat současné metody a nástroje použitelné k akvizici a vyhodnocení proteomických dat. Ve dvou na sebe navazujících částech kurzu budeme\nklást důraz na interpretaci proteomických spekter, pochopení principů identifikace peptidů a proteinů a kvantifikační postupy. Na praktických příkladech vysvětlíme De-novo sekvenaci peptidů a použití volně dostupných programů MaxQuant a Perseus na identifikaci, kvantifikaci a vizualizaci dat. Proteomic tutorial for the beginners will summarise and present current methods to analyse and evaluate proteomic samples. The tutorial will be divided into two parts. The first part will focus on data accquisition process and interpretation of spectra. The second part will focus on protein quantification. Keywords: mass spectrometry; proteins; peptides Available at various institutes of the ASCR
Proteomika pro začátečníky

Náplní kurzu bude úvod do proteomiky s cílem ukázat současné metody a nástroje použitelné k akvizici a vyhodnocení proteomických dat. Ve dvou na sebe navazujících částech kurzu budeme\nklást důraz na ...

Hubálek, Martin; Vrbacký, M.; Křenková, Alena
Ústav organické chemie a biochemie, 2022

Analysis, separation and characterization of dityrosine diastereomers by capillary electrophoresis
Šolínová, Veronika; Niederhafner, Petr; Šafařík, Martin; Šebestík, Jaroslav; Kašička, Václav
2022 - English
Keywords: capillary electrophoresis; diastereomer separation; dityrosine Available at various institutes of the ASCR
Analysis, separation and characterization of dityrosine diastereomers by capillary electrophoresis

Šolínová, Veronika; Niederhafner, Petr; Šafařík, Martin; Šebestík, Jaroslav; Kašička, Václav
Ústav organické chemie a biochemie, 2022

Hmotnostně spektrometrické zobrazování
Vrkoslav, Vladimír; Strnad, Štěpán; Kučera, L.
2022 - Czech
Těžiště kurzu bude v MALDI hmotnostním zobrazování. V první části budou shrnuty poznatky a postupy přípravy vzorků, nanášení matrice, měření a vyhodnocováním MALDI MSI analýz. Následovat bude blok věnovaný praktickým zkušenostem MALDI MSI lipidů, metabolitů a dalších analytů na tkáňových řezech a jiných planárních površích. Závěr bude věnován molekulovému zobrazování s využitím dalších používaných ionizačních technik (DESI, DAPPI, LAESI, atd.). The course will focus on MALDI mass spectrometry imaging. Knowledge and procedures of sample preparation, matrix application, measurement, and evaluation of MALDI MSI will be summarized. The first part will be followed by a block dedicated to the practical experience of MALDI MSI of lipids,metabolites, and other analytes on tissue sections and other planar surfaces. We will also explain MSI by other ionization techniques (DESI, DAPPI, LAESI, etc.) Keywords: MALDI - MSI; DESI; sample preparation Available at various institutes of the ASCR
Hmotnostně spektrometrické zobrazování

Těžiště kurzu bude v MALDI hmotnostním zobrazování. V první části budou shrnuty poznatky a postupy přípravy vzorků, nanášení matrice, měření a vyhodnocováním MALDI MSI analýz. Následovat bude blok ...

Vrkoslav, Vladimír; Strnad, Štěpán; Kučera, L.
Ústav organické chemie a biochemie, 2022

Chiral capillary electrophoresis with diquats as both passive and active players in enantioseparation games
Kašička, Václav; Bílek, Jan; Koval, Dušan; Sázelová, Petra; Talele, Harish Ramesh; Severa, Lukáš; Reyes Gutierrez, Paul Eduardo; Teplý, Filip
2022 - English
Keywords: chiral capillary electrophoresis; diquats; enantioseparation Available at various institutes of the ASCR
Chiral capillary electrophoresis with diquats as both passive and active players in enantioseparation games

Kašička, Václav; Bílek, Jan; Koval, Dušan; Sázelová, Petra; Talele, Harish Ramesh; Severa, Lukáš; Reyes Gutierrez, Paul Eduardo; Teplý, Filip
Ústav organické chemie a biochemie, 2022

Curcumin oligomers and their stability in the gas phase investigated by electrospray ionization mass spectrometry
Jaklová Dytrtová, Jana; Jakl, Michal; Jakl, M.
2022 - English
Keywords: curcumin; electrospray ionization; mass spectrometry. Available at various institutes of the ASCR
Curcumin oligomers and their stability in the gas phase investigated by electrospray ionization mass spectrometry

Jaklová Dytrtová, Jana; Jakl, Michal; Jakl, M.
Ústav organické chemie a biochemie, 2022

Characterization of Ca2+ binding properties of human ameloblastin I and II isoforms and ameloblastin C-term proteins by capillary electrophoresis
Sázelová, Petra; Vetýšková, Veronika; Boušová, Kristýna; Vondrášek, Jiří; Kašička, Václav
2022 - English
Keywords: calcium ion; capillary electrophoresis; human ameloblastin Available at various institutes of the ASCR
Characterization of Ca2+ binding properties of human ameloblastin I and II isoforms and ameloblastin C-term proteins by capillary electrophoresis

Sázelová, Petra; Vetýšková, Veronika; Boušová, Kristýna; Vondrášek, Jiří; Kašička, Václav
Ústav organické chemie a biochemie, 2022

Study of complexation of 5-phenylazopyrimidines with β-cyclodextrin by affinity capillary electrophoresis
Štěpánová, Sille; Procházková, Eliška; Hruzíková, Anna; Čechová, Lucie; Janeba, Zlatko; Kašička, Václav
2022 - English
Keywords: affinity capillary electrophoresis; β-cyclodextrin; 5-phenylazopyrimidines Available at various institutes of the ASCR
Study of complexation of 5-phenylazopyrimidines with β-cyclodextrin by affinity capillary electrophoresis

Štěpánová, Sille; Procházková, Eliška; Hruzíková, Anna; Čechová, Lucie; Janeba, Zlatko; Kašička, Václav
Ústav organické chemie a biochemie, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases