Number of found documents: 358
Published from to

Petr Bezruč a meziválečné ostravské dělnické milieu: básníkovo dílo napříč třídami, konfesemi a politickými stranami
Jemelka, Martin
2018 - Czech
Ještě za první světové války bylo jméno Petra Bezruče a název jeho básnické sbírky Slezské písně ostravskému dělnictvu neznámé. Během prvního poválečného desetiletí Slezské písně pronikly hluboko do kořenů ostravského dělnického spolkového života, staly se součástí jeho veřejného diskursu a zaznívaly při slavnostních příležitostech jako manifestační texty se značným mobilizačním potenciálem. Bezručova života a díla se nedovolávaly jen přidružené organizace sociální demokracie v čele s Dělnickou tělocvičnou jednotou a Sdružením sociálnědemokratických bezvěrců, ale i Klubu českých turistů a církví římskokatolické a československé. Respekt k regionálním souvislostem a obecně známým historickým událostem, vyhrocený nacionalismus namířený jak proti polskému, tak německému etniku, antiklerikalismus a otevřená deskripce tragických dopadů sociopatologických jevů moderní průmyslové společnosti urychlovaly a usnadňovaly akceptaci a identifikaci ostravského dělnictva s Bezručovým dílem. Ještě za první světové války bylo jméno Petra Bezruče a název jeho básnické sbírky Slezské písně ostravskému dělnictvu neznámé. Během prvního poválečného desetiletí Slezské písně pronikly hluboko do kořenů ostravského dělnického spolkového života, staly se součástí jeho veřejného diskursu a zaznívaly při slavnostních příležitostech jako manifestační texty se značným mobilizačním potenciálem. Bezručova života a díla se nedovolávaly jen přidružené organizace sociální demokracie v čele s Dělnickou tělocvičnou jednotou a Sdružením sociálnědemokratických bezvěrců, ale i Klubu českých turistů a církví římskokatolické a československé. Respekt k regionálním souvislostem a obecně známým historickým událostem, vyhrocený nacionalismus namířený jak proti polskému, tak německému etniku, antiklerikalismus a otevřená deskripce tragických dopadů sociopatologických jevů moderní průmyslové společnosti urychlovaly a usnadňovaly akceptaci a identifikaci ostravského dělnictva s Bezručovým dílem. Keywords: Petr Bezruč; Ostrava, Czech Republic Available at various institutes of the ASCR
Petr Bezruč a meziválečné ostravské dělnické milieu: básníkovo dílo napříč třídami, konfesemi a politickými stranami

Ještě za první světové války bylo jméno Petra Bezruče a název jeho básnické sbírky Slezské písně ostravskému dělnictvu neznámé. Během prvního poválečného desetiletí Slezské písně pronikly hluboko do ...

Jemelka, Martin
Masarykův ústav a Archiv, 2018

Digitalizace fotografií z archivních souborů Masarykova ústavu a Archivu AV ČR
Květová, Miroslava; Tomsová, Petra
2017 - Czech
Studie informuje o digitalizaci fotografií z archivních fondů a sbírek Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Kromě prezentace již digitalizovaných fotografických celků z jednotlivých fondů jsou ve studii představeny i právě probíhající projekty a plány pro další zpracování v budoucnu. The study provides information on the digitization of photographs from archival funds of the Masaryk Institute and Archives of the CAS. In addition to the presentation of already digitized photographic units from each fund, in the study there are also presented ongoing projects and plans for further processing in the future. Keywords: archive collections; Czech Academy of Sciences; digitization Available at various institutes of the ASCR
Digitalizace fotografií z archivních souborů Masarykova ústavu a Archivu AV ČR

Studie informuje o digitalizaci fotografií z archivních fondů a sbírek Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Kromě prezentace již digitalizovaných fotografických celků z jednotlivých fondů jsou ...

Květová, Miroslava; Tomsová, Petra
Masarykův ústav a Archiv, 2017

Složité a rozsáhlé osobní fondy resp. rodinné archivy v České republice. Jejich zpracování a zpřístupnění
Kábová, Hana
2017 - Czech
Příspěvek se zabývá teoretickými a metodickými otázkami zpracování a zpřístupnění osobních archivních fondů v České republice. The article describes theoretical and methodical questions of protection and publication of complicated and extensive personal papers and family archives in the Czech Republik. Keywords: personal papers Available at various institutes of the ASCR
Složité a rozsáhlé osobní fondy resp. rodinné archivy v České republice. Jejich zpracování a zpřístupnění

Příspěvek se zabývá teoretickými a metodickými otázkami zpracování a zpřístupnění osobních archivních fondů v České republice....

Kábová, Hana
Masarykův ústav a Archiv, 2017

The Oriental Institute in Prague: Cultural Department and the Orient
Jůnová Macková, Adéla
2016 - English
A substantial contribution to Oriental studies was founded with a new institution, the Oriental Institute. The idea was promoted by the Czechoslovak president T. G. Masaryk and by his advisor in Oriental politics, Alois Musil. The institute was financially supported by the ministry of Foreign trade, the main role played Minister Rudolf Hotowetz (first director of the Oriental Institute). The Oriental Institute was established in 1922 and financially and functionally stabilised in 1927/1928. There were no permanent salaried posts; however, the cultural section of the Institute financed publications and travel by means of fellowships and grants. Keywords: Oriental Institute, Prague; Musil, Alois Available at various institutes of the ASCR
The Oriental Institute in Prague: Cultural Department and the Orient

A substantial contribution to Oriental studies was founded with a new institution, the Oriental Institute. The idea was promoted by the Czechoslovak president T. G. Masaryk and by his advisor in ...

Jůnová Macková, Adéla
Masarykův ústav a Archiv, 2016

Knihovna kláštera klarisek v Českém Krumlově
Hradilová, Marta
2015 - Czech
Příspěvek se zabývá nedochovanou knihovnou kláštera klarisek v Českém Krumlově a na základě doposud nevyužitého soupisu knih vyhotoveného při zrušení kláštera Josefem II. se pokouší o její rekonstrukci. Upozorňuje na dochované rukopisy s důrazem na české rukopisy, vzniklé v 15. a na počátku 16. století, které nebyly doposud s klášterem spojovány. This contribution deals with the library of the Poor Clare Convent in Český Krumlov which is not preserved any more and on the basis of not yet used the inventory of the books processed after the abolition of this convent by Joseph II. tries to make the restoration. It points out the surviving manuscripts with the emphasis on Czech manuscripts that came into existence in the 15. and at the beginning of the 16. century that have not been associated with this convent yet. Keywords: Český Krumlov, Poor Clare Convent; codicology Available at various institutes of the ASCR
Knihovna kláštera klarisek v Českém Krumlově

Příspěvek se zabývá nedochovanou knihovnou kláštera klarisek v Českém Krumlově a na základě doposud nevyužitého soupisu knih vyhotoveného při zrušení kláštera Josefem II. se pokouší o její ...

Hradilová, Marta
Masarykův ústav a Archiv, 2015

Rumfordská polévka a jiné pochoutky. Stravování chudých v habsburské monarchii v 1. polovině 19. století
Franc, Martin
2015 - Czech
Tématem studie je standardní stravování chudých vrstev společnosti v středoevropské habsburské monarchii 1. poloviny 19. století. Nezabývá se výjimečnými situacemi jako válkou či hladomorem. Podle pramenů dominovaly ve stravě chudých vegetabilní součásti, tehdy především v podobě moučných jídel včetně chleba, brambory jako strava chudých se prosadily jen v některých regionech. Důležitou součást tvořily luštěniny a jako cenný doplněk ovoce a zelenina. The subject of this essay is the standard dietary composition in the poor sections of society in the Central european Habsburg Monarchy during the first half of the 19th century. Thee study does not cover instances of emergency situations such as those of famine or war. According to the data recorded in sources, the standard diet of the poor was unexceptionally dominated by the vegetable component, at that time still comprised largely of flour-based food including bread, whereas potatoes served as a staple food for the poor only in certain localities. Another important dietary component were pulses and, as a valuable supplement, also other vegetables and fruit. Keywords: diet; poor; Habsburg Monarchy, 1800-1850 Available at various institutes of the ASCR
Rumfordská polévka a jiné pochoutky. Stravování chudých v habsburské monarchii v 1. polovině 19. století

Tématem studie je standardní stravování chudých vrstev společnosti v středoevropské habsburské monarchii 1. poloviny 19. století. Nezabývá se výjimečnými situacemi jako válkou či hladomorem. Podle ...

Franc, Martin
Masarykův ústav a Archiv, 2015

Zpřístupňování pramenů kodikologické povahy v prvním desetiletí 21. století
Petr, Stanislav
2015 - Czech
Referát přináší přehled české kodikologické produkce v letech 2001-2011. Všímá si především katalogů rukopisů, edic rukopisných textů a publikací zabývajících se knižní malbou. The author presents the discipline of codicology and offers an overview of the catalogues listing individual manuscript collections in the Czech Republic. After a description of the Czech catalogues, the paper addresses its attention to scholars of Czech literature based abroad. In the conculuding part of the study, the author examines the issue of exhibitions in the Czech Republic, giving an overview of catalogues from exhibitions presentig Czech history and bookart. Keywords: codicology; Czech history Available at various institutes of the ASCR
Zpřístupňování pramenů kodikologické povahy v prvním desetiletí 21. století

Referát přináší přehled české kodikologické produkce v letech 2001-2011. Všímá si především katalogů rukopisů, edic rukopisných textů a publikací zabývajících se knižní malbou....

Petr, Stanislav
Masarykův ústav a Archiv, 2015

War Injuries in the World War I
Smrčka, V.; Mádlová, Vlasta
2014 - English
The paper describes the medical officer during the First World War at the front. Describes transport wounded soldiers from the front, the ways of their first treatment to treatment in field hospitals. The First World War brought about the development of numerous medical fields and the introduction of completely new, such as plastic surgery. Keywords: history of medicine; war injuries; World War I Available at various institutes of the ASCR
War Injuries in the World War I

The paper describes the medical officer during the First World War at the front. Describes transport wounded soldiers from the front, the ways of their first treatment to treatment in field hospitals. ...

Smrčka, V.; Mádlová, Vlasta
Masarykův ústav a Archiv, 2014

Jahnův pomník v Chebu. Památka německého turnerství v Čechách
Kessler, Vojtěch
2013 - Czech
Případová studie popisuje genezi vývoje, vzniku a tzv. druhého života, symbolický obsah a význam největší památky německého turnerství na našem území – dnes již téměř zapomenutého obřího Jahnova pomníku v Chebu. The contribution takes the form of the case study which would describe the evolution of the movement, its creation and also its so called "second life" together with symbolic meaning of the movement and the importance of the biggest landmark connected with the German turner movement – the gigantic monument of F. L. Jahn in Cheb which is nearly forgotten in these days. Keywords: Cheb, Czech Republic; Friedrich Ludwig Jahn; monument Available at various institutes of the ASCR
Jahnův pomník v Chebu. Památka německého turnerství v Čechách

Případová studie popisuje genezi vývoje, vzniku a tzv. druhého života, symbolický obsah a význam největší památky německého turnerství na našem území – dnes již téměř zapomenutého obřího Jahnova ...

Kessler, Vojtěch
Masarykův ústav a Archiv, 2013

Vědec v politice
Tomeš, Josef
2013 - Czech
Studie shrnuje a hodnotí působení předního českého přírodovědce profesora Bohumila Němce (1873-1966) v politickém životě. Připomíná jeho činnost v pokrokářském hnutí devadesátých let 19. století, v mladočeské straně po roce 1907 a v národně demokratické straně v meziválečném období, jeho roli v domácím odboji za první světové války, při vzniku samostatného československého státu, v poslanecké sněmovně a v senátu první republiky i v čele Národní rady československé. Podrobně rozebírá historii Němcovy kandidatury na úřad prezidenta republiky v prosinci 1935, kdy se stal protihráčem Edvarda Beneše a dočkal se za to tvrdé kritiky z "hradního" politického tábora. Všímá si též jeho konfrontace s politickými poměry po druhé světové válce i ambivalentního vztahu komunistického režimu vůči jeho osobnosti a posléze objevuje pozdní reflexe prezidentské volby roku 1935 v profesorových denících z konce života. Dokazuje, že Bohumil Němec byl po celý svůj život homo politicus s vyhraněnými liberálně nacionalistickými názory a postoji a že k prezidentské kandidatuře přistupoval jako politicky vyzrálý a zkušený člověk. The paper sums up and evaluates the political activities of the prominent Czech natural scientist Professor Bohumil Němec (1873-1966). It mentions his work in the progressive movement at the end of the 19th century, in the Young Czech Party after 1907 and in the national democratic party in the interwar period, his role in the home resistance during the World War I, his part at the proclamation of the independent Czechoslavak state, in the Chamber of Deputies, Senate and National Czechoslovak Council. It details the background of his candidacy for the President of the Republic in December 1935, when he stood against Edvard Beneš and earned a harsh criticism from the political faction of the "Castle". It observes his confrontation with the political situation after the World War II and the ambivalent attitude of the Communist regime towards his personality. In the end, it reveals his recollections of the presidential election of 1935 written down in the diaries during his last years. It proves that Bohumil Němec was a homo politicus for all his life with clearly defined liberal-nationalist conviction and that his presidential candidacy was a decision of a politically mature and experienced man. Keywords: Němec, Bohumil; biography Available at various institutes of the ASCR
Vědec v politice

Studie shrnuje a hodnotí působení předního českého přírodovědce profesora Bohumila Němce (1873-1966) v politickém životě. Připomíná jeho činnost v pokrokářském hnutí devadesátých let 19. století, v ...

Tomeš, Josef
Masarykův ústav a Archiv, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases