Number of found documents: 10
Published from to

Průmyslová krajina jako kulturní dědictví
Chodějovská, Eva
2011 - Czech
Keywords: průmyslová krajina; kulturní dědictví; Industrial Landscape; Cultural Heritage; historie Available in a digital repository NRGL
Průmyslová krajina jako kulturní dědictví

Chodějovská, Eva
Historický ústav, 2011

Průmyslová krajina jako kulturní dědictví: program konference
Chodějovská, Eva
2011 - Czech
Keywords: průmyslová krajina; kulturní dědictví; Industrial Landscape; Cultural Heritage; historie; kulturní krajiny; průmysl; tvorba krajiny Available in a digital repository NRGL
Průmyslová krajina jako kulturní dědictví: program konference

Chodějovská, Eva
Historický ústav, 2011

Program Contra vim mortis non est medicamen in hortis
Roháček, Jiří
2011 - Czech
Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000. Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000). Keywords: sepulkrální památky; epigrafika; sepulchral monuments; epigraphy; epigrafika Available in a digital repository NRGL
Program Contra vim mortis non est medicamen in hortis

Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000.


Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000).

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2011

Program Hodie mihi, cras tibi
Roháček, Jiří
2010 - Czech
Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000. Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000). Keywords: sepulkrální památky; epigrafika; sepulchral monuments; epigraphy; epigrafika Available in a digital repository NRGL
Program Hodie mihi, cras tibi

Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000.


Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000).

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2010

Program Beati mortui qui in domino moriuntur
Roháček, Jiří
2009 - Czech
Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000. Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000). Keywords: sepulkrální památky; epigrafika; sepulchral monuments; epigraphy; epigrafika Available in a digital repository NRGL
Program Beati mortui qui in domino moriuntur

Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000.


Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000).

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2009

Regiony - časoprostorové průsečíky?
Semotanová, Eva
2008 - Czech
Konference mapuje téma stále živější a aktuálnější. Hledání kořenů, identity a integrujících prvků člověka v krajině v minulosti a dnes spolu neoddělitelně souvisí. Jedná se o složitou, transdisciplinární problematiku, k níž se vyjadřují historikové, geografové, etnologové, sociologové, demografové a mnozí další odborníci. Kritéria a možné přístupy k charakteristice a pojetí regionů svědčí o mnohovrstevnaté tematice, dotýkající se současné Evropy (a škály jejích regionů včetně Euroregionů) i historických evropských zemí a států. Cílem konference bylo ilustrovat šíři tématu, naznačit obecné i speciální otázky a teoretické úvahy propojit s regionálními sondami.Vědomí historické příslušnosti k vlastnímu regionu totiž bude i nadále hrát ve společnosti nezastupitelnou roli. Keywords: historie; geografie; konference; history; geography; historie; regionální geografie; historické mapy; regionální historie Available in a digital repository NRGL
Regiony - časoprostorové průsečíky?

Konference mapuje téma stále živější a aktuálnější. Hledání kořenů, identity a integrujících prvků člověka v krajině v minulosti a dnes spolu neoddělitelně souvisí. Jedná se o složitou, ...

Semotanová, Eva
Historický ústav, 2008

Program zasedání Zdeněk Wirth pohledem doby
Roháček, Jiří; Uhlíková, Kristina
2008 - Czech
Keywords: Zdeněk Wirth; dějiny umění; památková péče; Zdenek Wirth; art history; heritage preservation; výzkum Available in a digital repository NRGL
Program zasedání Zdeněk Wirth pohledem doby

Roháček, Jiří; Uhlíková, Kristina
Ústav dějin umění, 2008

Program Mortui immortales
Roháček, Jiří
2008 - Czech
Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000. Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000). Keywords: sepulkrální památky; epigrafika; sepulchral monuments; epigraphy; epigrafika Available in a digital repository NRGL
Program Mortui immortales

Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000.


Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000).

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2008

Program Mors principium est
Roháček, Jiří
2007 - Czech
Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000. Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000). Keywords: sepulkrální památky; epigrafika; sepulchral monuments; epigraphy; epigrafika Available in a digital repository NRGL
Program Mors principium est

Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000.


Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000).

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2007

Program Mors immortalis
Roháček, Jiří
2006 - Czech
Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od 2000. Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000). Keywords: sepulkrální památky; epigrafika; sepulchral monuments; epigraphy; epigrafika Available in a digital repository NRGL
Program Mors immortalis

Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od 2000.


Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000).

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases