Number of found documents: 28
Published from to

Dny radiační ochrany (XL)
Štěpán, Václav
2018 -
Available in digital repository of ČVUT.
Dny radiační ochrany (XL)

Štěpán, Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Řízení rizik procesů spojených s technickými díly
Procházková, Dana
2018 -
Available in digital repository of ČVUT.
Řízení rizik procesů spojených s technickými díly

Procházková, Dana
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Risk of Processes and their Management
Procházková, Dana
2017 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Risk of Processes and their Management

Procházková, Dana
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Řízení rizik procesů spojených s technickými díly
Procházková, Dana
2017 -
Available in digital repository of ČVUT.
Řízení rizik procesů spojených s technickými díly

Procházková, Dana
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Dny radiační ochrany (XXXVIII.)
Štěpán, Václav
2016 -
Available in digital repository of ČVUT.
Dny radiační ochrany (XXXVIII.)

Štěpán, Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2016

Perspektivy území III.: Veřejné prostory a prostranství
2015 -
Publikace sestává ze souboru vzájemně se doplňujících prací, které byly recenzovány a které informují o současném stavu výzkumu, tematizujícího město, územní plánování, infrastrukturu, výstavbu a zejména veřejná prostranství a jejich využití. Publikace vznikla v souvislosti s konferencí „Perspektivy území III: Veřejné prostory a prostranství“, konané dne 13. 5. 2015 na Stavební fakultě ČVUT v Praze, a byla podpořena z grantu SVK 05/15/F1. Available at various departments of the ČVUT.
Perspektivy území III.: Veřejné prostory a prostranství

Publikace sestává ze souboru vzájemně se doplňujících prací, které byly recenzovány a které informují o současném stavu výzkumu, tematizujícího město, územní plánování, infrastrukturu, ...

České vysoké učení technické v Praze, 2015

Perspektivy území II: Hranice a rozhraní
Holubec, Pavel
2013 -
Publikace sestává ze souboru vzájemně se doplňujících prací, které prošly recenzním řízením a které informují o současném stavu výzkumu, tematizujícího město, území, infrastrukturu, územní plánování, veřejný prostor a krajinu. V publikaci je akcentováno téma hranic a rozhraní, ale obsahuje také kapitoly, které se zabývají územím a procesem jeho změny v obecné rovině. Vznikla v souvislosti s konferencí „Perspektivy území II: Hranice a rozhraní“, konané dne 6. 11. 2013 na Stavební fakultě ČVUT v Praze, a byla podpořena z grantu SVK 06/13/F1. Available in digital repository of ČVUT.
Perspektivy území II: Hranice a rozhraní

Publikace sestává ze souboru vzájemně se doplňujících prací, které prošly recenzním řízením a které informují o současném stavu výzkumu, tematizujícího město, území, infrastrukturu, územní plánování, ...

Holubec, Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2013

Perspektivy území: udržitelné vazby, střety a rozvoj
2012 -
Publikace sestává ze souboru vzájemně se doplňujících prací, které informují o současném stavu výzkumu na téma město, území, územní plánování, výstavba, ochrana přírody a krajiny a další související témata. Publikace vznikla v souvislosti s konferencí „Perspektivy území: udržitelné vazby, střety a rozvoj“, konané dne 1. 11. 2012, a byla podpořena z grantu SVK 05/12/F1. Kapitoly jednotlivých autorů jsou otištěny bez úprav - neprošly jazykovou korekturou. Available in digital repository of ČVUT.
Perspektivy území: udržitelné vazby, střety a rozvoj

Publikace sestává ze souboru vzájemně se doplňujících prací, které informují o současném stavu výzkumu na téma město, území, územní plánování, výstavba, ochrana přírody a krajiny a další související ...

České vysoké učení technické v Praze, 2012

Utopie moderny : Zlín : mezinárodní symposium 19. - 23. května 2009 Praha - Zlín
2009 - Czech
Available in the UTB Library.
Utopie moderny : Zlín : mezinárodní symposium 19. - 23. května 2009 Praha - Zlín

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009

Obuv v historii : sborník materiálů z V. konference Zlín 15. - 17. října 2007 = The shoes in history : proceedings from the fifth international conference Zlin 15th to 17th October 2007
2009 - Czech
Available in the UTB Library.
Obuv v historii : sborník materiálů z V. konference Zlín 15. - 17. října 2007 = The shoes in history : proceedings from the fifth international conference Zlin 15th to 17th October 2007

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases