Number of found documents: 2
Published from to

Prostorová představivost dětí hrou
Pavlína DOLEŽALOVÁ; vedoucí práce Perný Jaroslav
2000 -
Tato diplomová práce se zabývá rozvíjením prostorové představivosti na 1. stupni základní školy. Část první předznamenává problém teoretickými poznatky. Zavádí se zde pojem prostorové představivosti a jsou zmíněny i okolnosti s ní související. V další, praktické části, je vylíčen provedený výzkum, jenž zjišťoval úroveň představivosti dětí ve 4. třídách ZŠ a porovnával v této problematice děti s ohledem na různé faktory, jako věk, pohlaví, aj. Keywords: prostorová představivost; rozvoj pozornosti; rozvoj myšlení; představivost; hry Available to registered users in the Library of TUL
Prostorová představivost dětí hrou

Tato diplomová práce se zabývá rozvíjením prostorové představivosti na 1. stupni základní školy. Část první předznamenává problém teoretickými poznatky. Zavádí se zde pojem prostorové představivosti a ...

Pavlína DOLEŽALOVÁ; vedoucí práce Perný Jaroslav
Technická univerzita v Liberci, 2000

Programový systém pro rešení úloh mnohaměrné statické analýzy
Alice Milerová; vedoucí práce Věra Drozdová
1984 - Czech
Keywords: statistická analýza; textilní průmysl; automatizace Available to registered users in the Library of TUL
Programový systém pro rešení úloh mnohaměrné statické analýzy

Alice Milerová; vedoucí práce Věra Drozdová
Technická univerzita v Liberci, 1984

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases