Number of found documents: 12
Published from to

14th International Bordetella Symposium
Šebo, Peter
2024 - English
We shall discuss the latest research achievements in the Bordatella/pertussis filed and how to tackle the challenge of current pertussis resurgence. We will assess what needs to be done to overcome the limitations of current acellular pertussis vaccines in order to curb the resurgence and transmission of whoopong cough. Keywords: bordetella; petrussis; vaccine Available in digital repository of the ASCR
14th International Bordetella Symposium

We shall discuss the latest research achievements in the Bordatella/pertussis filed and how to tackle the challenge of current pertussis resurgence. We will assess what needs to be done to overcome ...

Šebo, Peter
Mikrobiologický ústav, 2024

Důležitost mykologických průzkumů-popis nejčastějších dřevokazných hub a zkušenosti ze znalecké praxe
Gabriel, Jiří
2019 - Czech
The paper deals with the threat of buildings and timber structures with wood decaying fungi. It describes the most common wood decaying fungi occurring in interiors, their emergence and the spread of fungi in the room. Keywords: Wood Decaying Fungi; Wood Decaying Fungi Available at various institutes of the ASCR
Důležitost mykologických průzkumů-popis nejčastějších dřevokazných hub a zkušenosti ze znalecké praxe

The paper deals with the threat of buildings and timber structures with wood decaying fungi. It describes the most common wood decaying fungi occurring in interiors, their emergence and the spread of ...

Gabriel, Jiří
Mikrobiologický ústav, 2019

UNICELLULAR ALGA CHLORELLA AS A FEED SUPPLEMENT, CURRENT EXPERIENCE AND FUTURE PERSPECTIVES
Kotrbáček, V.; Doucha, Jiří; Kuchařová, V.; Doubek, J.
2017 - English
We studied the effect of Chlorella biomass as a feed supplement. In laying hens we found that diet supplemented with 1 % (i.e. 10 g/kg) of dry disintegrated heterotrophically grown Chlorella biomass significantly increased content of carotenoids in egg yolks of 8 experimental animals already after the first week of supplementation (P<0,01). Compared to 8 control hens these differences remained significantly higher until the end of the eight-week experiment. The average carotenoid concentration was 17,3 mu g per g of yolk in control group and 25,3 mu g per g of yolk in experimental animals (P<0,01). Autotrophically grown Chlorella was supplemented to the 30 gilts one month prior the expected first heat in a dose of 1,5 g per animal per day. These sows entered heat earlier and the number of pregnancy was higher in comparison to the 30 control animals. Other studies observed digestibility of selenium organically bound in Se-enriched Chlorella. The level of selenium in blood, colostrum and also tissues of new born piglets was determined. Group of 8 sows was supplemented with Se-enriched alga during the pregnancy and 3 days after parturition at a dose of 0,3 mg of selenium per 1 kg of feed. The same amount of selenium in the form of sodium selenite was administrated to the control group of 8 individuals. Organic form of selenium significantly increased concentration of Se in blood of sows and colostrum (P<0,05). Piglets born to supplemented sows had also significantly higher level of Se in heart, muscles and liver (P<0.01). The use of fresh Chlorella biomass produced outdoors on a dairy farm was experimentally tested. The liquid fresh biomass applied to dairy cows during the pregnancy at a dose of 15 g dry mass per cow increased the dry matter content in colostrum from 17,5 g per 100 ml of colostrum in control group to 20,5 g per 100 ml of colostrum in supplemented cows (P<0,05). Keywords: Chlorella; feed supplement; flue gas utilization Available at various institutes of the ASCR
UNICELLULAR ALGA CHLORELLA AS A FEED SUPPLEMENT, CURRENT EXPERIENCE AND FUTURE PERSPECTIVES

We studied the effect of Chlorella biomass as a feed supplement. In laying hens we found that diet supplemented with 1 % (i.e. 10 g/kg) of dry disintegrated heterotrophically grown Chlorella biomass ...

Kotrbáček, V.; Doucha, Jiří; Kuchařová, V.; Doubek, J.
Mikrobiologický ústav, 2017

European Workshop on Molecular Biology of Cyanobacteria /7.
Komenda, Josef; Flores, E.; Nixon, P. J.; Waleron, K.; Maršálek, Blahoslav
2008 - English
The conference was devoted to the recent advances in the field of molecular biology of cyanobacteria, namely in the structure and function of important proteins and their complexes, in the regulation of gene expression, in cell differentiation, in cellular metabolism and in molecular ecology and taxonomy. There were 170 participants presenting 101 posters and 12 invited and 29 selected lectures including a computer bioinformatics session Konference byla věnována nedávným pokrokům v molekulární biologii sinic, zejména v oblasti struktury a funkce proteinů a jejich komplexů, v regulaci genové exprese, buněčné diferenciaci, buněčném metabolismu a molekulární ekologii a taxonomii. Konference měla 170 účastníků, kteří presentovali 101 plakátových sdělení, 12 zvaných a 29 vybraných přednášek včetně počítačového bioinformatického sezení Keywords: molecular biology; cyanobacteria Available at various institutes of the ASCR
European Workshop on Molecular Biology of Cyanobacteria /7.

The conference was devoted to the recent advances in the field of molecular biology of cyanobacteria, namely in the structure and function of important proteins and their complexes, in the regulation ...

Komenda, Josef; Flores, E.; Nixon, P. J.; Waleron, K.; Maršálek, Blahoslav
Mikrobiologický ústav, 2008

Mikrofotografie z RCH-mikroskopu digitálně zpracované pro počítačovou prezentaci
Hostounský, Z.; Žižka, Zdeněk; Benada, Oldřich
2002 - Czech
Živé bakterie, sinice, houby, prvoci, řasy, drobní živoč ichové a rostliny, popř. jejich vývojová stadia, jsou špatně pozorovatelní ve světelném mikroskopu z důvodu slabého vlastního zabarvení nebo blízkosti indexu lomu světla jejich těla indexu lomu prostředí (voda, fyziologický roztok, kultivační medium atd.). Keywords: rch-microscope Available at various institutes of the ASCR
Mikrofotografie z RCH-mikroskopu digitálně zpracované pro počítačovou prezentaci

Živé bakterie, sinice, houby, prvoci, řasy, drobní živoč ichové a rostliny, popř. jejich vývojová stadia, jsou špatně pozorovatelní ve světelném mikroskopu z důvodu slabého vlastního zabarvení nebo ...

Hostounský, Z.; Žižka, Zdeněk; Benada, Oldřich
Mikrobiologický ústav, 2002

Praktické aspekty spojení LC/MS: miniaturizace pro bioaplikace
Novák, Petr
2001 - Czech
Objev měkkých ionizačních technik způsobil masivní expanzi hmotnostní spektrometrie ve spojení s kapalinovou chromatografií. Discovery of soft ionization techniques lead to the expansion of mass spectrometry combined with liquid chromatography. Keywords: cells; congress; liquid Available at various institutes of the ASCR
Praktické aspekty spojení LC/MS: miniaturizace pro bioaplikace

Objev měkkých ionizačních technik způsobil masivní expanzi hmotnostní spektrometrie ve spojení s kapalinovou chromatografií....

Novák, Petr
Mikrobiologický ústav, 2001

HPLC/MS triacylglycerolů
Řezanka, Tomáš
2001 - Czech
Počátky analýzy triacylglycerolů spadají do začátku 60. let, kdy Ryhage a Stenhagen použili E1-MS k prvnímu důkazu struktury. History of triacylglycerols investigation was discussed. Keywords: first; evidence; congress Available at various institutes of the ASCR
HPLC/MS triacylglycerolů

Počátky analýzy triacylglycerolů spadají do začátku 60. let, kdy Ryhage a Stenhagen použili E1-MS k prvnímu důkazu struktury.


History of triacylglycerols investigation was discussed.

Řezanka, Tomáš
Mikrobiologický ústav, 2001

Kvadrupólový filtr a iontová past
Havlíček, Vladimír
2001 - Czech
Iontová past a lineární kvadrupól se řadí k dynamickým analyzátorům a jejich společnou podstatou je radiofrekvenční pole. Use of ionic traps and linear quadrupole in mass spectrometry. Keywords: ionic trap; congress Available at various institutes of the ASCR
Kvadrupólový filtr a iontová past

Iontová past a lineární kvadrupól se řadí k dynamickým analyzátorům a jejich společnou podstatou je radiofrekvenční pole.


Use of ionic traps and linear quadrupole in mass spectrometry.

Havlíček, Vladimír
Mikrobiologický ústav, 2001

Hmotnostní spektrometrie v proteomice
Havlíček, Vladimír
2001 - Czech
Proteom je souhrn všech proteinů vytvořených buňkou, vybranou tkání nebo celým organismem. Proteome is a complex of all proteins produced by a cell, tissue or whole organism. Keywords: cells; proteins; organisms Available at various institutes of the ASCR
Hmotnostní spektrometrie v proteomice

Proteom je souhrn všech proteinů vytvořených buňkou, vybranou tkání nebo celým organismem.


Proteome is a complex of all proteins produced by a cell, tissue or whole organism.

Havlíček, Vladimír
Mikrobiologický ústav, 2001

Určování pořadí aminokyselin v cyklických peptidech a depsipeptidech
Havlíček, Vladimír
2001 - Czech
Přírodní nebo syntetické cyklické peptidy a depsipeptidy zahrnují antibiotika, toxiny, imunomodulátory, regulátory transportu iontů, inhibitory proteinových interakcí nebo enzymů. Natural or synthetic cyclic peptides and depsipeptides involve antibiotics, toxins, immunomodulators, ion transport regulators, and inhibitors of enzymes or protein-protein interactions. Keywords: liquid; toxis; syntetic Available at various institutes of the ASCR
Určování pořadí aminokyselin v cyklických peptidech a depsipeptidech

Přírodní nebo syntetické cyklické peptidy a depsipeptidy zahrnují antibiotika, toxiny, imunomodulátory, regulátory transportu iontů, inhibitory proteinových interakcí nebo enzymů....

Havlíček, Vladimír
Mikrobiologický ústav, 2001

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases