Number of found documents: 143
Published from to

Non-verbal Communication in ELT
Pospíšilová, Marcela; Černá, Monika; Kostková, Klára
2009 - English
Diplomová práce se zabývá využitím neverbální komunikace ve výuce anglického jazyka. Jejím významem a vlivem při výuce vedené v anglickém jazyce. Tato práce popisuje využití neverbální komunikace v hodinách a dále zkoumá její podporu při tzv. teaching English through English, tedy při výuce anglického jazyka výlučně anglicky. Zkoumání probíhá formou akčního výzkumu a je vyhodnoceno. Keywords: Neverbální komunikace; Výuka anglického jazyka; pedagogika; non-verbal communication; teaching English through English; pedagogy Available in the UPCE Library.
Non-verbal Communication in ELT

Diplomová práce se zabývá využitím neverbální komunikace ve výuce anglického jazyka. Jejím významem a vlivem při výuce vedené v anglickém jazyce. Tato práce popisuje využití neverbální komunikace v ...

Pospíšilová, Marcela; Černá, Monika; Kostková, Klára
Univerzita Pardubice, 2009

Kázeň v hodinách anglického jazyka
Čermáková, Dagmar; Píšová, Michaela
2008 - English
Práce se zabývá vymezením pojmů kázeň a nevhodné chování, pravidly chování a preventivními a intervenčními strategiemi ve výuce anglického jazyka. V praktické části zkoumá metodou akčního výzkumu efektivitu těchto strategií. Keywords: kázeň; nekázeň; nevhodné chování; angličtina; techniky a strategie; pravidla chování; discipline; strategies; misbehaviour; English; code of conduct; rules Available in digital repository of UPCE.
Kázeň v hodinách anglického jazyka

Práce se zabývá vymezením pojmů kázeň a nevhodné chování, pravidly chování a preventivními a intervenčními strategiemi ve výuce anglického jazyka. V praktické části zkoumá metodou akčního výzkumu ...

Čermáková, Dagmar; Píšová, Michaela
Univerzita Pardubice, 2008

Společenská kritika v románu Kena Keseyho Přelet nad kukaččím hnízdem
Bucháčková, Lucie; Bubíková, Šárka
2008 - English
Román Kena Keseyho Přelet nad kukaččím hnízdem je „dílem své doby”. Děj románu se odehrává převážně za zdmi psychiatrické kliniky, která je metaforou Ameriky 50. a 60. let. Důležitými myšlenkami románu je kritika moderní společnosti a oslava svobody a spontánnosti. Postava Randla McMurphyho je symbolem mladé americké generace 60. let. Román je zkoumán především po stránce motivické a tematické s využitím metody textové analýzy. Rozbor díla je zaměřen na uzavřený svět psychiatrické léčebny reflektující americký „makrokosmos”, způsob zachyscení silových her, manipulací a dominancí mezi postavami a dalšími prostředky, jimiž autor dosahuje kritického účinku. Keywords: společenská kritika; Ken Kesey; Amerika v 50. letech 20. století; Amerika v 60. letech 20. století; social criticism; Ken Kesey; 1950s America; 1960s America Available in digital repository of UPCE.
Společenská kritika v románu Kena Keseyho Přelet nad kukaččím hnízdem

Román Kena Keseyho Přelet nad kukaččím hnízdem je „dílem své doby”. Děj románu se odehrává převážně za zdmi psychiatrické kliniky, která je metaforou Ameriky 50. a 60. let. Důležitými myšlenkami ...

Bucháčková, Lucie; Bubíková, Šárka
Univerzita Pardubice, 2008

Obraz fotbalu a jeho reflexe v moderní britské literatuře
Zelenková, Petra; Roebuck, Olga
2008 - English
Cílem této práce bylo zpracování fotbalu jako obrazu a jeho využití v knize Nicka Hornbyho Fotbalová horečka a ve Fotbalové fabrice od Johna Kinga. Práce se zaměřuje zejména na reflexi kulturní identity, anglického třídního systému a maskulinity a jejich následného literárního uchopení. Obě knihy se liší ve struktuře i úhlu pohledu, čímž umožňují vyvážený a komplexní pohled na britskou společnost zobrazenou pomocí zmíněné metafory fotbalu. Keywords: Nick Hornby; John King; třídní systémy; Identita; maskulinita; fotbal; Nick Hornby; John King; classes; Identity; masculinity; football Available in digital repository of UPCE.
Obraz fotbalu a jeho reflexe v moderní britské literatuře

Cílem této práce bylo zpracování fotbalu jako obrazu a jeho využití v knize Nicka Hornbyho Fotbalová horečka a ve Fotbalové fabrice od Johna Kinga. Práce se zaměřuje zejména na reflexi kulturní ...

Zelenková, Petra; Roebuck, Olga
Univerzita Pardubice, 2008

Plánování vyučovací hodiny
Vodehnal, Jiří; Černá, Monika
2008 - English
The thesis deals with planning – projecting the lesson as one of the areas of teacher’s professional competence, is sectioned into two parts – theoretical and practical. In the theoretical part difficulties in planning the teaching unit are analysed in all aspects. The theory is further confronted with results of the research focused on the planning of English language teaching. Keywords: vyučovací hodiny; plány hodin; přípravné procesy; učitelé začátečníci; zkušení učitelé; žáci; lessons; lesson plans; preparatory processes; novice teachers; experienced teachers; pupils Available in digital repository of UPCE.
Plánování vyučovací hodiny

The thesis deals with planning – projecting the lesson as one of the areas of teacher’s professional competence, is sectioned into two parts – theoretical and practical. In the theoretical part ...

Vodehnal, Jiří; Černá, Monika
Univerzita Pardubice, 2008

Color memory match under disparate viewing condition
Panák, Ondrej; Hardeberg, Jon Yngve; Kaplanová, Marie; Nussbaum, Peter; Dohnal, Miroslav
2008 - English
Keywords: paměť barev; vnímání barev; barevná shoda Available in the UPCE Library.
Color memory match under disparate viewing condition

Panák, Ondrej; Hardeberg, Jon Yngve; Kaplanová, Marie; Nussbaum, Peter; Dohnal, Miroslav
Univerzita Pardubice, 2008

Comparison of eye tracking devices used on printed images
Komínková, Barbora; Hardeberg, Jon Yngve; Kaplanová, Marie; Dohnal, Miroslav
2008 - English
Keywords: eye tracking; pozice upřeného pohledu; stabilita kalibrace Available in the UPCE Library.
Comparison of eye tracking devices used on printed images

Komínková, Barbora; Hardeberg, Jon Yngve; Kaplanová, Marie; Dohnal, Miroslav
Univerzita Pardubice, 2008

Hodnocení jazykové dovednosti: Komparativní studie standardizovaných testů
Uhlíř, Milan; Píšová, Michaela
2008 - English
This thesis deals with comparison of standardised tests of English language. The introductory chapter provides an insight into the field of language testing, its interrelationship with teaching, and different types of tests and testing. The theoretical part introduces criteria against which language tests should be measured, test specifications and different approaches to language testing with emphasis laid on communicative language testing. The last two chapters of the theoretical part introduce theoretical framework of communicative competence and test techniques, two categories which will be used as the basis for the research which will be carried out in the practical part of the thesis. Keywords: testování; testy; komunikativní kompetence; techniky testování; FCE; Communicator; testing; tests; communicative competence; test techniques; FCE; Communicator Available in digital repository of UPCE.
Hodnocení jazykové dovednosti: Komparativní studie standardizovaných testů

This thesis deals with comparison of standardised tests of English language. The introductory chapter provides an insight into the field of language testing, its interrelationship with teaching, and ...

Uhlíř, Milan; Píšová, Michaela
Univerzita Pardubice, 2008

Techniques and strategies in teaching English to a learner with dyslexia
Milerová, Kateřina; Černá, Monika
2008 - English
This paper discusses, by the means of case study, approaches towards problems of pupils with specific learning difficulties in lessons of English language on elementary school and tries to suggest suitable strategies and techniques. Theoretical part, deals with terminology of specific learning difficulties; dyslexia and attention deficit hyperactivity disorder, its symptoms and theory of techniques and strategies by various authors. Practical part is divided into two parts: the pre-research and main research. The pre-research focuses on specifying the area of difficulty of the pupil and his learning style. Keywords: specifické poruchy učení; dyslexie; angličtina; techniky a strategie; učební styly; případové studie; specific learning difficulties; dyslexia; English; techniques and strategies; learning styles; case studies Available in digital repository of UPCE.
Techniques and strategies in teaching English to a learner with dyslexia

This paper discusses, by the means of case study, approaches towards problems of pupils with specific learning difficulties in lessons of English language on elementary school and tries to suggest ...

Milerová, Kateřina; Černá, Monika
Univerzita Pardubice, 2008

The Portrayal of Teachers in Contemporary British and American Fiction
Pavlíčková, Zuzana; Bubíková, Šárka; Roebuck, Olga
2007 - English
Available in the UPCE Library.
The Portrayal of Teachers in Contemporary British and American Fiction

Pavlíčková, Zuzana; Bubíková, Šárka; Roebuck, Olga
Univerzita Pardubice, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases