Number of found documents: 1
Published from to

Kult-Magazin, neues Produkt auf dem Markt
Potužníková, Marta; Zelinský, Miroslav; Sirota-Frohnauer, Renate
2009 - German
Německý trh printových medií je bohatý svojí nabídkou novin, časopisů a vstup na trh s novým titulem není jednoduchý. Diplomová práce dokumentuje vznik a rozvoj kult magazínu, nového produktu Mittelbayerische Verlag. Kult magazín je odrazem webové stránky kult.de pro vychodní Bavorsko. Každý registrovaný uživatel má na webu svůj profil s nímž se prezentuje.Spousta lidí zná web kult. de, ale kolik jich zná samotný magazín. Postrádájí čtenáři v kultu něco a co od takového magazínu vlastně očekávají.Cílem bude zjistit nejen reakci čtenářů na stávajicí magazín, ale také srovnání a následné hodnocení kultu s nejsilnějsími konkurenty z pohledu čtenáře.Hlavním cílem je dle situační analýzy a vlastní kreativní myšlenky vytvořit návrh nového kult magazínu, který může v budoucnu eventuelně sloužit jako inspirace pro redakční tým. Magazín bude dle výsledků z průzkumu trhu přízpůsobem přáním čtenáře. Keywords: žurnalismus; novinářský kodex; printová media; časopis; magazin redakční marketing; situační analýza; marketingová strategie; marketingový mix; Mittelbayerische Zeitung; kult magazin; porterův model; mapa tržního bojiště; dotazníkové šetření; journalism; press code; printmedia; periodical; magazine; editorial marketing; situational analysis; marketing strategy; marketing mix; Mittebayerische newspaper; kult-magazine; porter's model; marketfield map; guestionnaire probe Available in the UTB Library.
Kult-Magazin, neues Produkt auf dem Markt

Německý trh printových medií je bohatý svojí nabídkou novin, časopisů a vstup na trh s novým titulem není jednoduchý. Diplomová práce dokumentuje vznik a rozvoj kult magazínu, nového produktu ...

Potužníková, Marta; Zelinský, Miroslav; Sirota-Frohnauer, Renate
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases