Number of found documents: 1
Published from to

Fuzzy multivariační analýza chemických dat
Řanda, Bohdan; Suchánek, Miloslav
2002 - Czech
Keywords: nehierarchické shlukování; algoritmus FCM; funkcionál kvality; index validity; Český hydrometeorologický ústav; PM10; Institute of Chemical Technology Prague; cluster analysis; fuzzy analysis; non hierarchical clustering; c means; fuzzy c means; FCM algorithm; data mining; chemometry; objective function; validity index; Czech hydrometeorological institute; fuzzy set; air cleanness monitoring; klastrová analýza; fuzzy analýza; chemometrie; fuzzy množina; vyhledávání v datech; monitorování čistoty ovzduší; oxid siřičitý Available in the NTK library.
Fuzzy multivariační analýza chemických dat

Řanda, Bohdan; Suchánek, Miloslav
Národní technická knihovna, 2002

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases