Number of found documents: 55
Published from to

Contribution to three problems of nonlinear acoustics
Červenka, Milan
2021 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Contribution to three problems of nonlinear acoustics

Červenka, Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analysis, Modeling and Enhancement of Scientific Images
Švihlík, Jan
2020 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Analysis, Modeling and Enhancement of Scientific Images

Švihlík, Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Many-valued conjunctions
Petrík, Milan
2020 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Many-valued conjunctions

Petrík, Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

CONTROLLED INDUCTION MOTOR DRIVE IN RAILWAY TRACTION
Bauer, Jan
2020 - English
This habilitation thesis presents improvements in selected areas of induction motor drive application in railway traction vehicles. One of the most common induction motor control strategies in railway traction drives, is the Rotor Flux-Oriented Control. To reach high performance and high efficiency of the drive, precise knowledge of the induction motor equivalent circuit parameters is needed. Inaccurate knowledge of the induction motor equivalent circuit parameters leads to FOC detuning, which causes misalignment of the estimated flux position and, thus, inaccuracy of the whole control part. The problematics of induction motor drive parameter identification and accuracy of the induction motor model is one of the key points of the thesis. The other part of the thesis describes a slip controller's development for freight locomotive with the induction motor drive, that is based on adhesion-slip characteristic slope detection. The proposed slip controller is designed to cope with a nonlinearity of the adhesion-slip characteristic and noise that occurs in the system. Moreover, the proposed slip controller does not need to know the train velocity, the wheelset velocity is only required parameter. The slip controller is designed as modular, and it consists of the adhesion-slip characteristic slope detection part and a controller part with acceleration protection. Keywords: Induction Motor; Adhesion Characteritsc; Field Oriented Control; Slip; Asynchronní motor; vektorové řízení; adhezní charakteristika; skluz Available in digital repository of ČVUT.
CONTROLLED INDUCTION MOTOR DRIVE IN RAILWAY TRACTION

This habilitation thesis presents improvements in selected areas of induction motor drive application in railway traction vehicles. One of the most common induction motor control strategies in ...

Bauer, Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Supravodiče pre aplikácie v elektroenergetike
Chudý, Michal
2020 -
Je známym faktom, že vysokoteplotné supravodiče sú materiály, ktoré sú schopné zvýšiť výkon a efektívnosť elektrických zariadení. Širokospektrálna adopcia týchto materiálov v energetike by mala nesporne obrovský impakt na efektívnosť a znamenala by obrovské úspory v spotrebe elektrickej energie. Najjednoduchšie riešenia spočívajú vo vybraných aplikáciách v nahradení klasických cievok cievkami vyrobených s vysokoteplotnej supravodivej pásky. Avšak v reálne existujú vážne bariéry vo širokospektrálnom využívaní supravodičov ako aj vysokoteplotných supravodičov (hlavne YBCO = Ytrium Barium Copper Oxide, BSCOO =Bismuth Strontium Calcium Copper Oxide) ktorým sa venuje táto práca. Hlavným problémom však nie je potreba chladenia na kryogenické teploty ale stále príliš vysoká cena supravodivých materiálov a priveľa technických špecifickostí, ktoré by mohli znamenať kazovosť zariadení hlavne pri vysokoteplotných supravodičoch. Navyše pri aplikáciách so striedavým prúdom vykazujú aj supravodiče nenulové straty. Z tohto dôvodu treba pristupovať veľmi opatrne k aplikáciám kde sú supravodiče vystavené striedavým magnetickým poliam. Vysokoteplotné supravodiče sú dostupné hlavne ako supravodivé pásky a vyznačujú vysokou mierou magnetickej anizotropie. Magnetické pole pôsobiace kolmo na plochu pásky dokáže spôsobiť pomerne výrazné straty. Dizajn supravodivých zariadení je preto mimoriadne dôležitý aby sa v čo najväčšej miere predišlo zníženiu výkonu supravodiča priamym pôsobením magnetického poľa. Kapacita vedenia prúdu musí byť preto otestovaná aj pre najhorší prípad veľkosti a smeru magnetického poľa, aby sa predišlo prípadnému prepáleniu supravodiča vplyvom preťaženia v danom zariadení. Táto práca sa venuje využitiu vysokoteplotných supravodičov v rôznych aplikáciách v elektroenergetike. Konkrétnejšie aplikáciám vysokoteplotných supravodičov budúcich fúznych reaktoroch, elektrických generátoroch a to hlavne vo veterných turbínach ale tiež v supravodivých rotačníkoch na uskladňovanie energie. Available in digital repository of ČVUT.
Supravodiče pre aplikácie v elektroenergetike

Je známym faktom, že vysokoteplotné supravodiče sú materiály, ktoré sú schopné zvýšiť výkon a efektívnosť elektrických zariadení. Širokospektrálna adopcia týchto materiálov v energetike by mala ...

Chudý, Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Efficient Modelling and Reformulation of Planning Tasks
Chrpa, Lukáš
2020 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Efficient Modelling and Reformulation of Planning Tasks

Chrpa, Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Applications of high-speed camera systems
Vítek, Stanislav
2019 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Applications of high-speed camera systems

Vítek, Stanislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Full-time and full-authority vehicle advance control system design techniques
Haniš, Tomáš
2019 - English
This habilitation thesis is focused on Full-time Full-authority vehicle (motion) control system design methodologies and their applications, mainly in the automotive domain. The technology is well known in aerospace and especially in the Flight Control System community. It is however for some obscure reason completely ignored by the automotive community and therefore missing in vehicles. Furthermore, the development of complex control system architectures, fulfilling multi-domain and often contradicting objectives of rigid body motion control requirements versus constraining requirements (coming from structural loading objective, crew and passengers comfort requirements, etc.) is of interest of this thesis.Předkládaná habilitace pojednává o vývoji metodologie řídicích systémů s plnou kontrolou nad manévry dopravního prostředku a její aplikací v oblasti automobilového průmyslu. Tato technologie je velmi dobře známá v leteckém a kosmickém průmyslu a komunitě zabývající se návrhem řídicích systémů pro letadla, nicméně naprosto opomíjená automobilovou komunitou. Předkládaná habilitační práce se dále soustřední na návrh řídicích systémů respektující často protichůdné požadavky na provedení samotného manévru a požadavky na strukturální zatížení, případně komfort posádky/řidiče nebo pasažérů. Available in digital repository of ČVUT.
Full-time and full-authority vehicle advance control system design techniques

This habilitation thesis is focused on Full-time Full-authority vehicle (motion) control system design methodologies and their applications, mainly in the automotive domain. The technology is well ...

Haniš, Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

SELF-STABILIZED GROUPS OF MICRO AERIAL VEHICLES
Saska, Martin
2019 - English
The goal of this habilitation thesis is to aggregate our research on stabilization and con- trol of cooperating robots in real environments without the need to build a dedicated infrastructure. The thesis presents methodologies and enabling techniques for controlling teams of autonomous robots acting in a shared working space, using onboard localization sensors only. The main contribution of this work lies in the design of methods for motion planning and stabilization of formations of ground and aerial robots, and for bio-inspired behav- ioral control patterns for swarms of multi-rotor micro aerial vehicles (MAVs). All pre- sented approaches are designed to satisfy the constraints imposed by a system of onboard relative localization of teammates, which was designed as the main sensor to enable the deployment of groups of cooperating robots in environments without external localiza- tion. The attached publications present theoretical studies specifying the requirements for the relative localization sensor to satisfy the stability of MAV swarms and convergence of motion of compact formations. In addition to the theoretical contribution, a large part of this document is dedicated to applications of the methodologies, since robotics is an application-oriented and application- motivated scientific field. Most of the methods presented here have been verified experi- mentally in environments reflecting the target applications. Continuous experimental ver- ification of the methods is an added value of the results that have been achieved. Direct interconnection between the methods designed for MAV group control and stabilization and the properties of the MAV sensors described in the real-world experiments is a crucial attribute of the work presented here. It has enabled the scientific results to be transferred into real deployment and into industrial applications, as has been shown in numerous examples in the thesis. Intensive validation of system performance in demanding envi- ronments was also a key factor in the MBZIRC 2017 competition, where our solution for a multi-robot challenge outperformed the results of all other competitors, most of whom had relied on laboratory testing only. Cohesive linkage between theoretical principles, on the one hand, and real experience and industrial solutions, on the other, has also provided a decisive competitive advantage for students of our team in their further career. Available in digital repository of ČVUT.
SELF-STABILIZED GROUPS OF MICRO AERIAL VEHICLES

The goal of this habilitation thesis is to aggregate our research on stabilization and con- trol of cooperating robots in real environments without the need to build a dedicated infrastructure. ...

Saska, Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Equilibrium Computation in Dynamic Games
Bošanský, Branislav
2019 - English
This habilitation thesis presents advancements in computing exact and approximate solution concepts in dynamic games. Dynamic games model scenarios that evolve over time, players are able to perform actions that modify the environment, however, the players do not have perfect information about the environment and receive only partial information as observations. We consider strictly competitive (or zero-sum) games where a gain of one player is a loss of the opponent as well as general-sum games. Similarly, we consider both games with a finite, pre-defined number of moves (horizon) after which the game terminates, as well as games where the number of moves is not fixed. There are several key contributions. For zero-sum games, we provide algorithmic contributions for games with both finite and with infinite horizon. For finite games, we adopted the incremental strategy-generation technique in order to scale-up to larger domains and also provided the first algorithm for approximately solving games where players have imperfect memory (imperfect recall). For games with infinite horizon, we provide the first algorithms for approximately solving games where at least one player has partial information about the environment. For general-sum games, we provide several theoretical results determining the complexity of computing a Stackelberg Equilibrium and novel algorithms for its computation in finite dynamic games. Moreover, we formally define a novel solution concept, a variant of Stackelberg Equilibrium termed Stackelberg Extensive-Form Correlated Equilibrium, and we show that this solution concept is important both from the theoretical perspective, since the computational complexity is often lower compared to Stackelberg Equilibrium, as well as from the practical perspective. To this end, we propose an algorithm that uses this new solution concept in order to quickly compute a Stackelberg Equilibrium. Available in digital repository of ČVUT.
Equilibrium Computation in Dynamic Games

This habilitation thesis presents advancements in computing exact and approximate solution concepts in dynamic games. Dynamic games model scenarios that evolve over time, players are able to perform ...

Bošanský, Branislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases