Number of found documents: 16
Published from to

Řízení zohledňující věkovou strukturu zaměstnanců na pracovištích Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát".
ŠVEHLA, Karel
2019 - English
Keywords: age management; analýza; celoživotní učení; další vzdělávání; demografický vývoj; podpora zaměstnatelnosti; produktivní věk; stárnutí pracovní síly; starší pracovník; age manament; analysis; demographic trends; further education; lifelong learning; senior worker; support of employability; working age; work force aging Available in digital repository of UPOL.
Řízení zohledňující věkovou strukturu zaměstnanců na pracovištích Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát".

ŠVEHLA, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Profesionalizace jako kategorie vzdělávání
MUROŇ, Emil
2019 - English
Keywords: andragogika; dospělí; profesionalizace; studium; výuka; vzdělávání; andragogy; adults; professionalization; study; teaching; education Available in digital repository of UPOL.
Profesionalizace jako kategorie vzdělávání

MUROŇ, Emil
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

A HIDDEN THREAT: SUICIDAL TERRORISM
HOUDKOVÁ, Ludmila; AAA-NEUVEDEN, --
2018 - English
Rigorous thesis is focused on the problematics of suicide terrorism. This work further describes suicide terrorists, their characteristics, aims and motivations. The success of suicide terrorist depends upon a moment of surprise. Female suicide terrorism is a phenomenon which attracts attention with its social effect on public opinion. Nevertheless, the issue of suicide terrorism is not a new phenomenon. A crucial part of the thesis is dedicated to the approximate psycho-social profile of the recruits and their estimated reasons for committing such a crime. Rigorous thesis is focused on the problematics of suicide terrorism. This work further describes suicide terrorists, their characteristics, aims and motivations. The success of suicide terrorist depends upon a moment of surprise. Female suicide terrorism is a phenomenon which attracts attention with its social effect on public opinion. Nevertheless, the issue of suicide terrorism is not a new phenomenon. A crucial part of the thesis is dedicated to the approximate psycho-social profile of the recruits and their estimated reasons for committing such a crime. Keywords: threat; suicide; terrorism; women; threat; suicide; terrorism; women Available in digital repository of UPOL.
A HIDDEN THREAT: SUICIDAL TERRORISM

Rigorous thesis is focused on the problematics of suicide terrorism. This work further describes suicide terrorists, their characteristics, aims and motivations. The success of suicide terrorist ...

HOUDKOVÁ, Ludmila; AAA-NEUVEDEN, --
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Prostorová analýza dopravních nehod pomocí jádrového odhadu hustoty
ANDRÁŠIK, Richard; MÜLLER, Ivo
2017 - English
Spolehlivá identifi kace nebezpečných lokalit (hotspotů) dopravních nehod je záležitostí, kterou je potřeba se zabývat. Poněvadž nebezpečná místa na silnicích jsou lokalitami s významně vysokým počtem dopravních nehod způsobených lokálními faktory dané lokality, k nalezení míst, kde se dopravní nehody dějí častěji než se očekává, lze použít shlukovou analýzu. Představujeme metodu KDE+, která překonává známé nevýhody již existujících postupů. KDE+ rozšiřuje standardní metodu jádrového odhadu hustoty o statistický test významnosti a je schopna seřadit výsledné shluky podle jejich nebezpečnosti. Metodou KDE+ jsme analyzovali data o dopravních nehodách v období 2009 - 2013, které se udály na silničních komunikacích v České republice. Reliable identi cation of hazardous locations (hotspots) of traffic crashes is a safety issue which has to be addressed. Since hazardous road locations are places with a signi cantly high number of traffic crashes due to local factors connected to the location, cluster analysis can be applied to nd locations where traffic crashes occur more frequently than expected. We introduce the KDE+ method which overcomes the well-known drawbacks of the existing approaches. The KDE+ method extends the standard kernel density estimation by statistical signi cance testing and allows for the ranking of the resulting signi cant clusters. We applied the KDE+ approach to the data on traffic crashes which occurred in 2009 - 2013 on the Czech road network. Keywords: Prostorová analýza; Jádrový odhad hustoty; Monte Carlo; Dopravní nehody; Nebezpečné lokality; Spatial analysis; Kernel density estimation; Monte Carlo; Traffic crashes; Hazardous road locations Available in digital repository of UPOL.
Prostorová analýza dopravních nehod pomocí jádrového odhadu hustoty

Spolehlivá identifi kace nebezpečných lokalit (hotspotů) dopravních nehod je záležitostí, kterou je potřeba se zabývat. Poněvadž nebezpečná místa na silnicích jsou lokalitami s významně vysokým počtem ...

ANDRÁŠIK, Richard; MÜLLER, Ivo
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Letec, zpravodajský důstojník, účastník domácího protinacistického odboje a velitel leteckých instrukotrů v Egyptě Jan Reindl (1902-1981)
VYHLÍDAL, Milan
2017 - English
Keywords: generál Jan Reindl (1902-1981); československá armáda; vojenské zpravodajství; protinacistický odboj; politická perzekuce; očista důstojníckého sboru; egyptské ozbrojené síly; Studená válka; general Jan Reindl (1902-1981); Czechoslovak army; military intelligence service; antinazi resistence; political persecution; purge of the officier corps; Egyptian armed forces; Cold War Available in digital repository of UPOL.
Letec, zpravodajský důstojník, účastník domácího protinacistického odboje a velitel leteckých instrukotrů v Egyptě Jan Reindl (1902-1981)

VYHLÍDAL, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Jak se dá číst rock. Pět studií o československém rockovém textu
ZEMANOVÁ, Zuzana
2017 - English
Rigorózní práce volně navazuje na autorčinu práci disertační a zahrnuje pět studií věnovaných písňovému textu v rockové hudbě v období od konce 60. let do současnosti. The thesis includes five several papers, which are focused on lyrics in Czechoslovak rock music since the end of 1960s up to the present. Keywords: písňový text; rocková hudba; Československo; lyrics; rock music; Czechoslovakia Available in digital repository of UPOL.
Jak se dá číst rock. Pět studií o československém rockovém textu

Rigorózní práce volně navazuje na autorčinu práci disertační a zahrnuje pět studií věnovaných písňovému textu v rockové hudbě v období od konce 60. let do současnosti....

ZEMANOVÁ, Zuzana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Prohlubování krize mužské identity. Jak cestu k dospělé maskulinitě ovlivňuje absence otců, sociální sítě a pornografický průmysl.
SVOBODOVÁ, Lucie
2017 - English
Keywords: identita; mužská identita; mužská role; otcovská role; otcovství; pornografie; virtuální realita; identity; mail identity; male role; fathershood; pornography; virtual reality Available in digital repository of UPOL.
Prohlubování krize mužské identity. Jak cestu k dospělé maskulinitě ovlivňuje absence otců, sociální sítě a pornografický průmysl.

SVOBODOVÁ, Lucie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Kompetenční profil učitele tělesné výchovy (od geneze k aktuálnímu stavu)
BINAROVÁ, Ivona; KOLAŘÍK, Marek
2016 - English
Keywords: osobnost učitele tělesné výchovy; dovednost; kompetence; kompetenční model; edukační proces; motivace; postoj; syndrom vyhoření; potencionalita žáka; the personality of the PE teacher; skill; competence; competency model; the ecucational process; motivation; attitude; burnout; potentialities of the pupil Available in digital repository of UPOL.
Kompetenční profil učitele tělesné výchovy (od geneze k aktuálnímu stavu)

BINAROVÁ, Ivona; KOLAŘÍK, Marek
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Evaluace profesního vzdělávání příslušníků justiční stráže
CERAL, Michal
2016 - English
Keywords: celoživotní učení; profesní vzdělávání; evaluace; Kirkpatrickův model; příslušník justiční stráže; lifelong learning; professional ecudation; evaluation; Kirkpatrick´s model; member of justice guard Available in digital repository of UPOL.
Evaluace profesního vzdělávání příslušníků justiční stráže

CERAL, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Superrozlišení optické fáze v kvantové limitě s koherentními a stlačenými stavy světla
JEŽEK, Miroslav; OPATRNÝ, Tomáš; TYC, Tomáš
2016 - English
Interference světla je důležitým faktorem v mnoha optických aplikacích. Umožňuje přesná interferometrická měření, ale současně omezuje dosažitelné rozlišení. Tato fundamentální vlnově optická limita byla překonána využitím kvantových entanglovaných vícefotonových stavů a nebo komplikovanými neklasickými detekčními metodami. Dosažené superrozlišení je bohužel extrémně citlivé na nedokonalosti detekčního zařízení či optické ztráty samotného měřeného vzorku. Tyto kvantové detekční metody tak vesměs vykazují citlivost horší než prosté intenzitní měření silným optickým signálem. V předložené práci ukážeme, že klasické koherentní stavy světla a běžná koherentní detekce umožňuje superrozlišení s citlivostí škálující se dle 1/sqrt(N), kde N je střední počet fotonů použitého laserového záření. Experimentálně demonstrujeme více než desetinásobné zúžení proužku interferenčního obrazce a superrozlišení dosahující osmi interferenčních proužků připadajících na jednu vlnovou délku. Současně analyzujeme citlivost prezentované metody a její škálování s intenzitou použitého světla. Dále diskutujeme možnost využití stlačeného světla pro interferometrické superrozlišení při současném vylepšení citlivosti pod standardní kvantovovou limitu. Interference of light fields plays an important role in various high-precision measurement schemes. It has been shown that super-resolving phase measurements beyond the standard coherent state limit can be obtained either by using maximally entangled multi-particle states of light or using complex detection approaches. In addition to their high technical complexity, these methods lack robustness against imperfections rendering the sensitivity performance above the shot noise limit. Here we show that super-resolving phase measurements at the shot noise limit can be achieved without resorting to non-classical optical states or to low-efficiency detection processes. Using robust coherent states of light, high-efficiency homodyne detection and a deterministic binarization processing technique, we show a narrowing of the interference fringes that scales with 1/sqrt(N) where N is the mean number of photons of the coherent state. Experimentally we demonstrate a more than 10-fold narrowing at the shot noise limit and up to 8 fringes per wavelength. Further, the phase super-resolution technique is extended to squeezed states of light. Preliminary experimental demonstration shows both the super-resolution and super-sensitivity beyond the shot noise limit using solely Gaussian resources---coherent and squeezed states and homodyne tomography. Keywords: optická fáze; superrozlišení; citlivost; koherentní světlo; stlačené světlo; homodynní detekce; optical phase; super-resolution; sensitivity; coherent state; squeezed state; homodyne detection Available in digital repository of UPOL.
Superrozlišení optické fáze v kvantové limitě s koherentními a stlačenými stavy světla

Interference světla je důležitým faktorem v mnoha optických aplikacích. Umožňuje přesná interferometrická měření, ale současně omezuje dosažitelné rozlišení. Tato fundamentální vlnově optická limita ...

JEŽEK, Miroslav; OPATRNÝ, Tomáš; TYC, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases