Number of found documents: 10
Published from to

Regulační úřady v oblasti energetiky v Latinské Americe
Knopová, Diana; Opatrný, Josef; Janský, Bohumír
2014 - Spanish
This study intends to illustrate the crystallization and historical and institutional evolution of regulatory energy institutions in Latin America at the time, when regulation became one of the most important pillars of modern governance. The progressive formation of these institutions tends to redefine the role of the state in regulatory policy. The purpose of this study is to give an overview, through a comparative analysis of seventeen regulatory energy institutions in thirteen countries in Latin America, of the heterogeneity in the process of institutionalization of these organizations, with the aim of pointing out the possible risks resulting from the loss of control of their functioning. Autor se v uvedené práci zamýšlí nad krystalizací a historicko-institucionálním vývojem regulačních úřadů v oblasti energetiky v Latinské Americe v době, kdy se regulace stala jedním ze základních pilířů moderního řízení státu. Postupný vznik těchto institucí pak vedl k novému definování jeho úlohy. Záměrem dané studie je, na základě komparativní analýzy sedmnácti regulačních úřadů ve třinácti zemích Latinské Ameriky, poukázat na heterogenitu v institucionalizaci těchto organizací s cílem upozornit na možná následná rizika spjatá se ztrátou demokratické kontroly nad jejich fungováním. Keywords: Regulační orgány; regulační úřady; Ministerstvo energetiky; energetika; Latinská Amerika; Evropská Unie; elektřina; plyn; vládnutí; demokracie; nezávislost; nestrannost; Regulatory institutions; National regulators; Ministry of Energy; energy; Latin America; European Union; electricity; gas; governance; democracy; independency; impartiality Available in a digital repository NRGL
Regulační úřady v oblasti energetiky v Latinské Americe

This study intends to illustrate the crystallization and historical and institutional evolution of regulatory energy institutions in Latin America at the time, when regulation became one of the most ...

Knopová, Diana; Opatrný, Josef; Janský, Bohumír
Univerzita Karlova, 2014

Aspekty postmodernismu v povídce španělské avantgardy
Jerusalem, Gago Martínez; Sánchez Fernández, Juan Antonio; Poláková, Dora
2013 - Spanish
ASPECTS OF POSTMODERNISM IN THE SHORT STORY OF THE SPANISH AVANT-GARDE "A study of the narrative Vísperas del gozo (1926) by Pedro Salinas" The aim of this paper is to show the shared aspects of literary Postmodernism and the short narrative in the avant-garde of twenties. The object of the study is the short story Vísperas del gozo (1926) by Pedro Salinas. The narrative structure and the treatment of the temporal order will be the fundamental analysis categories. ASPEKTY POSTMODERNISMU V POVÍDCE ŠPANĚLSKÉ AVANTGARDY "Naratologická studie Vísperas del gozo (1926) od Pedra Salinas" Cílem práce je ukázat společné aspekty mezi tzv. literárním postmodernismem pozdního dvacátého století a avantgardou počátku dvacátého století v krátké povídce. Jako objekt studia nám poslouží několik povídek od autora Pedra Salinas, Vísperas del gozo (1926). Struktura vyprávění a časové uspořádání budou kategoriemi fundamentální analýzy. Keywords: -; - Available in a digital repository NRGL
Aspekty postmodernismu v povídce španělské avantgardy

ASPECTS OF POSTMODERNISM IN THE SHORT STORY OF THE SPANISH AVANT-GARDE "A study of the narrative Vísperas del gozo (1926) by Pedro Salinas" The aim of this paper is to show the shared aspects of ...

Jerusalem, Gago Martínez; Sánchez Fernández, Juan Antonio; Poláková, Dora
Univerzita Karlova, 2013

Charakteristika cestovního ruchu v obci San Francisco de Sales
Liška, Juraj; Opatrný, Josef
2011 - Spanish
Characteristics of Tourism in San Francisco de Sales, Colombia (a doctoral thesis summary) The country areas of Departamento Cundinamarca, which creates the background of the nine-million-inhabitant capital city of Bogotá and thus represents the most important Colombian region, have shown a significantly decreasing production and effectiveness of both primary and secondary economic sector since the second half of the 20th century. Consequently, since the end of 1990s, an economic alternative has been sought in various regions of Colombia. Ecotourism, which has been found as a reasonable solution, appears to be a suitable economic alternative also for the town of San Francisco de Sales. Active tourism in Colombia, i.e. tourists coming to the country, has decreased recently as a result of the problematic situation of the country. However, despite the economic crisis, domestic tourism remains the moving force of development on both local and regional levels in many areas. This research does not include one of the significant phenomena of the Cundinamarca region countryside, i.e. "the second home". The main purpose of this research is to identify and characterise tourism developing in the town of San Francisco. The author researches possibilities of sustainable development of the town provided by its hotel... Charakteristika cestovního ruchu v obci San Francisco de Sales, Kolumbie. /Abstrakt rigorózní práce/ Od druhé poloviny devadesátých let minulého století departamento Cundinamarca (nejvýznamnější departament Kolumbie, který představuje zázemí devítimilionového hlavního města Bogoty) vykazuje na venkově snižování produkce v primárním i sekundárním sektoru. To zapříčinilo, že od konce devadesátých let 20. století se na venkově hledá jiná ekonomická alternativa - ekoturistika, jako důležitá složka pro rozvoj venkova. V Kolumbii v posledních letech aktivní cestovní ruch prodělává úpadek. Je to způsobeno především problematickou situaci v zemi. Ale i přes ekonomickou krizi země, domácí cestovní ruch zůstává pro celou řadu obcí a měst hlavní hybnou pákou rozvoje. Předpokládá se, že v Cundinamarce v budoucnu mohou vznikat další turistická centra, která zlepší životní úroveň místních obyvatel v závislosti na plánování celostátní, regionální či lokální úrovně. Předkládaná práce je finálním výsledkem výzkumu, jehož cílem bylo podpořit plánování cestovního ruchu v obci San Francisco de Sales v departamentu Cundinamarca. Výzkum nezahrnuje jeden z fenoménů venkova v Cundinamarském kraji - druhé bydlení. Práce je rozdělena na dvě části. První část slouží jako konceptuální podpora (vývoj geografického myšlení;... Available in a digital repository NRGL
Charakteristika cestovního ruchu v obci San Francisco de Sales

Characteristics of Tourism in San Francisco de Sales, Colombia (a doctoral thesis summary) The country areas of Departamento Cundinamarca, which creates the background of the nine-million-inhabitant ...

Liška, Juraj; Opatrný, Josef
Univerzita Karlova, 2011

Charakteristika cestovního ruchu v obci San Francisco de Sales
Liška, Juraj; Opatrný, Josef
2011 - Spanish
Characteristics of Tourism in San Francisco de Sales, Colombia (a doctoral thesis summary) The country areas of Departamento Cundinamarca, which creates the background of the nine-million-inhabitant capital city of Bogotá and thus represents the most important Colombian region, have shown a significantly decreasing production and effectiveness of both primary and secondary economic sector since the second half of the 20th century. Consequently, since the end of 1990s, an economic alternative has been sought in various regions of Colombia. Ecotourism, which has been found as a reasonable solution, appears to be a suitable economic alternative also for the town of San Francisco de Sales. Active tourism in Colombia, i.e. tourists coming to the country, has decreased recently as a result of the problematic situation of the country. However, despite the economic crisis, domestic tourism remains the moving force of development on both local and regional levels in many areas. This research does not include one of the significant phenomena of the Cundinamarca region countryside, i.e. "the second home". The main purpose of this research is to identify and characterise tourism developing in the town of San Francisco. The author researches possibilities of sustainable development of the town provided by its hotel... Charakteristika cestovního ruchu v obci San Francisco de Sales, Kolumbie. /Abstrakt rigorózní práce/ Od druhé poloviny devadesátých let minulého století departamento Cundinamarca (nejvýznamnější departament Kolumbie, který představuje zázemí devítimilionového hlavního města Bogoty) vykazuje na venkově snižování produkce v primárním i sekundárním sektoru. To zapříčinilo, že od konce devadesátých let 20. století se na venkově hledá jiná ekonomická alternativa - ekoturistika, jako důležitá složka pro rozvoj venkova. V Kolumbii v posledních letech aktivní cestovní ruch prodělává úpadek. Je to způsobeno především problematickou situaci v zemi. Ale i přes ekonomickou krizi země, domácí cestovní ruch zůstává pro celou řadu obcí a měst hlavní hybnou pákou rozvoje. Předpokládá se, že v Cundinamarce v budoucnu mohou vznikat další turistická centra, která zlepší životní úroveň místních obyvatel v závislosti na plánování celostátní, regionální či lokální úrovně. Předkládaná práce je finálním výsledkem výzkumu, jehož cílem bylo podpořit plánování cestovního ruchu v obci San Francisco de Sales v departamentu Cundinamarca. Výzkum nezahrnuje jeden z fenoménů venkova v Cundinamarském kraji - druhé bydlení. Práce je rozdělena na dvě části. První část slouží jako konceptuální podpora (vývoj geografického myšlení;... Available in a digital repository NRGL
Charakteristika cestovního ruchu v obci San Francisco de Sales

Characteristics of Tourism in San Francisco de Sales, Colombia (a doctoral thesis summary) The country areas of Departamento Cundinamarca, which creates the background of the nine-million-inhabitant ...

Liška, Juraj; Opatrný, Josef
Univerzita Karlova, 2011

Jazykový management nahuatlu v Mexiku
Vlková Hingarová, Vendula; Vrhel, František; Zajícová, Pavla; Zavadil, Bohumil
2011 - Spanish
Language management of Nahuatl in Mexico This thesis describes the current status of Nahuatl language, and disccus its functioning and position within the institutional structures of Mexican society, as well as language community in the municipality of Chicontepec in northeastern Mexico. Nahuatl is one of the best-known indigenous languages with wider distribution across the Mexico and according to the latest census, there are one and half million speakers of the language. The aim of this paper is to present the key moments of the relationship between Spanish and Nahuatl. The paper analyzes how to manage the problems associated with the language problems associated with Nahuatl and other indigenous languages from the second half of the twenty century to the present. On the basis of empirical data describes in detail the use of Nahuatl and the transmission within the selected families and communities in the bilingual Chicontepec. In four communities discussed the linguistic behavior of the population with emphasis on intergenerational language transmission. The Nahua community have experienced over the past 30 years, the linguistic dynamic changes that result in different language skills in different generations, genders and social groups. One of the main conclusions is that the administration of Nahuatl... Jazykový management nahuatlu v Mexiku Disertační práce popisuje současnou situaci nahuatlu a analyzuje jeho fungování a pozici prizmatem teorie jazykového managementu v makrostrukturách národní mexické společnosti a ve vybrané lokální řečové komunitě v Chicontepecu na severovýchodě Mexika. Nahuatl patří k nejznámějším a nejrozšířenějším indiánským jazykům Mexika. Podle posledních údajů ze sčítání lidu jím hovoří 1,5 milionu obyvatel Mexika. Práce je představuje klíčové okamžiky při formování sociální reality současného nahuatlu (respektive jeho nejrozšířenější varianty Huasteca Veracruzna, kterou hovoří asi 130 tisíc obyvatel regionu Huasteca) a analyzuje jazykovou politiku a jazykové problémy spjaté s nahuatlem, potažmo s dalšími indiánskými jazyky od druhé poloviny 20. století do současnosti. Sleduje fungování a postavení nahuatlu jak z perspektivy mexické společnosti, tak z perspektivy konkrétních mluvčích nahuatlu v okrese Chicontepec na severovýchodě Veracruzu. Na základně empirických dat detailně zmapuje užívání nahuatlu a transmisi ve vybraných rodinách a obcích v bilingvním okrese Chicontec. Čtyři obce je podrobeny analýze jazykové chování obyvatel s důrazem na popis role nahuatlu v mezigeneračním přenosu. Zkoumané komunity prošly v posledních 30 letech dynamickými jazykovými změnami, které mají za... Available in a digital repository NRGL
Jazykový management nahuatlu v Mexiku

Language management of Nahuatl in Mexico This thesis describes the current status of Nahuatl language, and disccus its functioning and position within the institutional structures of Mexican society, ...

Vlková Hingarová, Vendula; Vrhel, František; Zajícová, Pavla; Zavadil, Bohumil
Univerzita Karlova, 2011

Jazykový management nahuatlu v Mexiku
Vlková Hingarová, Vendula; Vrhel, František; Zajícová, Pavla; Zavadil, Bohumil
2011 - Spanish
Language management of Nahuatl in Mexico This thesis describes the current status of Nahuatl language, and disccus its functioning and position within the institutional structures of Mexican society, as well as language community in the municipality of Chicontepec in northeastern Mexico. Nahuatl is one of the best-known indigenous languages with wider distribution across the Mexico and according to the latest census, there are one and half million speakers of the language. The aim of this paper is to present the key moments of the relationship between Spanish and Nahuatl. The paper analyzes how to manage the problems associated with the language problems associated with Nahuatl and other indigenous languages from the second half of the twenty century to the present. On the basis of empirical data describes in detail the use of Nahuatl and the transmission within the selected families and communities in the bilingual Chicontepec. In four communities discussed the linguistic behavior of the population with emphasis on intergenerational language transmission. The Nahua community have experienced over the past 30 years, the linguistic dynamic changes that result in different language skills in different generations, genders and social groups. One of the main conclusions is that the administration of Nahuatl... Jazykový management nahuatlu v Mexiku Disertační práce popisuje současnou situaci nahuatlu a analyzuje jeho fungování a pozici prizmatem teorie jazykového managementu v makrostrukturách národní mexické společnosti a ve vybrané lokální řečové komunitě v Chicontepecu na severovýchodě Mexika. Nahuatl patří k nejznámějším a nejrozšířenějším indiánským jazykům Mexika. Podle posledních údajů ze sčítání lidu jím hovoří 1,5 milionu obyvatel Mexika. Práce je představuje klíčové okamžiky při formování sociální reality současného nahuatlu (respektive jeho nejrozšířenější varianty Huasteca Veracruzna, kterou hovoří asi 130 tisíc obyvatel regionu Huasteca) a analyzuje jazykovou politiku a jazykové problémy spjaté s nahuatlem, potažmo s dalšími indiánskými jazyky od druhé poloviny 20. století do současnosti. Sleduje fungování a postavení nahuatlu jak z perspektivy mexické společnosti, tak z perspektivy konkrétních mluvčích nahuatlu v okrese Chicontepec na severovýchodě Veracruzu. Na základně empirických dat detailně zmapuje užívání nahuatlu a transmisi ve vybraných rodinách a obcích v bilingvním okrese Chicontec. Čtyři obce je podrobeny analýze jazykové chování obyvatel s důrazem na popis role nahuatlu v mezigeneračním přenosu. Zkoumané komunity prošly v posledních 30 letech dynamickými jazykovými změnami, které mají za... Available in a digital repository NRGL
Jazykový management nahuatlu v Mexiku

Language management of Nahuatl in Mexico This thesis describes the current status of Nahuatl language, and disccus its functioning and position within the institutional structures of Mexican society, ...

Vlková Hingarová, Vendula; Vrhel, František; Zajícová, Pavla; Zavadil, Bohumil
Univerzita Karlova, 2011

Protestantismus v Mexiku 1872-1910
Belucz, Denis; Opatrný, Josef; Binková, Simona
2008 - Spanish
Available in a digital repository NRGL
Protestantismus v Mexiku 1872-1910

Belucz, Denis; Opatrný, Josef; Binková, Simona
Univerzita Karlova, 2008

Protestantismus v Mexiku 1872-1910
Belucz, Denis; Opatrný, Josef; Binková, Simona
2008 - Spanish
Available in a digital repository NRGL
Protestantismus v Mexiku 1872-1910

Belucz, Denis; Opatrný, Josef; Binková, Simona
Univerzita Karlova, 2008

Spanglish
Plutnarová, Petra; Mištinová, Anna; Zavadil, Bohumil
2008 - Spanish
Cílem této práce je načrtnout současný stav spanglish - jevu, který chápeme jako proces probíhající ve Spojených státech amerických na jedné straně a jako úkaz objevující se ve španělsky mluvícím světě ovlivněném angličtinou na straně druhé - z hlediska lingvistického a sociolingvistického. Zároveň zdůrazňujeme rozdíly mezi spanglish a jednotlivými variantami španělštiny v USA, přestože musíme konstatovat, že dělící čáru mezi nimi není možné umístit s absolutní přesností. Z důvodu špatné dostupnosti materiálu využíváme zejména příkladů sebraných A. Ramírezem a Beatriz Varelou, ačkoli používáme i naše příklady zaznamenané v Miami v září 2005. Tato práce je rozdělena na pět hlavních částí, kromě úvodu ji tvoří teoretický rámec, sociolingvistická situace, lingvistická část, závěr a resumé, to vše je doplněno o dodatek a použitou literaturu. Termín "spanglish" se používá od šedesátých let 20. století, tedy od doby, kdy se v USA zviditelnilo hnutí za práva mexických imigrantů, tzv. chicanos. Většina lingvistů považuje spanglish za dialekt, hlavně z důvodu absence kodifikace spanglish, přestože někteří, zejména Ilán Stavans, věří, že se jedná o nový jazyk. My v této práci vyvracíme, že by šlo o jazyk, hlavně z důvodu toho, že spanglish neprošla procesem kodifikace. Domníváme se, že spanglish je dialekt, ve smyslu... Available in a digital repository NRGL
Spanglish

Cílem této práce je načrtnout současný stav spanglish - jevu, který chápeme jako proces probíhající ve Spojených státech amerických na jedné straně a jako úkaz objevující se ve španělsky mluvícím ...

Plutnarová, Petra; Mištinová, Anna; Zavadil, Bohumil
Univerzita Karlova, 2008

Spanglish
Plutnarová, Petra; Mištinová, Anna; Zavadil, Bohumil
2008 - Spanish
Cílem této práce je načrtnout současný stav spanglish - jevu, který chápeme jako proces probíhající ve Spojených státech amerických na jedné straně a jako úkaz objevující se ve španělsky mluvícím světě ovlivněném angličtinou na straně druhé - z hlediska lingvistického a sociolingvistického. Zároveň zdůrazňujeme rozdíly mezi spanglish a jednotlivými variantami španělštiny v USA, přestože musíme konstatovat, že dělící čáru mezi nimi není možné umístit s absolutní přesností. Z důvodu špatné dostupnosti materiálu využíváme zejména příkladů sebraných A. Ramírezem a Beatriz Varelou, ačkoli používáme i naše příklady zaznamenané v Miami v září 2005. Tato práce je rozdělena na pět hlavních částí, kromě úvodu ji tvoří teoretický rámec, sociolingvistická situace, lingvistická část, závěr a resumé, to vše je doplněno o dodatek a použitou literaturu. Termín "spanglish" se používá od šedesátých let 20. století, tedy od doby, kdy se v USA zviditelnilo hnutí za práva mexických imigrantů, tzv. chicanos. Většina lingvistů považuje spanglish za dialekt, hlavně z důvodu absence kodifikace spanglish, přestože někteří, zejména Ilán Stavans, věří, že se jedná o nový jazyk. My v této práci vyvracíme, že by šlo o jazyk, hlavně z důvodu toho, že spanglish neprošla procesem kodifikace. Domníváme se, že spanglish je dialekt, ve smyslu... Available in a digital repository NRGL
Spanglish

Cílem této práce je načrtnout současný stav spanglish - jevu, který chápeme jako proces probíhající ve Spojených státech amerických na jedné straně a jako úkaz objevující se ve španělsky mluvícím ...

Plutnarová, Petra; Mištinová, Anna; Zavadil, Bohumil
Univerzita Karlova, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases