Number of found documents: 3
Published from to

Výroční zpráva 2022
Nistler, Josef
2023 - Czech
Keywords: hospodářství vodní; výzkum; řízení; ekonomika; činnost odborná; zpráva výroční; water management; research; management; economy; professional activity; annual report Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva 2022

Nistler, Josef
Výzkumný ústav vodohospodářský, 2023

Výroční zpráva 2021
Nistler, Josef
2022 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva 2021

Nistler, Josef
Výzkumný ústav vodohospodářský, 2022

Výroční zpráva 2020
Nistler, Josef
Czech
Složení orgánů instituce a jejich činnost. Profil instituce podle zřizovací listiny a informace o změnách. Činnost VÚV TGM, v.v.i., v roce 2020, seznam zakázek, anotace projektů, předpokládaný vývoj organizace v roce 2021, publikační a ediční činnost. Výrok auditora. Roční účetní závěrka 2020 Composition of the bodies of the institution and their activities. Institution profile according to the charter and information about changes. Activities of VÚV TGM, v.v.i., in 2020, list of orders, project annotations, expected development of the organization in 2021, publishing and publishing activities. Auditor 's report. Annual accounts 2020 Keywords: vodní hospodářství; výzkum; řízení; ekonomika; činnost odborná; water management; research; management; economy; professional activity Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva 2020

Složení orgánů instituce a jejich činnost. Profil instituce podle zřizovací listiny a informace o změnách. Činnost VÚV TGM, v.v.i., v roce 2020, seznam zakázek, anotace projektů, předpokládaný vývoj ...

Nistler, Josef
Výzkumný ústav vodohospodářský

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases