Number of found documents: 3
Published from to

Návrh marketingové strategie pro vybrané zákaznické skupiny obuvi MEDI
Ševců, Eva; Vašková, Jana; Kubíčková, Miloslava
2007 - German
Cílem mé bakalářské práce je na základě shromáždění potřebných materiálů a marketingo-vého výzkumu trhu navrhnout marketingovou strategii pro vybrané zákaznické skupiny obuvi MEDI, a to konkrétně pro myslivce, rybáře a ochránce přírody. V teoretické části jsem seskupila příslušné literární prameny, v analytické části jsem proved-la dotazníkové šetření a vyhodnotila získané údaje, na jejichž základě jsem závěrem navrhla konkrétní marketingovou strategii. Keywords: Myslivec; rybář; ochránce přírody; cílové skupiny; Baťa a.s.; obuv MEDI; model Sam; marketingová strategie; Huntsman; fisherman; conservationist; customer groups; Bata; MEDI shoe; marketing strategy Available in the UTB Library.
Návrh marketingové strategie pro vybrané zákaznické skupiny obuvi MEDI

Cílem mé bakalářské práce je na základě shromáždění potřebných materiálů a marketingo-vého výzkumu trhu navrhnout marketingovou strategii pro vybrané zákaznické skupiny obuvi MEDI, a to konkrétně pro ...

Ševců, Eva; Vašková, Jana; Kubíčková, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007

Návrh distribučních cest firmy TRANZA, a.s. s ohledem na typ transportního válečku
Mitrič, Zbyněk; Rebenda, Jan
2005 - German
V bakalářské práci jsem se zabýval distribuční politikou firmy Tranza, a.s V teoretické části jsem se zabýval především objasněním některých ze základních pojmů. Snažil jsem se vysvětlit funkce a pohyb uvnitř distribučních cest, počet úrovní distribučních cest a také jaká rozhodnutí musí firma učinit při jejich tvrobě. V praktické části jsem se snažil provést analýzu současné situace firmy Tranza v oblasti distribuce. Tato analýza se zabývá nejen distribučními cestami, ale také dopravou, skladováním a balením. Navrhl jsem způsob distribuce produktů firmy. Provedl jsem ekonomický rozbor navržených cest. Keywords: distribuce; distribuční cesta; distribution; distribution channel Not available.
Návrh distribučních cest firmy TRANZA, a.s. s ohledem na typ transportního válečku

V bakalářské práci jsem se zabýval distribuční politikou firmy Tranza, a.s V teoretické části jsem se zabýval především objasněním některých ze základních pojmů. Snažil jsem se vysvětlit funkce a ...

Mitrič, Zbyněk; Rebenda, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005

Herausforderung einer internationalen Zusammenarbeit zwischen Skoda Auto und Volkswagen
Rádlová, Lucie; Neyer, Anne-Kathrin
2005 - German
Práce se zabývá vývojem mezinárodní spolupráce mezi německým koncernem Volkswagen a českou Škodou Auto, která začala v roce 1991 fúzí obou společností. Za pomoci různých analytických prostředků jsou zde zkoumány pozitivní a negativní aspekty českoněmecké kooperace za přihlédnutí k Soft Facts a Hard Facts. Účelem práce je formulovat doporučení, která by vedla k úspěšné mezinárodní spolupráci. Keywords: Fusion; Soft Facts; Hard Facts; SWOT; Porter Analyse; Kulturdimensionen nach Hofstede; Merger; Porter Analysis; Hofstede's Culture dimensions Not available.
Herausforderung einer internationalen Zusammenarbeit zwischen Skoda Auto und Volkswagen

Práce se zabývá vývojem mezinárodní spolupráce mezi německým koncernem Volkswagen a českou Škodou Auto, která začala v roce 1991 fúzí obou společností. Za pomoci různých analytických prostředků jsou ...

Rádlová, Lucie; Neyer, Anne-Kathrin
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases