Number of found documents: 1109
Published from to

Direct Decomposition of NO Over Co-Mn-Al Mixed Oxides: Effect of Ce and/or K Promotors.
Jirátová, Květa; Pacultová, K.; Karásková, K.; Balabánová, Jana; Klegová, A.; Obalová, L.
2019 - English
In this contribution, the effect of K and/or Ce on activity of Co-Mn-Al mixed oxides was stud-ied, as presence of Ce could increase mobility of oxygen in the transition metals oxides.\n Keywords: Co-Mn-Al; catalysts; metals oxides Available at various institutes of the ASCR
Direct Decomposition of NO Over Co-Mn-Al Mixed Oxides: Effect of Ce and/or K Promotors.

In this contribution, the effect of K and/or Ce on activity of Co-Mn-Al mixed oxides was stud-ied, as presence of Ce could increase mobility of oxygen in the transition metals oxides.\n

Jirátová, Květa; Pacultová, K.; Karásková, K.; Balabánová, Jana; Klegová, A.; Obalová, L.
Ústav chemických procesů, 2019

Mesoporous Polymers Created by and Their Application.
Soukupová, Krasimira; Jeřábek, Karel
2018 - English
Keywords: polymer; mesopores; microsyneresis Available at various institutes of the ASCR
Mesoporous Polymers Created by and Their Application.

Soukupová, Krasimira; Jeřábek, Karel
Ústav chemických procesů, 2018

Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizované ječmenné a pšeničné slámy a vzorku peletizovaného kalu a biomasy.
Pohořelý, Michael; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Hartman, Miloslav
2018 - Czech
Ve zprávě jsou výsledky laboratorních pyrolýzních testů peletizované ječmenné a pšeničné slámy a vzorku peletizovaného kalu a biomasy. In the report there are results of laboratory pyrolysis analysis of barley and wheat pelletized straw samples and sludge and biomass pellet samples. Keywords: biomass; pyrolysis; biochar Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizované ječmenné a pšeničné slámy a vzorku peletizovaného kalu a biomasy.

Ve zprávě jsou výsledky laboratorních pyrolýzních testů peletizované ječmenné a pšeničné slámy a vzorku peletizovaného kalu a biomasy....

Pohořelý, Michael; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Hartman, Miloslav
Ústav chemických procesů, 2018

Materiálové a energetické využití stabilizovaného čistírenského kalu procesem karbonizace.
Pohořelý, Michael
2018 - Czech
Příspěvek se zabývá problematikou využití čistírenských kalů a pyrolýzou jako vhodným alternativním způsobem pro využívání kalů na zemědělskou půdu. The lecture discusses sewage sludge disposal situation in EU. It further focuses on the sludge pyrolysis as an alternative method for the sludge utilization on agricultural soil. Keywords: sewage sludge; pyrolysis; carbonization process Available at various institutes of the ASCR
Materiálové a energetické využití stabilizovaného čistírenského kalu procesem karbonizace.

Příspěvek se zabývá problematikou využití čistírenských kalů a pyrolýzou jako vhodným alternativním způsobem pro využívání kalů na zemědělskou půdu....

Pohořelý, Michael
Ústav chemických procesů, 2018

Studium mikroreaktorů pro katalytickou oxidaci v plynné fázi, etapa 6 a 7
Stavárek, Petr; Jiřičný, Vladimír; Hejda, Stanislav
2018 - Czech
Zpráva se zabývá úpravou stávající laboratorní aparatury a instalací mikroreaktoru pro 2. reakční stupeň pro katalytickou oxidaci v plynné fázi. Report describes the adaptation of the experimental apparatus for the installation of the microreactor for the second reaction step for the gas-phase catalytic oxidation. Keywords: microreactor apparatus; catalytic oxidation; gas Available at various institutes of the ASCR
Studium mikroreaktorů pro katalytickou oxidaci v plynné fázi, etapa 6 a 7

Zpráva se zabývá úpravou stávající laboratorní aparatury a instalací mikroreaktoru pro 2. reakční stupeň pro katalytickou oxidaci v plynné fázi....

Stavárek, Petr; Jiřičný, Vladimír; Hejda, Stanislav
Ústav chemických procesů, 2018

Mikroreaktorová příprava chemických specialit stereoselektivní hydrogenací v přítomnosti iontových kapalin.
Hejda, Stanislav; Stavárek, Petr; Klusoň, Petr; Vychodilová, Hana; Vlček, Dalibor; Bendová, Magdalena
2018 - Czech
Keywords: microreaktor; ionic liquid; hydrogenation Available at various institutes of the ASCR
Mikroreaktorová příprava chemických specialit stereoselektivní hydrogenací v přítomnosti iontových kapalin.

Hejda, Stanislav; Stavárek, Petr; Klusoň, Petr; Vychodilová, Hana; Vlček, Dalibor; Bendová, Magdalena
Ústav chemických procesů, 2018

Laboratorní separace methanolu z azeotropické směsi (25 wt% methanol a 75 wt% trimethylborát).
Gaálová, Jana; Vojtek, Lukáš; Izák, Pavel
2018 - Czech
Práce se zabývá laboratorní separací methanolu z azeotropické směsi (25 wt% methanol a 75 wt% trimethylborát). Byly testovány 4 různé průmyslově vyráběné membrány. U všech kromě jedné separace probíhala více méně úspěšně. U PVA 4155-80/2871 separace probíhala s dobrými výsledky, ale velice pomalu, podmínkou, která by mohla zvýšit rychlost reakce by mohlo být zvýšení teploty. Nejlépe z membrán od společnosti Sulzer dělila PDMS 4155 -30/305 R, která separovala MeOH s vysokou účinností a také dostatečně rychle. Naprosto opačný efekt pak měla membrána PDMS 4060, která místo MeOH separovala Trimethylborát. The work deals with laboratory separation of methanol from the azeotropic mixture (25 wt% methanol and 75 wt% trimethylborate). Four different manufactured membranes were tested. For all except one separation, separation was more or less successful. With PVA 4155-80 / 2871 the separation proceeded with good results, but very slowly, a condition that could increase the reaction rate could be an increase of temperature. Most selective membrane from Sulzer was PDMS 4155 -30/305 R, which separated MeOH with high efficiency and fast enough. The completely opposite effect than pervious membranes had the membrane PDMS 4060, which instead of MeOH separated Trimethylborate. Keywords: methanol; separation; membranes Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní separace methanolu z azeotropické směsi (25 wt% methanol a 75 wt% trimethylborát).

Práce se zabývá laboratorní separací methanolu z azeotropické směsi (25 wt% methanol a 75 wt% trimethylborát). Byly testovány 4 různé průmyslově vyráběné membrány. U všech kromě jedné separace ...

Gaálová, Jana; Vojtek, Lukáš; Izák, Pavel
Ústav chemických procesů, 2018

PrintCR3DIT, project no. 680414
Stavárek, Petr; Grande, C.; Dubois, J.-L.
2018 - Czech
Zpráva popisuje rychlostní rovnice chemických reakcí odvozených z experimentálních dat získaných na katalyzátoru vytištěným 3D tiskem. Report focuses on kinetic rate expression determination on basis of data obtained with 3D printed catalyst. Keywords: kinetic rate; catalyst; basic data Available at various institutes of the ASCR
PrintCR3DIT, project no. 680414

Zpráva popisuje rychlostní rovnice chemických reakcí odvozených z experimentálních dat získaných na katalyzátoru vytištěným 3D tiskem....

Stavárek, Petr; Grande, C.; Dubois, J.-L.
Ústav chemických procesů, 2018

Reakce sloučenin Co, Ni, Mo a W pro přípravu sulfidických katalyzátorů.
Moravčík, Jan
2018 - Czech
Keywords: sulfide catalysts; hydrodesulfurization; thiophene Available at various institutes of the ASCR
Reakce sloučenin Co, Ni, Mo a W pro přípravu sulfidických katalyzátorů.

Moravčík, Jan
Ústav chemických procesů, 2018

Ebulliometric and Static Measurement of Total Pressure in the in the Binary Water + Poly(Ethylene Glycol) System.
Pavlíček, Jan; Bogdanić, Grozdana; Wichterle, Ivan; Izák, Pavel
2018 - English
The total pressure of the systems containing water and three different poly(ethylene glycol)s with nominal molecular weights of 1000, 3000 and 6000 g mol-1 was measured isothermally at 303.15, 308.15, 313.15, 323.15, 333.15, 343.15, 353.15 and 363.15, using the improved static apparatus for lower temperatures and ebulliometrically for higher temperatures, covering the concentration range up to 50 wt % of the polymer. The 343.15 K isotherm was measured by both experimental methods, and both showed good continuity and performance. A lot of additional data have been measured but not yet published, which are integrated here together with our recent measurement. Keywords: vapou-liquid equilibrium; polymer system Available at various institutes of the ASCR
Ebulliometric and Static Measurement of Total Pressure in the in the Binary Water + Poly(Ethylene Glycol) System.

The total pressure of the systems containing water and three different poly(ethylene glycol)s with nominal molecular weights of 1000, 3000 and 6000 g mol-1 was measured isothermally at 303.15, 308.15, ...

Pavlíček, Jan; Bogdanić, Grozdana; Wichterle, Ivan; Izák, Pavel
Ústav chemických procesů, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases