Number of found documents: 44
Published from to

Mediální vliv a jeho dopady na ženy
Zörklerová, Lucie; Křišťanová, Dita
2012 - Czech
Keywords: vliv médií; média; ženy; ženské časopisy; internetové blogy; mediální obraz; marketingové záměry; influence of media; media; women; women's magazines; blogs; media image; marketing intentions; média; ženy Available in the Literal Academy Library.
Mediální vliv a jeho dopady na ženy

Zörklerová, Lucie; Křišťanová, Dita
Literární akademie, 2012

Fenomén Sparta
Folprechtová, Lucie; Halada, Andrej
2012 - Czech
Diplomová práce Fenomén Sparta podává obsahově ucelený přehled o významu a postavení fotbalového klubu AC Sparta Praha v českém fotbale. Jedná se o publicistický text podložený dostupnými informačními zdroji. Práce se pokouší zmapovat hlavní důvody dlouhodobé dominance Sparty na fotbalovém poli, její dlouhou a ne vždy lehkou cestu historií, dosažené úspěchy, významné fotbalisty (často české, respektive československé reprezentanty), mocné vlastníky klubu, podporu fanoušků, ale i obrovský tlak ze strany médií. Práce obsahuje i část popisující letitou rivalitu Sparty s jejím hlavním městským konkurentem Slavií. The MA thesis The Sparta Phenomenon provides a comprehensive overview of the significance and rank of the football club AC Sparta Prague in Czech football. This is presented as a journalistic text substantiated by the available information sources. The thesis attempts to survey the main reason(s) for Sparta's long-term dominance on the football field, her long and not always easy path of history, achievements, significant players (often Czech, respectively Czechoslovak, national team members), powerful club owners, fan support and tremendous pressure from the media. The thesis also includes a section describing the long-standing rivalry between Sparta and the city's main rival Slavia. Keywords: vrcholový sport; sportovní kluby Available in the Literal Academy Library.
Fenomén Sparta

Diplomová práce Fenomén Sparta podává obsahově ucelený přehled o významu a postavení fotbalového klubu AC Sparta Praha v českém fotbale. Jedná se o publicistický text podložený dostupnými informačními ...

Folprechtová, Lucie; Halada, Andrej
Literární akademie, 2012

Dva světy
Čugunová, Olga; Novotný, David Jan
2011 - Czech
Keywords: Kevin; nemoc; melodie; léčebna; doktor; Kevin; illness; melody; medical institution; doctor; nemoci; parkinsonova nemoc Available in the Literal Academy Library.
Dva světy

Čugunová, Olga; Novotný, David Jan
Literární akademie, 2011

Mezi okny
Chovaňáková, Jana; Novotný, David Jan
2011 - Czech
Keywords: samota; okna; rituál; vzpomínka; dalekohled; loneliness; windows; ritual; remembrance; field-glass; okna; dalekohledy Available in the Literal Academy Library.
Mezi okny

Chovaňáková, Jana; Novotný, David Jan
Literární akademie, 2011

Město ze sýra
Jaroševský, Filip; Novotný, David Jan
2011 - Czech
Keywords: hra; detektiv; vražda; město; společnost; vyšetřování; the game; detective; murder; city; society; investigation; vražda; vyšetřování a vyhledávání Available in the Literal Academy Library.
Město ze sýra

Jaroševský, Filip; Novotný, David Jan
Literární akademie, 2011

40 normostran a už žádné jiné povídky
Kessler, Kamil; Borkovec, Petr
2011 - Czech
Keywords: povídky; mezilidské vztahy; čas; slangové výrazy; městské prostředí; stories; interpersonal relationships; time; slang expressions; urban environment; mezilidské vztahy; povídky Available in the Literal Academy Library.
40 normostran a už žádné jiné povídky

Kessler, Kamil; Borkovec, Petr
Literární akademie, 2011

Média ve školách. Mediální tvorba jako součást mediální výchovy.
Kočí, Karolína; Štoll, Martin
2011 - Czech
Keywords: mediální výchova; mediální tvorba; práce s médii; mediální gramotnost; časopisy; noviny; televize; rozhlas; škola; media education; media creation; working with media; media literacy; journals; newspaper; TV; radio; school; média; tvorba Available in the Literal Academy Library.
Média ve školách. Mediální tvorba jako součást mediální výchovy.

Kočí, Karolína; Štoll, Martin
Literární akademie, 2011

Český film po roce 1989 dodnes
Strnadlová, Tereza; Aronová, Alice
2011 - Czech
Keywords: hraný film; kinematografie; Česká republika; privatizace; režisér; současná společnost; liberalizace filmového průmyslu; motion picture; cinematography; Czech republic; privatisation; director; current society; liberatization of film industry; hraný film; filmy Available in the Literal Academy Library.
Český film po roce 1989 dodnes

Strnadlová, Tereza; Aronová, Alice
Literární akademie, 2011

Hrabalovské adaptace Jiřího Menzela
Šalátová, Dana; Štoll, Martin
2011 - Czech
Keywords: Bohumil Hrabal; Jiří Menzel; filmová adaptace; Slavnosti sněženek; Ostře sledované vlaky; Postřižiny; Obsluhoval jsem anglického krále; Bohumil Hrabal; Jiří Menzel; film adaptation; Slavnosti sněženek; Ostře sledované vlaky; Postřižiny; Obsluhoval jsem anglického krále; adaptace; slavnosti Available in the Literal Academy Library.
Hrabalovské adaptace Jiřího Menzela

Šalátová, Dana; Štoll, Martin
Literární akademie, 2011

POMOC!T?
Jitka Janoušková; Mgr. Alice Aronová, Ph.D.
2011 - Czech
Keywords: první pomoc; neposkytnutí pomoci Available in the Literal Academy Library.
POMOC!T?

Jitka Janoušková; Mgr. Alice Aronová, Ph.D.
Literární akademie, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases