Number of found documents: 39
Published from to

Výroční zpráva 2017 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Zámečník, Jaroslav; Novák, Miroslav; Brádle, Vojtěch; Samková, Věra; Bičanová, Lenka; Jachim, Michal
2018 - Czech
Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2017. Keywords: archeologie; historie; muzea; muzejnictví; muzejní sbírky; přírodní vědy; statistika; výstavy Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva 2017 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2017.

Zámečník, Jaroslav; Novák, Miroslav; Brádle, Vojtěch; Samková, Věra; Bičanová, Lenka; Jachim, Michal
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2018

Výroční zpráva 2016 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Zámečník, Jaroslav; Křičenská, Šárka; Novák, Miroslav; Brádle, Vojtěch; Machková Prajzová, Naděžda; Mocek, Bohuslav; Novák, Miroslav; Brádle, Vojtěch; Novotná, Miroslava; Bičanová, Lenka
2016 - Czech
Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2016. Keywords: archeologie; historie; muzea; muzejnictví; muzejní sbírky; přírodní vědy; statistika; výstavy Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva 2016 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2016.

Zámečník, Jaroslav; Křičenská, Šárka; Novák, Miroslav; Brádle, Vojtěch; Machková Prajzová, Naděžda; Mocek, Bohuslav; Novák, Miroslav; Brádle, Vojtěch; Novotná, Miroslava; Bičanová, Lenka
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2016

Výroční zpráva 2015 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Zámečník, Jaroslav; Křičenská, Šárka; Machková Prajzová, Naděžda; Novák, Miroslav; Mocek, Bohuslav; Brádle, Vojtěch; Beneš, Miroslav; Šinták, Jiří; Novotná, Miroslava; Bičanová, Lenka
2015 - Czech
Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2015. Annual report of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové in 2015. Keywords: muzea; muzejnictví; muzejní sbírky; statistika; výstavy; archeologie; přírodní vědy; historie Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva 2015 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2015.


Annual report of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové in 2015.

Zámečník, Jaroslav; Křičenská, Šárka; Machková Prajzová, Naděžda; Novák, Miroslav; Mocek, Bohuslav; Brádle, Vojtěch; Beneš, Miroslav; Šinták, Jiří; Novotná, Miroslava; Bičanová, Lenka
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2015

Výroční zpráva 2014 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Zámečník, Jaroslav; Machková Prajzová, Naděžda; Novotná, Miroslava; Novák, Miroslav; Mocek, Bohuslav; Brádle, Vojtěch; Bičanová, Lenka; Hrbatý, Stanislav
2014 - Czech
Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2014. Annual report of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové in 2014. Keywords: muzea; muzejní sbírky; muzejnictví; výstavy; statistika Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva 2014 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2014.


Annual report of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové in 2014.

Zámečník, Jaroslav; Machková Prajzová, Naděžda; Novotná, Miroslava; Novák, Miroslav; Mocek, Bohuslav; Brádle, Vojtěch; Bičanová, Lenka; Hrbatý, Stanislav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2014

Výroční zpráva 2013 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Zámečník, Jaroslav; Machková Prajzová, Naděžda; Mocek, Bohuslav; Novák, Miroslav; Brádle, Vojtěch; Hrbatý, Stanislav; Novotná, Miroslava
2013 - Czech
Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2013. Keywords: archeologie; historie; muzea; muzejnictví; muzejní sbírky; přírodní vědy; statistika; výstavy Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva 2013 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2013.

Zámečník, Jaroslav; Machková Prajzová, Naděžda; Mocek, Bohuslav; Novák, Miroslav; Brádle, Vojtěch; Hrbatý, Stanislav; Novotná, Miroslava
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2013

Výroční zpráva 2012 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Zámečník, Jaroslav; Machková Prajzová, Naděžda; Novák, Miroslav; Mocek, Bohuslav; Brádle, Vojtěch; Hrbatý, Stanislav; Novotná, Miroslava
2012 - Czech
Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2012. Keywords: archeologie; historie; přírodní vědy; muzea; muzejnictví; muzejní sbírky; statistika; výstavy Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva 2012 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2012.

Zámečník, Jaroslav; Machková Prajzová, Naděžda; Novák, Miroslav; Mocek, Bohuslav; Brádle, Vojtěch; Hrbatý, Stanislav; Novotná, Miroslava
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2012

Výroční zpráva 2011 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Machková Prajzová, Naděžda; Zámečník, Jaroslav; Mocek, Bohuslav; Miroslav, Novák; Brádle, Vojtěch; Čistá, Ludmila
2011 - Czech
Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2011. Keywords: muzea; muzejnictví; muzejní sbírky; archeologie; přírodní vědy; historie; statistika; výstavy Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva 2011 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2011.

Machková Prajzová, Naděžda; Zámečník, Jaroslav; Mocek, Bohuslav; Miroslav, Novák; Brádle, Vojtěch; Čistá, Ludmila
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2011

Výroční zpráva 2010 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Zámečník, Jaroslav
2010 - Czech
Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2010. Annual Report of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Kralové for 2010. Keywords: muzea; muzejnictví; muzejní sbírky; archeologie; historie; přírodní vědy; statistika; výstavy Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva 2010 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2010.


Annual Report of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Kralové for 2010.

Zámečník, Jaroslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2010

Stav populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v Pardubickém kraji
Zámečník, Jaroslav
2007 - Czech
Práce přináší informace o stavu jediné východočeské populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v Pardubickém kraji. Pro výzkum imág ve studovaném území byla zvolena metoda Capture-recapture, která spočívala ve zpětných odchytech značených motýlů po celou dobu jejich letu. Dále byl proveden inventarizační průzkum motýlů s denní aktivitou a orientační průzkum ostatních čeledí motýlů. V práci je doporučen podrobný management v území, který si klade za cíl udržení stávající populace modráska hořcového a především její posílení. Keywords: Lepidoptera; faunistika; inventarizační průzkum; Maculinea alcon; ekologická studie; přírodní památka; rozšíření druhů; Gentiana pneumonanthe; křídlatí; ochrana životního prostředí Available in a digital repository NRGL
Stav populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v Pardubickém kraji

Práce přináší informace o stavu jediné východočeské populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v ...

Zámečník, Jaroslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2007

Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň
Zámečník, Jaroslav
2007 - Czech
Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň. Ve studovaném území byl v letech 2004 až 2007 prokázán výskyt celkem 62 druhů motýlů nadčeledí Zygaenoidea (čeleď Zygaenidae), Hesperioidea (čeleď Hesperidae) a Papilionoidea (čeledi Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae a Satyridae). Do finálního seznamu jsou však započteny ještě další dva, recentně nepotvrzené, druhy motýlů – Polyommatus thersites a Thymelicus acteon, takže celkový počet uváděných druhů je 64. Oba uvedené druhy jsou sice na území PR nezvěstné, ale jejich výskyt nelze s jistotou vyloučit. V práci jsou komentovány nejvýznamnější nálezy vzhledem k regionu východních Čech a je doporučen vhodný management pro posílení populací motýlů na lokalitě. Keywords: Lepidoptera; inventarizační průzkum; rozšíření druhů; faunistika; křídlatí; ochrana životního prostředí; přírodní rezervace; management životního prostředí Available in a digital repository NRGL
Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň

Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň. ...

Zámečník, Jaroslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases