Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 39820
Published from to

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - English
Keywords: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Available in the NTK library.
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Násilí ve filmu Quentina Tarantina
MARŠÁLKOVÁ, Marie; HOFFMANNOVÁ, Andrea
2019 - English
Bakalářská práce se zabývá filozofickými tématy obsaženými ve filmech režiséra a scénáristy Quentina Tarantina a zaměřuje se především na používání explicitního násilí a brutálního chování hlavních postav. V teoretické části představuje teorie násilí a agresivity, kterou poté využívá pro analýzu v praktické části. The thesis talks about on philosophical themes in the films of Quentin Tarantino and it focuses on the usage of explicit violence and brutal behavior of the main characters. The theoretical part introduces theory of violence and aggression which is used for the analysis. Keywords: Quentin Tarantino; násilí; pomsta; agrese; film; Hanební pancharti; Kill Bill; Quentin Tarantino; violence; aggression; film; Inglourious Basterds; Kill Bill Available in digital repository of UPOL.
Násilí ve filmu Quentina Tarantina

Bakalářská práce se zabývá filozofickými tématy obsaženými ve filmech režiséra a scénáristy Quentina Tarantina a zaměřuje se především na používání explicitního násilí a brutálního chování hlavních ...

MARŠÁLKOVÁ, Marie; HOFFMANNOVÁ, Andrea
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Properties of the nanoparticles prepared by seeded-growth method and their interaction with a protein
VILÍMOVÁ, Iveta; MACHALOVÁ ŠIŠKOVÁ, Karolína; VLČKOVÁ, Blanka
2019 - English
This work is focused on two-step synthesis of metal core-shell NPs prepared via seeded-growth method exploiting freshly or previously prepared seeds. The as-prepared colloidal systems of NPs are characterized using UV Vis spectroscopy, transmission electron microscopy (TEM), dynamic light scattering (DLS), and measurement of zeta-potential values. The direct influence of synthetic parameters and conditions on the characteristic properties of core-shell NPs consisting of the same (Ag-Ag NPs) or different (Au-Ag) plasmonic metal is demonstrated. The ability of the selected colloidal systems to enhance Raman scattering after the interaction with the selected protein, bovine serum, is tested out with surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) at two different excitation laser lines (532 and 785 nm). This work is focused on two-step synthesis of metal core-shell NPs prepared via seeded-growth method exploiting freshly or previously prepared seeds. The as-prepared colloidal systems of NPs are characterized using UV Vis spectroscopy, transmission electron microscopy (TEM), dynamic light scattering (DLS), and measurement of zeta-potential values. The direct influence of synthetic parameters and conditions on the characteristic properties of core-shell NPs consisting of the same (Ag-Ag NPs) or different (Au-Ag) plasmonic metal is demonstrated. The ability of the selected colloidal systems to enhance Raman scattering after the interaction with the selected protein, bovine serum, is tested out with surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) at two different excitation laser lines (532 and 785 nm). Available in the UPOL Library.
Properties of the nanoparticles prepared by seeded-growth method and their interaction with a protein

This work is focused on two-step synthesis of metal core-shell NPs prepared via seeded-growth method exploiting freshly or previously prepared seeds. The as-prepared colloidal systems of NPs are ...

VILÍMOVÁ, Iveta; MACHALOVÁ ŠIŠKOVÁ, Karolína; VLČKOVÁ, Blanka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Gaussovská vnitřní kvantová provázanost
BAKSOVÁ, Klára; MIŠTA, Ladislav
2019 - English
Práce se zabývá navrženou mírou kvantové provázanosti nazvanou gaussovská vnitřní kvantová provázanost \cite{gie}. Představuje teorii měr kvantové provázanosti, teorii gaussovských stavů a samotnou teorii gaussovské vnitřní kvantové provázanosti. Gaussovská vnitřní kvantová provázanost byla analyticky spočtena pro dvoumódové gaussovské stavy zahrnující všechny symetrické stavy s částečnou minimální neurčitostí, slabě smíšené asymetrické stlačené termální stavy s částečnou minimální neurčitostí a slabě smíšené symetrické stlačené termální stavy. Tuto teorii jsme rozšířili o analytické výpočty pro třídu gaussovských stavů s minimální negativitou pro fixované globální a lokální purity a spočetli gaussovskou vnitřní kvantovou provázanost pro konkrétní příklady těchto stavů. Dále jsme naše výsledky porovnali s jinou mírou kvantové provázanosti nazvanou Gaussian Rényi-2 entanglement of formation a tím posílili hypotézu ekvivalence těchto dvou měr. The thesis deals with a proposed entanglement measure called Gaussian intrinsic entanglement (GIE) \cite{gie}. It presents the theory of entanglement measures, the theory of Gaussian states and the theory of GIE itself. GIE had been analytically calculated for two-mode Gaussian states including all symmetric partial minimum uncertainty states, weakly mixed asymmetric squeezed thermal states with partial minimum uncertainty, and weakly mixed symmetric squeezed thermal states. We extend the theory of GIE by analytical formulas for the class of Gaussian states with minimum negativity for fixed global and local purities (GLEMS) \cite{glems} and we calculate the GIE for special examples of these states. Further, we compare our results with another entanglement measure called Gaussian Rényi-2 entanglement of formation (GR2EoF) \cite{gr2eof} and strengthen the hypothesis of equivalence of these entanglement measures. Keywords: kvantová fyzika; provázanost; gaussovská vnitřní kvantová provázanost; gaussovské stavy; míra provázanosti; quantum physics; entanglement; Gaussian intrinsic entanglement; Gaussian states; entanglement measure Available in digital repository of UPOL.
Gaussovská vnitřní kvantová provázanost

Práce se zabývá navrženou mírou kvantové provázanosti nazvanou gaussovská vnitřní kvantová provázanost \cite{gie}. Představuje teorii měr kvantové provázanosti, teorii gaussovských stavů a samotnou ...

BAKSOVÁ, Klára; MIŠTA, Ladislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Nanoimprint meets microuidics: development of high-resolution metal wires from nanoparticle ink filled capillaries
KŘIVOVÁ, Barbora; VŮJTEK, Milan; MAŠLÁŇ, Miroslav
2019 - English
V této diplomové práci je prezentován nový úsporný způsob přípravy kovových vodivých drátků v sub-mikrometrovém měřítku. Předložený proces je složen z metod, které jsou založeny na aplikaci inkoustu s obsahem nanočástic stříbra na předem vzorovaný polymerní substrát. Drátky jsou připraveny pomocí geometrického vymezení kapilárního plnění, které umožňuje rozlišení za hranicí rozlišení dosažitelného typickými inkoustovými technikami. Metody spin-coatingu a aerosol jet printingu, které jsou obvykle používány pro jiné účely, jsou diskutovány vzhledem k povrchovému omezení inkoustového šíření a tím přípravě drátků, které mohou být využity pro výrobu elektrodových řad a optických mřížek. Dále jsou diskutovány dvě metody spékání s ohledem na dodatečné zmenšení rozměrů struktur, ale zároveň udržení vysoké vodivosti. Navrhnutý proces je úsporný a univerzální způsob přípravy tištěné elektroniky, čímž se stává kandidátem pro budoucí techniku přípravy nanoelektroniky. A novel process for obtaining low-cost metal conductive wires in sub-micrometer range is presented in this diploma thesis. The methods are based on applying nanoparticle-based silver inks on pre-patterned polymer substrates, and wire fabrication is beyond the typical resolution of inking techniques by capillary lling and geometrical connement. The method of spin-coating and aerosol jet printing, usually used for dierent purposes, are discussed with the respect to surface connement and wire fabrication for manufacturing of electrode arrays and optical gratings. Two sintering post-processes are described to further decrease the structure dimensions while maintaining high wire conductivity. Thus, a low-cost and versatile process for printed electronics fabrication is designed as a candidate for future nanoelectronics production. Available in digital repository of UPOL.
Nanoimprint meets microuidics: development of high-resolution metal wires from nanoparticle ink filled capillaries

V této diplomové práci je prezentován nový úsporný způsob přípravy kovových vodivých drátků v sub-mikrometrovém měřítku. Předložený proces je složen z metod, které jsou založeny na aplikaci inkoustu s ...

KŘIVOVÁ, Barbora; VŮJTEK, Milan; MAŠLÁŇ, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Mechanisms of dsRNA virus replication: Cloning, production and structural characterization of C-terminal domain of sigmaNS.
MANOCZKI, Nelli Vanessza
2019 - English
A gene fragment encoding the C-terminal domain of the sigmaNS protein of the avian reovirus was amplified via PCR. The amplicon was cloned using BsaI restriction enzyme into the pASKIBA37+ expression vector and transformed into One ShotTM TOP 10 Chemically Competent E.coli cells. Colony PCR was performed and plasmids were sent for sequencing. Sequence verified plasmids were transformed into One ShotTM BL21 (DE3) or Rosetta-gami B (DE3) Chemically Competent E.coli cells. During Pilot expressions the conditions for production of soluble recombinant protein were optimized and according to them the recombinant protein was produced in large scale. The presence of the sigmaNS-terminal domain was verfied by Western Blot. A gene fragment encoding the C-terminal domain of the sigmaNS protein of the avian reovirus was amplified via PCR. The amplicon was cloned using BsaI restriction enzyme into the pASKIBA37+ expression vector and transformed into One ShotTM TOP 10 Chemically Competent E.coli cells. Colony PCR was performed and plasmids were sent for sequencing. Sequence verified plasmids were transformed into One ShotTM BL21 (DE3) or Rosetta-gami B (DE3) Chemically Competent E.coli cells. During Pilot expressions the conditions for production of soluble recombinant protein were optimized and according to them the recombinant protein was produced in large scale. The presence of the sigmaNS-terminal domain was verfied by Western Blot. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mechanisms of dsRNA virus replication: Cloning, production and structural characterization of C-terminal domain of sigmaNS.

A gene fragment encoding the C-terminal domain of the sigmaNS protein of the avian reovirus was amplified via PCR. The amplicon was cloned using BsaI restriction enzyme into the pASKIBA37+ expression ...

MANOCZKI, Nelli Vanessza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Mechanism of dsRNA virus replication: cloning, production and structural characterization of N-terminal domain of sigmaNS
KOTOUNOVÁ, Eliška
2019 - English
Avian reovirus is an important pathogen, which causes substantial losses in poultry industry. NS protein is essential for the virus replication, however, the mechanism and assortment of genomic segments during virus replication is yet not well understood. The structure of NS is not known as previous attempts at crystallization yielded non-diffracting crystals due to the flexible regions in the molecule. This thesis deals with the production and purification of the N-terminal domain of NS, which lacks the exposed flexible region. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mechanism of dsRNA virus replication: cloning, production and structural characterization of N-terminal domain of sigmaNS

Avian reovirus is an important pathogen, which causes substantial losses in poultry industry. NS protein is essential for the virus replication, however, the mechanism and assortment of genomic ...

KOTOUNOVÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Souvislosti mezi silným a slabým měřením
ROIK, Jan; LEMR, Karel; SOUBUSTA, Jan
2019 - English
Slabé hodnoty se tradičně získávají pomocí slabé interakce mezi měřeným systémem a kvantovým ukazatelem. V této práci ukážeme, že slabé hodnoty lze alternativně měřit pomocí silné interakce doprovázené buď vhodně připraveným stavem kvantového ukazatele nebo kvantovým mazáním. Poskytneme zde teoretický důkaz tohoto tvrzení a navíc provedeme experimentální ověření našeho modelu na lineárním optickém hradle pro kontrolovanou změnu fáze. Naše výsledky přinášejí nové způsoby provádění neinvazivních kvantových měření, které nezpusobí kolaps měřeného systému. Weak values are traditionally obtained using a weak interaction between the measured system and a pointer state. In this paper, we show that weak values can also be measured using strong interaction accompanied by either a suitably prepared pointer state or quantum erasure. Presented theoretical derivations prove analytical equivalence of these approaches. Moreover, we have performed an experimental verification of our model on a linear-optical controlled phase gate. Our results open new ways of performing non-invasive quantum measurements without collapsing the measured system. Keywords: Slabé hodnoty; hradlo pro kontrolovanou změnu fáze; kvantové mazání; slabé měření; Weak values; controlled-phase gate; quantum erasing; weak measurement Available in digital repository of UPOL.
Souvislosti mezi silným a slabým měřením

Slabé hodnoty se tradičně získávají pomocí slabé interakce mezi měřeným systémem a kvantovým ukazatelem. V této práci ukážeme, že slabé hodnoty lze alternativně měřit pomocí silné interakce ...

ROIK, Jan; LEMR, Karel; SOUBUSTA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The Development of the Tristanian Legend: A Comparative Study
ŠARLINGROVÁ, Nikola
2019 - English
Obsahem této diplomové práce je analýza a komparativní studie příběhu o Tristanovi a Isoldě. Popisuje jeho literární vývoj od poetické formy k próze počínaje středověkem až po současnost. Vymezuje především obecně středověké verze příběhu, uvádí jednotlivé autory a shrnuje děje příběhů. Velmi stručně jsou také představeny moderní verze příběhu. The content of this diploma thesis is an analysis and a comparative study of the story of Tristan and Isolde. It depicts its literary development from the poetic form to the prose, starting from the Medieval Age to the present day. It delineates mainly the Medieval versions of the story in general, introduced the authors and summarizes the plots of the stories. Also, the modern versions of the story are briefly introduced. Keywords: Tristanovská legenda; Tristan; Isolda; vývoj příběhu; Béroul; Thomas; Bédier Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The Development of the Tristanian Legend: A Comparative Study

Obsahem této diplomové práce je analýza a komparativní studie příběhu o Tristanovi a Isoldě. Popisuje jeho literární vývoj od poetické formy k próze počínaje středověkem až po současnost. Vymezuje ...

ŠARLINGROVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Teaching English as a Foreign Language to Pupils with Learning Disabilities
NWAUKWA, Ngozi; JEŘÁBKOVÁ, Kateřina
2019 - English
The purpose of this bachelor thesis is to consider methods and approaches used by elementary school teachers to improve and encourage the mastery of English as a foreign language to children with learning disabilities. It is believed that every child is teachable despite the degree of their special needs. There are methods or approaches that are designed to suit a child with disability. The main focus in this thesis is to explore strategies and tools that facilitate the teaching of English as a foreign language to children with learning disabilities. An online questionnaire was designed for this study and was distributed via email to English teachers of primary schools in Olomouc region of Czech Republic. Out of 72 schools that were contacted via email, 41 teachers answered the questionnaire items. The study used four hypothesis based on the theoretical standpoints, and data was analyzed using simple percentage. The purpose of this bachelor thesis is to consider methods and approaches used by elementary school teachers to improve and encourage the mastery of English as a foreign language to children with learning disabilities. It is believed that every child is teachable despite the degree of their special needs. There are methods or approaches that are designed to suit a child with disability. The main focus in this thesis is to explore strategies and tools that facilitate the teaching of English as a foreign language to children with learning disabilities. An online questionnaire was designed for this study and was distributed via email to English teachers of primary schools in Olomouc region of Czech Republic. Out of 72 schools that were contacted via email, 41 teachers answered the questionnaire items. The study used four hypothesis based on the theoretical standpoints, and data was analyzed using simple percentage. Keywords: Teaching foreign languages; English language; pupils with specific learning disabilities; strategies; methods; approaches; primary school; Teaching foreign languages; English language; pupils with specific learning disabilities; strategies; methods; approaches; primary school Available in digital repository of UPOL.
Teaching English as a Foreign Language to Pupils with Learning Disabilities

The purpose of this bachelor thesis is to consider methods and approaches used by elementary school teachers to improve and encourage the mastery of English as a foreign language to children with ...

NWAUKWA, Ngozi; JEŘÁBKOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases