Number of found documents: 1
Published from to

Dancee
AQ-test Ostrava, spol. s r.o., Ostrava; Tylčer, Jiří
2002 - English
Projekt je zaměřený na návrh komplexní ochrany vodního zdroje Nová Ves. Cílem projektu je vypracování koncepčního návrhu ochranných opatření tohoto vodního zdroje tak, aby i do budoucna byla zachována vyhovující kvalita jímané vody. Návrh ochranných opatření vychází z hodnocení současného stavu znečištění podzemních vod na přístupech k jímacímu území a z prognózy jeho dalšího vývoje a důsledků. Keywords: voda pitná; znečištění vody podzemní; ochrana vody podzemní; voda podzemní; drinking water; groundwater pollution; water table protection; groundwater; pitná voda Available in the Ministry of the Environment
Dancee

Projekt je zaměřený na návrh komplexní ochrany vodního zdroje Nová Ves. Cílem projektu je vypracování koncepčního návrhu ochranných opatření tohoto vodního zdroje tak, aby i do budoucna byla zachována ...

AQ-test Ostrava, spol. s r.o., Ostrava; Tylčer, Jiří
Ministerstvo životního prostředí, 2002

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases