Number of found documents: 1283
Published from to

Študentské centrum TUL
Zuzana Tomková; vedoucí práce Jiří Suchomel
2014 - Slovak
Stále větší počet zahraničných univerzit ( Laussane, Víde¨, Toronto, Tillburg, Vancouver, Nottingham, Helsinky, East London, Hatfield a další) má nebo chystá studijní centra ( learning centres ) jako prostředí pro samostatné studium. Tato centra obvykle obsahují knihovnu, ale i řadu dalších zařízení pro studenty. Cílem práce je najít pro takové centrum naší univerzity vhodné umístnění, formulovat jeho stavební program a zpracovat jeho architektonický návrh. Keywords: architektonické projekty; univerzitní knihovny Available to registered users in the Library of TUL
Študentské centrum TUL

Stále větší počet zahraničných univerzit ( Laussane, Víde¨, Toronto, Tillburg, Vancouver, Nottingham, Helsinky, East London, Hatfield a další) má nebo chystá studijní centra ( learning centres ) jako ...

Zuzana Tomková; vedoucí práce Jiří Suchomel
Technická univerzita v Liberci, 2014

Vliv účelové úpravy reklamním tiskem na tepelně-izolační vlastnosti textilie
Filip Olbricht; vedoucí práce Rudolf Třešňák
2014 - Slovak
Témou tejto diplomovej práce je zistiť, aký vplyv má účelová reklamná tlač na tepelno-izolačné vlastnosti moderných funkčných materiálov pre športové dresy. Cieľom je zamerať sa na to, akou mierou ovplyvňuje reklamná tlač dané vlastnosti materiálov. V prvej časti tejto diplomovej práce je popísaný odevný komfort, fyziologické vlastnosti materiálov. Ďalej sa zaoberá druhmi potlačí, materiálmi na výrobu športových dresov a meracími prístrojmi. Experimentálna časť je zameraná na popis postupu skúšania na jednotlivých prístrojoch, vyhodnotenie meraných hodnôt a grafické znázornenie výsledkov. Záver práce následne zhrňuje a hodnotí výsledky meraní. Keywords: vlastnosti textilních materiálů; vlastnosti materiálů; textilie Available to registered users in the Library of TUL
Vliv účelové úpravy reklamním tiskem na tepelně-izolační vlastnosti textilie

Témou tejto diplomovej práce je zistiť, aký vplyv má účelová reklamná tlač na tepelno-izolačné vlastnosti moderných funkčných materiálov pre športové dresy. Cieľom je zamerať sa na to, akou mierou ...

Filip Olbricht; vedoucí práce Rudolf Třešňák
Technická univerzita v Liberci, 2014

Pevnost a modul bavlněných přízí
Mária Zimová; vedoucí práce Dana Křemenáková
2014 - Slovak
Cílem této práce je posoudit vliv zákrutů na vybrané vlastnosti bavlněných přízí a zhodnotit použití vybraných modelů pro predikci pevnosti příze s využitím stupně orientace vláken v přízi. Úvodem rešeršní částí je problematiky geometrických a mechanických vlastností vláken, vlákenných svazků a přízi. Kromě toho jsou uvedené modely predikce pevnosti přízí. V experimentální části jsou hodnoceny vybrané vlastnosti bavlněných přízí, ve většině případů v závislosti na zatáčkovitém koeficientu. V závěru experimentální části je zhodnocení použitých modelů pro predikci pevnosti a výsledné hodnoty jsou porovnány s PP a PES. Keywords: vlastnosti příze; příze; bavlna; vlastnosti materiálů Available to registered users in the Library of TUL
Pevnost a modul bavlněných přízí

Cílem této práce je posoudit vliv zákrutů na vybrané vlastnosti bavlněných přízí a zhodnotit použití vybraných modelů pro predikci pevnosti příze s využitím stupně orientace vláken v přízi. Úvodem ...

Mária Zimová; vedoucí práce Dana Křemenáková
Technická univerzita v Liberci, 2014

Řízení a optimalizace skladových zásob ve společnosti LOVATO Electric s.r.o.
Simona Valkučáková; vedoucí práce Vladimír Bajzík
2014 - Slovak
Předmětem diplomové práce je řízení a optimalizace skladových zásob ve společnosti LOVATO Electric s.r.o. je analýza a následná optimalizace současného stavu skladového hospodářství, vedoucí ke snížení skladových zásob. V teoretické části práce, v systematickém přehledu, prezentuji poznatky z logistiky se zaměřením na logistiku zásobování, řízení a optimalizace zásob. V praktické části je hodnocené a optimalizované způsob řízení zásob. Hlavním cílem diplomové práce je předložení vhodných návrhu, které povedou ke snížení podnikových nákladu, spojených se zásobami a jejich skladováním. Keywords: řízení zásob; logistika (management) Available to registered users in the Library of TUL
Řízení a optimalizace skladových zásob ve společnosti LOVATO Electric s.r.o.

Předmětem diplomové práce je řízení a optimalizace skladových zásob ve společnosti LOVATO Electric s.r.o. je analýza a následná optimalizace současného stavu skladového hospodářství, vedoucí ke ...

Simona Valkučáková; vedoucí práce Vladimír Bajzík
Technická univerzita v Liberci, 2014

Měření optických parametrů fotochromních materiálů metodou černobílého pozadí
Miroslava Bellanová; vedoucí práce Martina Viková
2014 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá štúdiou meraní optických parametrov fotochrómnych materiálov metódou čiernobieleho pozadia. Táto metóda je aplikovaná na dva pigmenty Photopia AQ INK Purple a Photopia AQ INK Yellow od firmy Matsui International Company. V práci je zhotovená analýza reflektancie, absorbancie, Kubelka Munkovej teórie, albeda rozptylu a vplyvu fotochromného tisku, nosnej textílie a použitej tlačiarenskej pasty na výsledný fotochromný efekt. Experiment bol prevedený na experimentálnom systéme Fotochrom LCAM vyvinutom Technickou univerzitou v Liberci a komerčnom spektrofotometre SF600plus firmy Datacolor. Keywords: zkoušení textilií; textilie Available to registered users in the Library of TUL
Měření optických parametrů fotochromních materiálů metodou černobílého pozadí

Diplomová práca sa zaoberá štúdiou meraní optických parametrov fotochrómnych materiálov metódou čiernobieleho pozadia. Táto metóda je aplikovaná na dva pigmenty Photopia AQ INK Purple a Photopia AQ ...

Miroslava Bellanová; vedoucí práce Martina Viková
Technická univerzita v Liberci, 2014

Kolorimetrická analýza systému uspořádání barev podle p. J. Hejzlara - ÚBOK
Lucia Očovská; vedoucí práce Michal Vik
2013 - Slovak
Práca je zameraná na rozbor farieb z katalógu, ktorý zostavil pán PhDr. Jozef Hejzlar. Katalóg vznikol pod záštitou Ústavu bytovej a odevnej kultúry (ÚBOK) v Prahe. Základným princípom práce je porovnávanie hodnôt nameraných zo vzoriek Hejzlarovho katalógu a nameraných zo vzoriek pantone ale i porovnanie Kubelka - Munkovou funkciou. Taktiež nosným prvkom je zaistenie princípu miešania farieb podľa pána Hejzlara, na základe vyhodnotenia grafov z nameraných kariet. V práci sa pozrieme na výskyt farebných tónov za posledných 30 rokov 20st. po súčasnosť. Výskyt tónov si priblížime pomocou grafu, v ktorom získame lepší prehľad o používaní farieb v trendoch od roku 1969 až po rok 1990. Keywords: kolorimetrie Available to registered users in the Library of TUL
Kolorimetrická analýza systému uspořádání barev podle p. J. Hejzlara - ÚBOK

Práca je zameraná na rozbor farieb z katalógu, ktorý zostavil pán PhDr. Jozef Hejzlar. Katalóg vznikol pod záštitou Ústavu bytovej a odevnej kultúry (ÚBOK) v Prahe. Základným princípom práce je ...

Lucia Očovská; vedoucí práce Michal Vik
Technická univerzita v Liberci, 2013

Futuristický návrh košile
Lenka Jurigová; vedoucí práce Svatoslav Krotký
2013 - Slovak
Cílem diplomové práce bylo navrhnout futuristickou košili. Futurismus je vyjádřen prostřednictvím smart technologie. Jedná se o fotochromní pigment, který je aplikován pomocí sítotisku na textilii. Práce se skládá ze studie inteligentních textilií a futurismu jako uměleckého směru. Dalším bodem byl návrh vzoru pro potisk a návrh střihové konstrukce pánské košile.??Teoretická část diplomové práce je rozdělena na technickou a uměleckou stať. Technická stať popisuje inteligentní materiály, jejich rozdělení a funkčnost. Další zpracovanou témou byl fotochromismus a technika tisku. Umělecká stať popisuje vývoj a historii pánské košile. Inspiračním zdrojem se stal futurismus jako umělecký směr. Čerpá z historie malířství, sochařství a architektury.??Praktická část se skládá z návrhu na potisk, který je realizován sublimační technikou a následním sítotiskem s fotochromními pigmenty. Navazujícím bodem práce byl také návrh střihové konstrukce pánské košile, který vychází z tvarosloví vzoru. Praktická část obsahuje technickou dokumentaci výrobku.??Cílem experimentální části bylo ověření světlostálosti fotochromních pigmentů. V práci byl popsán postup měření cyklického zatěžovaní vzorku s fotochromními pigmenty. Výsledky měření dokumentuje graf.??Výstupem diplomové páce je modelový výrobek pánské košile s použitím inteligentní technologie. Práce je doplněna o doprovodný výrobek. Jedná se o dámské šaty s použitím fotochromních pigmentů. Keywords: inteligentní textilie; fotochromní pigmenty Available to registered users in the Library of TUL
Futuristický návrh košile

Cílem diplomové práce bylo navrhnout futuristickou košili. Futurismus je vyjádřen prostřednictvím smart technologie. Jedná se o fotochromní pigment, který je aplikován pomocí sítotisku na textilii. ...

Lenka Jurigová; vedoucí práce Svatoslav Krotký
Technická univerzita v Liberci, 2013

Monitorování fyziologických veličin u první vrstvy oděvů pro funkční sendvičové struktury oděvů
Jarmila Lenhardtová; vedoucí práce Antonín Havelka
2013 - Slovak
Táto diplomová práca je zameraná na prestup vodných pár cez textil. Úlohou bolo porovnať dostupné metódy priepustnosti vodných pár cez textil, vyhodnotiť jednotlivé metódy a porovnať ich. Vybrali sme si 5 metód pre priepustnosť vodných pár ktoré sme namerali, vyhodnotili a porovnávali sme ich medzi sebou. Úlohou bolo zistiť či sa dajú tieto metódy porovnávať. Najviac sme sa zamerali na metódu B-1, prístroj sme si zhotovili a zisťovali sme ako funguje. Keywords: fyziologický komfort; textilie Available to registered users in the Library of TUL
Monitorování fyziologických veličin u první vrstvy oděvů pro funkční sendvičové struktury oděvů

Táto diplomová práca je zameraná na prestup vodných pár cez textil. Úlohou bolo porovnať dostupné metódy priepustnosti vodných pár cez textil, vyhodnotiť jednotlivé metódy a porovnať ich. Vybrali sme ...

Jarmila Lenhardtová; vedoucí práce Antonín Havelka
Technická univerzita v Liberci, 2013

Vliv směsového podílu bavlny a polypropylenu na vybrané vlastnosti tkanin
Miroslava Malovcová; vedoucí práce Dana Křemenáková
2013 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá hodnotením vplyvu zmesového podielu bavlny a polypropylénu na vybrané vlastnosti tkanín ako aj testovaním pórovitosti a tepelnej vodivosti uvedených tkanín.Prvá časť práce je literárna rešerš, ktorá sa venuje stručnému popisu základných charakteristík priadze a textílie s upriamením na štruktúru tkaniny. Taktiež sa zameriava na predikciu pórovitosti a tepelnej vodivosti s ohľadom na štruktúru priadzí a tkanín vyrobených z rôznym zmesovým podielom komponent. Venuje sa prieskumu meracích zariadení k vybraným vlastnostiam tkanín.Druhá, experimentálna časť, sa zaoberá testovaním pórovitosti, tepelnej vodivosti a priedušnosti tkanín vyrobených zo zmesi bavlny a polypropylénu. Na záver je hodnotený vplyv materiálu, zmesového podielu a dostavy na vybrané vlastnosti tkanín. Keywords: vlastnosti tkanin; vlastnosti materiálů; textilní materiály Available to registered users in the Library of TUL
Vliv směsového podílu bavlny a polypropylenu na vybrané vlastnosti tkanin

Diplomová práca sa zaoberá hodnotením vplyvu zmesového podielu bavlny a polypropylénu na vybrané vlastnosti tkanín ako aj testovaním pórovitosti a tepelnej vodivosti uvedených tkanín.Prvá časť práce ...

Miroslava Malovcová; vedoucí práce Dana Křemenáková
Technická univerzita v Liberci, 2013

Vliv úprav a konstrukce tkaniny na hodnocení omaku
Adriána Michalová; vedoucí práce Vladimír Bajzík
2013 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá vplyvom úprav na rozlišovaciu schopnosť hodnotiteľov pri subjektívnom hodnotení omaku. Prvá časť popisuje základné teoretické vedomosti súvisiace s danou problematikou. Cieľom experimentálnej časti je určiť zmeny subjektívneho hodnotenia omaku pri rôznych úpravách textílií pre rôzne základné parametre. Údaje boli spracované pomocou štatistických metód. V závere sú tieto hodnotenia navzájom medzi sebou porovnané a vyhodnotené. Keywords: hodnocení omaku; hodnocení tkanin; tkaniny Available to registered users in the Library of TUL
Vliv úprav a konstrukce tkaniny na hodnocení omaku

Diplomová práca sa zaoberá vplyvom úprav na rozlišovaciu schopnosť hodnotiteľov pri subjektívnom hodnotení omaku. Prvá časť popisuje základné teoretické vedomosti súvisiace s danou problematikou. ...

Adriána Michalová; vedoucí práce Vladimír Bajzík
Technická univerzita v Liberci, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases