Number of found documents: 39
Published from to

Stefan Zweig und sein Ideal der humanen Verständigung zwischen menschen, kulturen und nationen
Kusá, Martina; Teplý, Jaroslav
2001 - German
Cílem práce je přiblížení myšlenek a životních ideálů rakouského spisovatele Stefana Zweiga. Autorka zjišťuje jaký mají tyto myšlenky vliv na dnešní dobu. Keywords: rakouská literatura; Zweig, Stefan; humanismus; ideály Available in the UPCE Library.
Stefan Zweig und sein Ideal der humanen Verständigung zwischen menschen, kulturen und nationen

Cílem práce je přiblížení myšlenek a životních ideálů rakouského spisovatele Stefana Zweiga. Autorka zjišťuje jaký mají tyto myšlenky vliv na dnešní dobu.

Kusá, Martina; Teplý, Jaroslav
Univerzita Pardubice, 2001

Prag im werk von Egon Erwin Kisch
Fišerová, Zuzana; Teplý, Jaroslav
2001 - German
Autorka v práci podává obraz Prahy tak, jak ho zachycuje ve svém díle E.E. Kisch. Vychází z autorova životopisu, z tehdejší skutečné podoby pražského podsvětí. Zabývá se celkovou tvorbou E.E. Kische a zjišťuje podíl pražské tematiky v jeho tvorbě. Keywords: německá literatura; Kisch, E. E.; Praha; reportáže; rozbor literárního díla Available in the UPCE Library.
Prag im werk von Egon Erwin Kisch

Autorka v práci podává obraz Prahy tak, jak ho zachycuje ve svém díle E.E. Kisch. Vychází z autorova životopisu, z tehdejší skutečné podoby pražského podsvětí. Zabývá se celkovou tvorbou E.E. Kische a ...

Fišerová, Zuzana; Teplý, Jaroslav
Univerzita Pardubice, 2001

Heinrich Böll und seine Sehnsucht nach einer gerechten Weltordnung
Plecháčková, Lenka; Čápová, Hana
2001 - German
Cílem práce je postihnout charakter hlavních hrdinů románů Heinricha Bölla "A neřekl jediné slovo", "Biliár o půldesáté" a "Klaunovy názory". Autorka srovnává charaktery hlavních postav s postojem samotného autora v poválečném Německu. Keywords: německá literatura; Böll, Heinrich; rozbor literárního díla; Německo; 2. světová válka; víra Available in the UPCE Library.
Heinrich Böll und seine Sehnsucht nach einer gerechten Weltordnung

Cílem práce je postihnout charakter hlavních hrdinů románů Heinricha Bölla "A neřekl jediné slovo", "Biliár o půldesáté" a "Klaunovy názory". Autorka srovnává charaktery hlavních postav s postojem ...

Plecháčková, Lenka; Čápová, Hana
Univerzita Pardubice, 2001

Fertigkeit Hörverstehen im Fremdsprachenunterricht
Králová, Michaela; Čapek, Jan
2000 - German
Autorka se v práci zabývá dovedností poslechu z hlediska psychologie. Porovnává jednotlivé metody z pohledu jejich vývoje a poslechové texty s přihlédnutím ke složitosti porozumění. Práce je zaměřena na výzkum a praktický rozvoj cizojazyčnému poslechu v podmínkách základní školy. Keywords: němčina; cizí jazyky; výuka; poslechová cvičení; poslech; porozumění; vyučovací metody; didaktika Available in the UPCE Library.
Fertigkeit Hörverstehen im Fremdsprachenunterricht

Autorka se v práci zabývá dovedností poslechu z hlediska psychologie. Porovnává jednotlivé metody z pohledu jejich vývoje a poslechové texty s přihlédnutím ke složitosti porozumění. Práce je zaměřena ...

Králová, Michaela; Čapek, Jan
Univerzita Pardubice, 2000

Deutschschreibende Authoren in Nordostböhmen : Unter dem Einfluß der historisch-politischen Ereignisse Seit der Kolonisation bis zum Ende des 19. Jahrhunderts
Skalická, Iva; Sieberová, Ilona
2000 - German
Práce mapuje literární činnost německy píšících autorů na území severovýchodních Čech od dob kolonizace do konce 19. století. V první části autorka předkládá přehled a vývoj regionální literatury s ohledem na politicko-hospodářskou situaci. V druhé části zmiňuje regionální literaturu, která je psána v nářečí lidových vypravěčů. V poslední kapitole analyzuje život a dílo Uffo Horna a Josefa Mühlbergra, dvou největších literátů na území severovýchodních Čech. Keywords: německá literatura; severovýchodní Čechy; spisovatelé; regionální kultura; Mühlberger, Josef; Horn, Uffo Available in the UPCE Library.
Deutschschreibende Authoren in Nordostböhmen : Unter dem Einfluß der historisch-politischen Ereignisse Seit der Kolonisation bis zum Ende des 19. Jahrhunderts

Práce mapuje literární činnost německy píšících autorů na území severovýchodních Čech od dob kolonizace do konce 19. století. V první části autorka předkládá přehled a vývoj regionální literatury s ...

Skalická, Iva; Sieberová, Ilona
Univerzita Pardubice, 2000

Frauen in Werkwn von F. Hebbel und T. Fontane
Petržílková, Milena; Sieberová, Ilona
2000 - German
Autorka se v práci zabývá postavením ženy ve společnosti 19. století na základě porovnání hrdinek dramatu F. Hebbela "Maria Magdalene" a románu T. Fontane "Effi Briest". Výsledky rozboru obou děl jsou srovnávány s historickými údaji a z tohoto srovnání vyplývá, že v díla je zachycena historická realitu. Keywords: německá literatura; rozbor literárního díla; Fontane, Theodor; Hebbel, Friedrich; ženy; 19. století Available in the UPCE Library.
Frauen in Werkwn von F. Hebbel und T. Fontane

Autorka se v práci zabývá postavením ženy ve společnosti 19. století na základě porovnání hrdinek dramatu F. Hebbela "Maria Magdalene" a románu T. Fontane "Effi Briest". Výsledky rozboru obou děl jsou ...

Petržílková, Milena; Sieberová, Ilona
Univerzita Pardubice, 2000

Autoritätskonflikt zwischen den Lehrern und Schülern im Werk der deutschen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts
Lísková, Miroslava; Čápová, Hana
2000 - German
Autorka se v práci zabývá konfliktem mezi učitelem a žáky, zobrazeným v díle vybraných spisovatelů 19. století. Analyzuje společenský rámec konfliktů, působící aspekty, příčiny a následky. Keywords: pedagogika; německá literatura; školy; konflikty; 19. století Available in the UPCE Library.
Autoritätskonflikt zwischen den Lehrern und Schülern im Werk der deutschen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts

Autorka se v práci zabývá konfliktem mezi učitelem a žáky, zobrazeným v díle vybraných spisovatelů 19. století. Analyzuje společenský rámec konfliktů, působící aspekty, příčiny a následky.

Lísková, Miroslava; Čápová, Hana
Univerzita Pardubice, 2000

Einfluß der englischen Sprache auf den gegenwärtigen deutschen Wortschatz
Medková, Jana; Čapek, Jan
2000 - German
Autorka se v práci zabývá současným stavem německé slovní zásoby a anglickými výrazy, které se v ní objevují. Keywords: němčina; slovní zásoba; anglické výrazy Available in the UPCE Library.
Einfluß der englischen Sprache auf den gegenwärtigen deutschen Wortschatz

Autorka se v práci zabývá současným stavem německé slovní zásoby a anglickými výrazy, které se v ní objevují.

Medková, Jana; Čapek, Jan
Univerzita Pardubice, 2000

Grammatik im kommunikativen Fremdsprachenunterricht
Ročková, Markéta; Čapek, Jan
2000 - German
Autorka se v práci zabývá gramatikou v komunikativním vyučování. Formuluje zásady komunikativního vyučování a zásady komunikativní výuky gramatiky . Na konkrétních příkladech ukazuje možnost prezentace gramatiky v komunikativním vyučování při využití různých forem práce. Keywords: němčina; výuka; Gramatika; komunikativní metody; cizí jazyky Available in the UPCE Library.
Grammatik im kommunikativen Fremdsprachenunterricht

Autorka se v práci zabývá gramatikou v komunikativním vyučování. Formuluje zásady komunikativního vyučování a zásady komunikativní výuky gramatiky . Na konkrétních příkladech ukazuje možnost ...

Ročková, Markéta; Čapek, Jan
Univerzita Pardubice, 2000

Phraseologische Wendungen im Deutschen
Ulrich, Michal; Stružinská, Jitka
2000 - German
Autor se v práci zabývá frazeologickými výrazy v německém jazyce a věnuje se rovněž rozboru frazeologismů Nového zákona, jejich použití a vlivu na současný jazyk. Keywords: němčina; frazeologie; idiomy; přísloví; citáty; aforismy; slovní zásoba; Bible; Nový zákon Available in the UPCE Library.
Phraseologische Wendungen im Deutschen

Autor se v práci zabývá frazeologickými výrazy v německém jazyce a věnuje se rovněž rozboru frazeologismů Nového zákona, jejich použití a vlivu na současný jazyk.

Ulrich, Michal; Stružinská, Jitka
Univerzita Pardubice, 2000

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases