Number of found documents: 4
Published from to

Value at Risk models for Energy Risk Management
Novák, Martin; Hnilica, Jiří; Sieber, Patrik
2010 - German
The main focus of this thesis lies on description of Risk Management in context of Energy Trading. The paper will predominantly discuss Value at Risk and its modifications as a main overall indicator of Energy Risk. Hlavním cílem práce je popsat a představit Risk Management v kontextu obchodování s energetickými komoditami a především popsat ukazatel Value at Risk a jeho hlavní modifikace jako hlavní měřítko rizika. Ziel und Zweck der Arbeit besteht in Beurteilung und Beschreibung das Risikomanagement auf dem Gebiet Energiehandel. Die Arbeit analysiert das Risikomaß Value at Risk und die Varianten - LVaR, CVaR oder mVaR. Keywords: Value at Risk; Finanční deriváty; Komodity; Energy Trading; Risk Management; Commodity; Risk Management; Energy Trading; Value at Risk; Derivatives; rizikový management; riziko Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Value at Risk models for Energy Risk Management

The main focus of this thesis lies on description of Risk Management in context of Energy Trading. The paper will predominantly discuss Value at Risk and its modifications as a main overall indicator ...

Novák, Martin; Hnilica, Jiří; Sieber, Patrik
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2010

Interne Revision im internationalen Unternehmen und ihre Funktion
Ficalová, Markéta; Polívková, Jana; Trötzmüller, Helmut
2009 - German
The main purpose of this paper is to establish an effective framework for a junior professional starting in the role of internal auditor in this corporation. The academic part of the paper lays out the auditing function in general, its scope, the related processes and the consulting function associated with it. The empirical part consists of an audit report based on real life data prepared for Trenkwalder International AG focussing on the findings and savings potential for a subsidiary Trenkwalder Kappa People a.s. in the Czech republic. The conclusions from this analysis underline the need for and the importance of implementing internal audit functions in corporations. Hlavním cílem této práce je vypracování efektivní předlohy pro práci začínajícího interního revizora v podniku s mezinárodní působností a na praktickém příkladu demonstrovat důležitost a funkci tohoto článku v mezinárodní společnosti. V teoretické části je interní revize rozčleněna, popsány její funkce, pole působnosti, kompetence a prosesy. Praktický oddíl je vypracováním revizní zprávy u mezinárodního koncernu, firmy Trenkwalder international AG a pomocí skutečných dat, demonstrována a představena hlavní funkce působnosti interní revize v této společnosti- ušetření peněžních prostředků v dceřinné společnosti Trenkwalder Kappa People a.s. Česká republika a tím demonstrována důležitost a nutnost interní revize ve společnostech s mezinárodní působností. Das Hauptziel dieser Arbeit ist eine effektive Vorlage für die Tätigkeit eines Internen Revisor-Anfängers im Unternehmen zu erarbeiten. Anhand des theoretischen Teils wurde die Interne Revision gegliedert, ihre Funktion, Tätigkeitsbereiche, Prozesse und Beratungsfunktionen beschrieben. Im Praktischen Teil ist ein Bericht der Firma Trenkwalder International AG mittels den tatsächlichen Daten erarbeitet und als Hauptfunktion die Findings und Ersparnise im Tochterunternehmen Trenkwalder Kappa People a.s. Tschechien dargestellt und damit die Nottwendigkeit und Wichtigkeit der Interenen Revision und des Audits im Unternehmen demonstriert. Keywords: funkce interni revize; mezinárodní firma; interní revize; Trenkwalder international AG; corporation; internal audit Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Interne Revision im internationalen Unternehmen und ihre Funktion

The main purpose of this paper is to establish an effective framework for a junior professional starting in the role of internal auditor in this corporation. The academic part of the paper lays out ...

Ficalová, Markéta; Polívková, Jana; Trötzmüller, Helmut
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009

Die Rolle der PPP Projekte bei Investitionsvorhaben der deutschen Kommunen
Šuráňová, Petra; Kadeřábková, Jaroslava; Nadymáček, František
2008 - German
This diploma thesis is a comprehensive and up-to-date review of public private partnership (PPP) infrastructure projects at the municipal level in Germany. Public private partnerships use the know-how and the skills of the private sector for the construction and operation of infrastructure and for the long-term provision of public services. The overall goal of this thesis is to discuss the municipal government's approach to PPP infrastructure projects. The theoretical part of this thesis includes informations and fundamental characteristics of public private partnership project types and the most widely used financial instruments in Germany, as well as the obstacles, challenges and prospects of success for the PPP Programme. The thesis further deals with the legislation and the institutional framework of this cooperation, including the establishment of the Partnerschaften Deutschland und other PPP units in central and local government to promote and manage projects. In particular we focus on the possibility of the involvement of private partners in public private partnerships to clear the backlog of investment and to satisfy local authority investment needs. The empirical part of this work describes the efficient, beneficial and cost-effective delivery of what is currently one of Germany's biggest PPP projects in the field of public- sector building construction: refurbishing, financing and operating the 90 schools in the district of Offenbach in the south of Hesse. Předmětem této diplomové práce je zpracování problematiky týkající se spolupráce veřejného a soukromého sektoru v rámci investiční výstavby a údržby veřejné infrastruktury ve Spolkové republice Německo. Cílem práce je zhodnocení postoje obcí k zajišťování veřejných statků prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru. Teoretická část se věnuje podstatným charakteristikám public private partnership s důrazem na nejužívanější formy financování a typy PPP projektů v německém prostředí. Práce dále sleduje legislativní a institucionální zabezpečení této kooperace včetně problematiky související se založením poradenské společnosti Partnerschaften Deutschland. Municipální postoj k PPP je zmapován na základě vyhodnocených historických dat týkajících se programového využití PPP. Dílčím cílem práce je ověření možnosti užití PPP projektu při odbourání nahromaděných investičních potřeb na komunální úrovni. V empirické části práce je prezentována efiktivita fungování partnerství veřejného a soukromého sektoru prostřednictvím případové studie již realizovaného projektu, který se týká sanace a údržby provozu devadesáti škol v kraji Offenbach spokové země Hesensko. In dieser Diplomarbeit steht die Problematik der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor im Vordergrund. Diese Kooperation wird im Rahmen des Baus, der Renovierung und der Bewirtschaftung der öffentlichen Infrastruktur in der Bundesrepublik Deutschland betrachtet. Es werden die Kompetenzen der Kommunen im Zusammenhang mit der Beschaffung und dem Unterhalt der öffentlichen Güter mit Einbindung des Privatsektors gezeigt. Das teoretische Teil der Diplomarbeit bearbeitet die PPP Grundstrukturen mit dem Schwerpunkt von bislang in Deutschland verwendeten Vertragsmodellen und Finanzierungsformen. Weiter wird in dieser Arbeit der deutsche institutionelle und juristische Rahmen beschrieben. Im Rahmen der Problematik wird die Gründung der Joint Venture "Partnerschaften Deutschland" betrachtet. Vornehmlich wird ein Szenario dargestellt, die zur Abtragung des bestehenden kommunalen Investitionsbedarfs und zur Minderung des künftigen Investitionsrückstandes durch ein alternatives Beschaffungssinstrument, durch das PPP-Projekt, führen könnte. Im Rahmen des bundesweit größten realisierten PPP-Projektes für den Bereich Schulen im Landeskreis Offenbach wird die Effizienz der langfristigen Projektbeziehung des öffentlichen und privaten Sektors präsentiert. Keywords: PPP projekt; spolupráce soukromého a veřejného sektoru; public private partnership; Public sector; Private Finance Initative; Public Private Partnership Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Die Rolle der PPP Projekte bei Investitionsvorhaben der deutschen Kommunen

This diploma thesis is a comprehensive and up-to-date review of public private partnership (PPP) infrastructure projects at the municipal level in Germany. Public private partnerships use the know-how ...

Šuráňová, Petra; Kadeřábková, Jaroslava; Nadymáček, František
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008

Die Personalführung in einem tschechischen Casinobetrieb in grenznaher Region
Tuma, Václav Bc.; Cuce, Dorothea; Polívková, Jana
2008 - German
Das Hauptziel meiner Diplomarbeit ist eine Gesamtanalyse der Personalführung im Paradise Casino Admiral, a. s. unter Berücksichtigung aller anfallender Personalaufgaben. Ich vergleiche theoretische Methoden der Personalbeurteilung und Entlohnung mit der Praxis. Themen wie Arbeitslosigkeit, Sozial- und Arbeitsbedingungen der Arbeitskräfte, Aus- und Weiterbildung sind allgemeine Punkte, die ich in meiner Arbeit auch widerspiegelt habe. Die praktische Seite meiner Diplomarbeit habe ich noch mit Arbeitskosten, Aufgabenerfüllung der Arbeitnehmer und anderen praktischen Merkmalen der Personalführung ergänzt. Ich habe die Aufgaben der Personalabteilung wie Bildung und Analyse der Arbeitsstellen, Planung, Einstellung, Bewertung und Entlohnung der Arbeitskräfte beschrieben. Keywords: van der Waalsova rovnice; síly van der Waalsovy Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Die Personalführung in einem tschechischen Casinobetrieb in grenznaher Region

Das Hauptziel meiner Diplomarbeit ist eine Gesamtanalyse der Personalführung im Paradise Casino Admiral, a. s. unter Berücksichtigung aller anfallender Personalaufgaben. Ich vergleiche theoretische ...

Tuma, Václav Bc.; Cuce, Dorothea; Polívková, Jana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases