Number of found documents: 10
Published from to

Dny radiační ochrany (XLI)
Štěpán, Václav
2019 -
Available in digital repository of ČVUT.
Dny radiační ochrany (XLI)

Štěpán, Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Řízení rizik procesů spojených s technickými díly
Procházková, Dana
2019 -
Available in digital repository of ČVUT.
Řízení rizik procesů spojených s technickými díly

Procházková, Dana
České vysoké učení technické v Praze, 2019

International Conference on Protection against Radon at Home and at Work (9th)
Štěpán, Václav
2019 - English
Available in digital repository of ČVUT.
International Conference on Protection against Radon at Home and at Work (9th)

Štěpán, Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Dny radiační ochrany (XL)
Štěpán, Václav
2018 -
Available in digital repository of ČVUT.
Dny radiační ochrany (XL)

Štěpán, Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Řízení rizik procesů spojených s technickými díly
Procházková, Dana
2018 -
Available in digital repository of ČVUT.
Řízení rizik procesů spojených s technickými díly

Procházková, Dana
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Risk of Processes and their Management
Procházková, Dana
2017 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Risk of Processes and their Management

Procházková, Dana
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Řízení rizik procesů spojených s technickými díly
Procházková, Dana
2017 -
Available in digital repository of ČVUT.
Řízení rizik procesů spojených s technickými díly

Procházková, Dana
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Dny radiační ochrany (XXXVIII.)
Štěpán, Václav
2016 -
Available in digital repository of ČVUT.
Dny radiační ochrany (XXXVIII.)

Štěpán, Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2016

Perspektivy území II: Hranice a rozhraní
Holubec, Pavel
2013 -
Publikace sestává ze souboru vzájemně se doplňujících prací, které prošly recenzním řízením a které informují o současném stavu výzkumu, tematizujícího město, území, infrastrukturu, územní plánování, veřejný prostor a krajinu. V publikaci je akcentováno téma hranic a rozhraní, ale obsahuje také kapitoly, které se zabývají územím a procesem jeho změny v obecné rovině. Vznikla v souvislosti s konferencí „Perspektivy území II: Hranice a rozhraní“, konané dne 6. 11. 2013 na Stavební fakultě ČVUT v Praze, a byla podpořena z grantu SVK 06/13/F1. Available in digital repository of ČVUT.
Perspektivy území II: Hranice a rozhraní

Publikace sestává ze souboru vzájemně se doplňujících prací, které prošly recenzním řízením a které informují o současném stavu výzkumu, tematizujícího město, území, infrastrukturu, územní plánování, ...

Holubec, Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2013

Perspektivy území: udržitelné vazby, střety a rozvoj
2012 -
Publikace sestává ze souboru vzájemně se doplňujících prací, které informují o současném stavu výzkumu na téma město, území, územní plánování, výstavba, ochrana přírody a krajiny a další související témata. Publikace vznikla v souvislosti s konferencí „Perspektivy území: udržitelné vazby, střety a rozvoj“, konané dne 1. 11. 2012, a byla podpořena z grantu SVK 05/12/F1. Kapitoly jednotlivých autorů jsou otištěny bez úprav - neprošly jazykovou korekturou. Available in digital repository of ČVUT.
Perspektivy území: udržitelné vazby, střety a rozvoj

Publikace sestává ze souboru vzájemně se doplňujících prací, které informují o současném stavu výzkumu na téma město, území, územní plánování, výstavba, ochrana přírody a krajiny a další související ...

České vysoké učení technické v Praze, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases