Number of found documents: 8
Published from to

Výroční zpráva 2017 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Zámečník, Jaroslav; Novák, Miroslav; Brádle, Vojtěch; Samková, Věra; Bičanová, Lenka; Jachim, Michal
2018 - Czech
Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2017. Keywords: archeologie; historie; muzea; muzejnictví; muzejní sbírky; přírodní vědy; statistika; výstavy Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva 2017 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2017.

Zámečník, Jaroslav; Novák, Miroslav; Brádle, Vojtěch; Samková, Věra; Bičanová, Lenka; Jachim, Michal
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2018

Výroční zpráva 2016 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Zámečník, Jaroslav; Křičenská, Šárka; Novák, Miroslav; Brádle, Vojtěch; Machková Prajzová, Naděžda; Mocek, Bohuslav; Novák, Miroslav; Brádle, Vojtěch; Novotná, Miroslava; Bičanová, Lenka
2016 - Czech
Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2016. Keywords: archeologie; historie; muzea; muzejnictví; muzejní sbírky; přírodní vědy; statistika; výstavy Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva 2016 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2016.

Zámečník, Jaroslav; Křičenská, Šárka; Novák, Miroslav; Brádle, Vojtěch; Machková Prajzová, Naděžda; Mocek, Bohuslav; Novák, Miroslav; Brádle, Vojtěch; Novotná, Miroslava; Bičanová, Lenka
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2016

Výroční zpráva 2015 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Zámečník, Jaroslav; Křičenská, Šárka; Machková Prajzová, Naděžda; Novák, Miroslav; Mocek, Bohuslav; Brádle, Vojtěch; Beneš, Miroslav; Šinták, Jiří; Novotná, Miroslava; Bičanová, Lenka
2015 - Czech
Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2015. Annual report of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové in 2015. Keywords: muzea; muzejnictví; muzejní sbírky; statistika; výstavy; archeologie; přírodní vědy; historie Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva 2015 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2015.


Annual report of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové in 2015.

Zámečník, Jaroslav; Křičenská, Šárka; Machková Prajzová, Naděžda; Novák, Miroslav; Mocek, Bohuslav; Brádle, Vojtěch; Beneš, Miroslav; Šinták, Jiří; Novotná, Miroslava; Bičanová, Lenka
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2015

Výroční zpráva 2014 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Zámečník, Jaroslav; Machková Prajzová, Naděžda; Novotná, Miroslava; Novák, Miroslav; Mocek, Bohuslav; Brádle, Vojtěch; Bičanová, Lenka; Hrbatý, Stanislav
2014 - Czech
Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2014. Annual report of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové in 2014. Keywords: muzea; muzejní sbírky; muzejnictví; výstavy; statistika Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva 2014 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2014.


Annual report of the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové in 2014.

Zámečník, Jaroslav; Machková Prajzová, Naděžda; Novotná, Miroslava; Novák, Miroslav; Mocek, Bohuslav; Brádle, Vojtěch; Bičanová, Lenka; Hrbatý, Stanislav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2014

Výroční zpráva 2013 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Zámečník, Jaroslav; Machková Prajzová, Naděžda; Mocek, Bohuslav; Novák, Miroslav; Brádle, Vojtěch; Hrbatý, Stanislav; Novotná, Miroslava
2013 - Czech
Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2013. Keywords: archeologie; historie; muzea; muzejnictví; muzejní sbírky; přírodní vědy; statistika; výstavy Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva 2013 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2013.

Zámečník, Jaroslav; Machková Prajzová, Naděžda; Mocek, Bohuslav; Novák, Miroslav; Brádle, Vojtěch; Hrbatý, Stanislav; Novotná, Miroslava
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2013

Výroční zpráva 2012 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Zámečník, Jaroslav; Machková Prajzová, Naděžda; Novák, Miroslav; Mocek, Bohuslav; Brádle, Vojtěch; Hrbatý, Stanislav; Novotná, Miroslava
2012 - Czech
Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2012. Keywords: archeologie; historie; přírodní vědy; muzea; muzejnictví; muzejní sbírky; statistika; výstavy Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva 2012 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2012.

Zámečník, Jaroslav; Machková Prajzová, Naděžda; Novák, Miroslav; Mocek, Bohuslav; Brádle, Vojtěch; Hrbatý, Stanislav; Novotná, Miroslava
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2012

Výroční zpráva 2011 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Machková Prajzová, Naděžda; Zámečník, Jaroslav; Mocek, Bohuslav; Miroslav, Novák; Brádle, Vojtěch; Čistá, Ludmila
2011 - Czech
Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2011. Keywords: muzea; muzejnictví; muzejní sbírky; archeologie; přírodní vědy; historie; statistika; výstavy Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva 2011 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2011.

Machková Prajzová, Naděžda; Zámečník, Jaroslav; Mocek, Bohuslav; Miroslav, Novák; Brádle, Vojtěch; Čistá, Ludmila
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2011

Biologické hodnocení lomu Rožmitál
Samková, Věra; Mikát, Miroslav; Mocek, Bohuslav; Branda, Jaroslav
2000 - Czech
Bylo v celém areálu lomu bylo doloženo 287 druhů rostlin a 631 živočichů, z toho jsou chráněny podle Vyhlášky MŽP 395/92 Sb. tyto druhy: krajník hnědý (Calosoma inquisitor), střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri) a otakárek fenyklový (Papilio machaon), ropucha obecná (Bufo bufo), ještěrka obecná (Lacerta agilis).. Jsou posouzeny vlivy rozšíření těžby na rostliny a živočichy a navržena kompenzační opatření v rekultivované části lomu (Homole). Keywords: biologické hodnocení; živočichové; rostliny; ochrana životního prostředí Available in a digital repository NRGL
Biologické hodnocení lomu Rožmitál

Bylo v celém areálu lomu bylo doloženo 287 druhů rostlin a 631 živočichů, z toho jsou chráněny podle Vyhlášky MŽP 395/92 Sb. tyto druhy: krajník hnědý (Calosoma inquisitor), střevlík Scheidlerův ...

Samková, Věra; Mikát, Miroslav; Mocek, Bohuslav; Branda, Jaroslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2000

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases