Number of found documents: 30
Published from to

Stav populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v Pardubickém kraji
Zámečník, Jaroslav
2007 - Czech
Práce přináší informace o stavu jediné východočeské populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v Pardubickém kraji. Pro výzkum imág ve studovaném území byla zvolena metoda Capture-recapture, která spočívala ve zpětných odchytech značených motýlů po celou dobu jejich letu. Dále byl proveden inventarizační průzkum motýlů s denní aktivitou a orientační průzkum ostatních čeledí motýlů. V práci je doporučen podrobný management v území, který si klade za cíl udržení stávající populace modráska hořcového a především její posílení. Keywords: Lepidoptera; faunistika; inventarizační průzkum; Maculinea alcon; ekologická studie; přírodní památka; rozšíření druhů; Gentiana pneumonanthe; křídlatí; ochrana životního prostředí Available in a digital repository NRGL
Stav populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v Pardubickém kraji

Práce přináší informace o stavu jediné východočeské populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v ...

Zámečník, Jaroslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2007

Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň
Zámečník, Jaroslav
2007 - Czech
Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň. Ve studovaném území byl v letech 2004 až 2007 prokázán výskyt celkem 62 druhů motýlů nadčeledí Zygaenoidea (čeleď Zygaenidae), Hesperioidea (čeleď Hesperidae) a Papilionoidea (čeledi Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae a Satyridae). Do finálního seznamu jsou však započteny ještě další dva, recentně nepotvrzené, druhy motýlů – Polyommatus thersites a Thymelicus acteon, takže celkový počet uváděných druhů je 64. Oba uvedené druhy jsou sice na území PR nezvěstné, ale jejich výskyt nelze s jistotou vyloučit. V práci jsou komentovány nejvýznamnější nálezy vzhledem k regionu východních Čech a je doporučen vhodný management pro posílení populací motýlů na lokalitě. Keywords: Lepidoptera; inventarizační průzkum; rozšíření druhů; faunistika; křídlatí; ochrana životního prostředí; přírodní rezervace; management životního prostředí Available in a digital repository NRGL
Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň

Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň. ...

Zámečník, Jaroslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2007

Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) navrhované přírodní památky Střelnice u Semanína
Zámečník, Jaroslav
2007 - Czech
Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) navrhované přírodní památky Střelnice u Semanína. Průzkum byl proveden v roce 2007 a byl zde prokázán výskyt celkem 47 druhů motýlů. V práci jsou komentovány nejvýznamnější nálezy a je doporučen vhodný management pro zachování a posílení populací motýlů. Keywords: Lepidoptera; inventarizační průzkum; faunistika; přírodní památka; rozšíření druhů; křídlatí; management životního prostředí; ochrana životního prostředí Available in a digital repository NRGL
Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) navrhované přírodní památky Střelnice u Semanína

Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) navrhované přírodní památky Střelnice u Semanína. Průzkum byl proveden ...

Zámečník, Jaroslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2007

Biologické hodnocení lokality pro stavbu plánovaného autosalonu BMW v katastrálním území Březhrad
Samková, Věra; Mikát, Miroslav; Mocek, Bohuslav
2005 - Czech
V dotčeném území bylo nalezeno celkem 112 druhů rostlin. Byly nalezeny 4 zvláště chráněné druhy živočichů: svižník polní (Cicindela campestris), ropucha zelená (Bufo viridis), užovka obojková (Natrix natrix), slavík obecný (Luscinia megarhynchos). Byla navržena doporučení k zachování přírodních prvků. Keywords: biologické hodnocení; živočichové; rostliny; chráněné druhy; ochrana životního prostředí Available in a digital repository NRGL
Biologické hodnocení lokality pro stavbu plánovaného autosalonu BMW v katastrálním území Březhrad

V dotčeném území bylo nalezeno celkem 112 druhů rostlin. Byly nalezeny 4 zvláště chráněné druhy živočichů: svižník polní (Cicindela campestris), ropucha zelená (Bufo viridis), užovka obojková (Natrix ...

Samková, Věra; Mikát, Miroslav; Mocek, Bohuslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2005

Klínatka rohatá - Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) na lokalitě CZ0533305 – Chrudimka v Pardubicích
Mocek, Bohuslav
2005 - Czech
Monitoring cílových druhů NATURA 2000 – klínatky roharté a klínatky žlutonohé podle metodiky. Ověřen výskyt a vytipovány vhodné úseky řeky, návrh na doplnění EVL. Verification of occurrence and monitoring of dragonfly populations important from the European Community perspective. Keywords: vážky (Odonata); NATURA 2000; živočichové Available in a digital repository NRGL
Klínatka rohatá - Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) na lokalitě CZ0533305 – Chrudimka v Pardubicích

Monitoring cílových druhů NATURA 2000 – klínatky roharté a klínatky žlutonohé podle metodiky. Ověřen výskyt a vytipovány vhodné úseky řeky, návrh na doplnění EVL....

Mocek, Bohuslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2005

Biologické hodnocení lokality Pivovarská flošna v k. ú. Hradec Králové – Malšovice
Samková, Věra; Mocek, Bohuslav; Mikát, Miroslav; Hromádka, Miloslav; Mikátová, Blanka
2005 - Czech
Bylo nalezeno celkem 227 druhů rostlin, 163 druhů hmyzu (včetně starších nálezů), z toho 52 druhů brouků, 107 druhů motýlů a 4 druhy vážek. Bylo zjištěno 104 stanovišť 30 hnízdících druhů ptáků, 2 druhy obojživelníků, 2 druhy plazů a 8 druhů savců. 8 druhů obratlovců patří ke zvláště chráněným. Popsány vlivy stavby na flóru a faunu a navržena opatření k minimalizaci dopadů záměru a udržení přírodního prostředí. Keywords: biologické hodnocení; živočichové; rostliny; chráněné druhy; ochrana životního prostředí Available in a digital repository NRGL
Biologické hodnocení lokality Pivovarská flošna v k. ú. Hradec Králové – Malšovice

Bylo nalezeno celkem 227 druhů rostlin, 163 druhů hmyzu (včetně starších nálezů), z toho 52 druhů brouků, 107 druhů motýlů a 4 druhy vážek. Bylo zjištěno 104 stanovišť 30 hnízdících druhů ptáků, 2 ...

Samková, Věra; Mocek, Bohuslav; Mikát, Miroslav; Hromádka, Miloslav; Mikátová, Blanka
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2005

Inventarizační průzkum NPR Adršpašsko-Teplické skály z oboru zoologie - vážky (Odonata)
Mocek, Bohuslav
2005 - Czech
Na území NPR Adršpašsko-teplické skály zjištěno 18 druhů řádu vážek (Odonata). Druhově nejbohatší je lokalita Černé jezírko s 15 druhy, v  zatopené pískovně v Adršpachu bylo zjištěno 8 druhů, na ostatních zkoumaných lokalitách v NPR od 1 do 3 druhů. Keywords: vážky (Odonata); CHKO Broumovsko; živočichové Available in a digital repository NRGL
Inventarizační průzkum NPR Adršpašsko-Teplické skály z oboru zoologie - vážky (Odonata)

Na území NPR Adršpašsko-teplické skály zjištěno 18 druhů řádu vážek (Odonata). Druhově nejbohatší je lokalita Černé jezírko s 15 druhy, v  zatopené pískovně v Adršpachu bylo zjištěno 8 druhů, na ...

Mocek, Bohuslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2005

Vážka jasnoskvrnná - Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) na lokalitě CZ0533296 – PP Boušovka
Mocek, Bohuslav
2005 - Czech
Monitoring cílového druhu NATURA 2000 – vážky jasnoskvrnné podle metodiky. Ověřen výskyt a dokumentovány vhodné úseky lokality. Verification of occurrence and monitoring of dragonfly populations important from the European Community perspective Keywords: vážky (Odonata); NATURA 2001; živočichové Available in a digital repository NRGL
Vážka jasnoskvrnná - Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) na lokalitě CZ0533296 – PP Boušovka

Monitoring cílového druhu NATURA 2000 – vážky jasnoskvrnné podle metodiky. Ověřen výskyt a dokumentovány vhodné úseky lokality....

Mocek, Bohuslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2005

Inventarizační průzkum NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka z oboru zoologie - vážky (Odonata)
Mocek, Bohuslav
2005 - Czech
Na sledované lokalitě NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka byl dosud dokumentován výskyt 39 druhů vážek. Vlastním výzkumem v letech 2004 a 2005 bylo zjištěno 29 druhů. Keywords: vážky (Odonata); NPR Bohdanečský rybník; živočichové Available in a digital repository NRGL
Inventarizační průzkum NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka z oboru zoologie - vážky (Odonata)

Na sledované lokalitě NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka byl dosud dokumentován výskyt 39 druhů vážek. Vlastním výzkumem v letech 2004 a 2005 bylo zjištěno 29 druhů.

Mocek, Bohuslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2005

Inventarizační průzkum NPR Adršpašsko-Teplické skály z oboru zoologie - dvoukřídlí (Diptera): Phoridae
Mocek, Bohuslav
2005 - Czech
Dosud bylo nalezeno a determinováno 23 druhů čeledi Phoridae. Výrazný je podíl zachycených tyrfofilních druhů vázaných na zachovalá rašeliniště: Phora hyperborea, Phora pubipes, Phora artifrons. Největší druhové spektrum a nevýraznější zastoupení specializovaných vzácných druhů bylo zjištěno ve Vlčí rokli. Keywords: dvoukřídlí (Diptera); Phoridae; CHKO Broumovsko; živočichové Available in a digital repository NRGL
Inventarizační průzkum NPR Adršpašsko-Teplické skály z oboru zoologie - dvoukřídlí (Diptera): Phoridae

Dosud bylo nalezeno a determinováno 23 druhů čeledi Phoridae. Výrazný je podíl zachycených tyrfofilních druhů vázaných na zachovalá rašeliniště: Phora hyperborea, Phora pubipes, Phora artifrons. ...

Mocek, Bohuslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases