Number of found documents: 12
Published from to

GIS a mapové služby na Portále veřejné správy
Kvapil, Jiří
2007 - Czech
Keywords: data; GIS; mapové služby; INSPIRE; ISSS; data; GIS; map services; INSPIRE; ISSS; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
GIS a mapové služby na Portále veřejné správy

Kvapil, Jiří
CENIA, 2007

Informační systém statistiky a reportingu životního prostředí České republiky ISSaR
Cikánková, Jarmila; Bukáček, Roman; Roubínek, Jiří
2007 - Czech
Keywords: data; INSPIRE; ISSaR; ISSS; data; INSPIRE; ISSaR; ISSS; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Informační systém statistiky a reportingu životního prostředí České republiky ISSaR

Cikánková, Jarmila; Bukáček, Roman; Roubínek, Jiří
CENIA, 2007

Environmentální helpdesk
Hradec, Jiří
2007 - Czech
Keywords: data; INSPIRE; ISSS; data; INSPIRE; ISSS; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Environmentální helpdesk

Hradec, Jiří
CENIA, 2007

INSPIRE – stav a výhled
Hradec, Jiří
2007 - Czech
Keywords: data; INSPIRE; ISSS; data; INSPIRE; ISSS; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
INSPIRE – stav a výhled

Hradec, Jiří
CENIA, 2007

Faktory životního prostředí ve vztahu ke zdraví
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha
2007 - Czech
Plné texty příspěvků z českých i zahraničních odborných periodik a příspěvků přednesených na konferencích v rámci řešení projektu. Keywords: Prachatice; Praha; Teplice; program Teplice; choroba respirační; nemoc; alergie; město; těhotenství; mutagenita; genotoxicita; zdraví lidské; vliv na zdraví; látka znečišťující organická; látka znečišťující ovzduší; ochrana zdraví; znečištění ovzduší; Prachatice; Prague; Teplice; respiratory disease; disease; allergenic disease; Teplice programme; town; pregnancy; mutagenicity; genotoxicity; human health; health impact; organic pollutant; air pollutant; health protection; air pollution; znečištění vzduchu; těhotenství; alergie Available in the Ministry of the Environment
Faktory životního prostředí ve vztahu ke zdraví

Plné texty příspěvků z českých i zahraničních odborných periodik a příspěvků přednesených na konferencích v rámci řešení projektu.

Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha
Ministerstvo životního prostředí, 2007

Současnost a vize Integrovaného registru znečišťování životního prostředí
Prášek, Jan
2006 - Czech
Keywords: data; INSPIRE; ISSS; data; INSPIRE; ISSS; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Současnost a vize Integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Prášek, Jan
CENIA, 2006

Technické řešení mapových služeb Portálu veřejné správy
Kvapil, Jiří
2006 - Czech
Keywords: data; mapové služby; INSPIRE; ISSS; data; map services; INSPIRE; ISSS; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Technické řešení mapových služeb Portálu veřejné správy

Kvapil, Jiří
CENIA, 2006

FAKTA a DATA – Portál životního prostředí ČR
Cikánková, Jarmila
2006 - Czech
Keywords: data; INSPIRE; ISSS; data; INSPIRE; ISSS; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
FAKTA a DATA – Portál životního prostředí ČR

Cikánková, Jarmila
CENIA, 2006

Informace o životním prostředí ve veřejné správě
Hradec, Jiří
2005 - Czech
Keywords: data; INSPIRE; ISSS; data; INSPIRE; ISSS; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Informace o životním prostředí ve veřejné správě

Hradec, Jiří
CENIA, 2005

Úvod do INSPIRE
Hradec, Jiří
2005 - Czech
Keywords: data; INSPIRE; ISSS; data; INSPIRE; ISSS; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Úvod do INSPIRE

Hradec, Jiří
CENIA, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases