Number of found documents: 6
Published from to

Výsledky kurzu in vivo IBD na minipraseti
Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
2017 - Czech
Testování inovativních postupů léčby IBD na miniaturních prasatech. Innovative approaches testing of Inflammatory Bowel Disease on minipigs. Keywords: minipig; IBD; operational equipment Available at various institutes of the ASCR
Výsledky kurzu in vivo IBD na minipraseti

Testování inovativních postupů léčby IBD na miniaturních prasatech.


Innovative approaches testing of Inflammatory Bowel Disease on minipigs.

Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2017

Realizace pokusů na laboratorních zvířatech
Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
2017 - Czech
Návrh způsobu ověření funkčnosti inovativních náhrad, řešení tohoto návrhu včetně implantací a souvisejících aktivit. A design of methods to test a functionality of inovative replacements, solution of the replacement incl. implantation and connected agenda. Keywords: implants; experimental animals Available at various institutes of the ASCR
Realizace pokusů na laboratorních zvířatech

Návrh způsobu ověření funkčnosti inovativních náhrad, řešení tohoto návrhu včetně implantací a souvisejících aktivit....

Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2017

Výzkum v oboru oftalmologie, implantologie a buněčné biologie
Ardan, Taras
2017 - Czech
Výzkum v oblasti reakce organismu a specifických buněk oka na inovativní implantát vyvinutý objednatelem. Research on the reaction of the organism and specific eye cells on the innovative implant developer by the contractor. Keywords: intraocular; cells; implant Available at various institutes of the ASCR
Výzkum v oboru oftalmologie, implantologie a buněčné biologie

Výzkum v oblasti reakce organismu a specifických buněk oka na inovativní implantát vyvinutý objednatelem....

Ardan, Taras
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2017

Protokol o vedení implantací včetně výsledků
Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
2017 - Czech
Ověření a analýza funkčnosti implantačního materiálu a designu v reálném prostředí. Testing and analysis of implant material and design in real environment. Keywords: implant; material; in vivo Available at various institutes of the ASCR
Protokol o vedení implantací včetně výsledků

Ověření a analýza funkčnosti implantačního materiálu a designu v reálném prostředí.


Testing and analysis of implant material and design in real environment.

Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2017

Výsledky in vivo testů nanomateriálů na minipraseti
Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
2017 - Czech
Pomocí in vivo experimentů jsme testovali hojení čerstvé rány ošetřené pomocí nanovlákenného krytu. Z předem definovaných ran se v pravidelných intervalech odebírali vzorky na histologickou analýzu, provádělo se měření ran a fotodokumentace. Using in vivo experiments we tested healing of a fresh wound treated with a nanofibrous cover. From predefined wounds, samples were taken at regular intervals for histological analysis, wound measurements and photodocumentation were performed. Keywords: minipig; skin wound; nanomaterial Available at various institutes of the ASCR
Výsledky in vivo testů nanomateriálů na minipraseti

Pomocí in vivo experimentů jsme testovali hojení čerstvé rány ošetřené pomocí nanovlákenného krytu. Z předem definovaných ran se v pravidelných intervalech odebírali vzorky na histologickou analýzu, ...

Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2017

Výsledky testování nanomateriálů pro ošetření kožných ran
Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
2017 - Czech
Pomocí experimentů na miniprasatech jsme testovali hojení čerstvé rány ošetřené pomocí různých nanovlákenných materiálu a porovnávali se standardním ošetřením. Z předem definovaných ran se v pravidelných intervalech odebírali vzorky na histologickou analýzu, mikrobiologii, provádělo se měření ran a fotodokumentace. Z miniprasat se taky odebírala krev pro stanovení prozánětlivých cytokinů. Using minipigs experiments, we tested the healing of fresh wounds treated with different nanofibrous materials and compared them with standard treatment. From predefined wounds, samples were taken at regular intervals for histological analysis, microbiology, wound measurements and photodocumentation. Blood was also collected from the miniprasate to determine pro-inflammatory cytokines. Keywords: minipig; skin wound; nanomaterial; bandage Available at various institutes of the ASCR
Výsledky testování nanomateriálů pro ošetření kožných ran

Pomocí experimentů na miniprasatech jsme testovali hojení čerstvé rány ošetřené pomocí různých nanovlákenných materiálu a porovnávali se standardním ošetřením. Z předem definovaných ran se v ...

Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases