Number of found documents: 457
Published from to

Simultaneous online determination of nitric acid and nitrates in ambient air
Alexa, Lukáš; Čmelíková, D.; Cigánková, Hana; Mikuška, Pavel
2023 - English
The innovated method for the simultaneous online determination of HNO3/NO3- in ambient air was developed. Due to high sensitivity of CLD (LOD = 5.1 nM in water solution, 3 s/n) no preconcentration method is required. The online methods were compared with the results obtained with the offline method based on sampling using filters and dry denuders (DD) covered by 0.5% NaF with subsequent analysis by ion chromatography (model ICS-2100, Dionex, USA) and capillary electrophoresis (model Agilent 7100, Agilent Technologies, USA). Keywords: nitric acid; nitrates; online analysis; CGU-ACTJU; CWEDD Available in digital repository of the ASCR
Simultaneous online determination of nitric acid and nitrates in ambient air

The innovated method for the simultaneous online determination of HNO3/NO3- in ambient air was developed. Due to high sensitivity of CLD (LOD = 5.1 nM in water solution, 3 s/n) no preconcentration ...

Alexa, Lukáš; Čmelíková, D.; Cigánková, Hana; Mikuška, Pavel
Ústav analytické chemie, 2023

Speciační analýzy s využitím generování hydridů
Matoušek, Tomáš
2023 - Czech
Přednáška prezentovala různé způsoby využití postupu generování hydridů- selektivní generování, postkolonové generování a generování s kryoseparací- v prvkových speciačních analýzách. Příklady z naší laboratoře zahrnovaly aplikace z oblasti klinické analýzy, analýzy potravin a přírodních vod. The lecture presented employing of different ways of hydride generation- selective generation, postcolumn generation and cryotrapping- useful of element speciation analysis. Examples from our laboratory covered applications from the field of clinical, food and natural water analysis. Keywords: hydrides generation; inductively coupled plasma mass spectrometry; speciation analysis Available on request at various institutes of the ASCR
Speciační analýzy s využitím generování hydridů

Přednáška prezentovala různé způsoby využití postupu generování hydridů- selektivní generování, postkolonové generování a generování s kryoseparací- v prvkových speciačních analýzách. Příklady z naší ...

Matoušek, Tomáš
Ústav analytické chemie, 2023

Generování těkavých sloučenin – účinná technika vnášení vzorku pro ICP-MS
Musil, Stanislav
2023 - Czech
V rámci této přednášky byly prezentovány různé techniky generování těkavých sloučenin (specií), možnosti spojení s ICP-MS a nedávné výsledky naší laboratoře v oblasti fotochemického generování těkavých specií přechodných prvků. Various techniques of volatile species generation, the ways of coupling to ICP-MS and recent results of our laboratory in the field of photochemical vapor generation of transition metals were presented in this lecture. Keywords: volatile species generation; inductively coupled plasma mass spectrometry; photochemical vapor generation Available at various institutes of the ASCR
Generování těkavých sloučenin – účinná technika vnášení vzorku pro ICP-MS

V rámci této přednášky byly prezentovány různé techniky generování těkavých sloučenin (specií), možnosti spojení s ICP-MS a nedávné výsledky naší laboratoře v oblasti fotochemického generování ...

Musil, Stanislav
Ústav analytické chemie, 2023

Forest springs, a safe source of drinking water?
Mikuška, Pavel; Alexa, Lukáš; Kouřilová, S.; Cigánková, Hana; Křůmal, Kamil; Itterheimová, Petra; Kubáň, Petr; Matoušek, Tomáš; Barešová, Magdalena; Pivokonský, Martin
2023 - English
Water from 25 forest springs was characterized for basic physical parameters and chemical and bacteriological composition. Chemical composition was mostly within limits for drinking water, but bacteriological results indicate faecal pollution of water in majority studied springs. Keywords: spring; forest; chemical pollution; bacteriological contamination Available in digital repository of the ASCR
Forest springs, a safe source of drinking water?

Water from 25 forest springs was characterized for basic physical parameters and chemical and bacteriological composition. Chemical composition was mostly within limits for drinking water, but ...

Mikuška, Pavel; Alexa, Lukáš; Kouřilová, S.; Cigánková, Hana; Křůmal, Kamil; Itterheimová, Petra; Kubáň, Petr; Matoušek, Tomáš; Barešová, Magdalena; Pivokonský, Martin
Ústav analytické chemie, 2023

Charakterizace prvků v městském aerosolu
Hlaváčková, Hana; Cigánková, Hana; Mikuška, Pavel; Hegrová, J.
2023 - Czech
Prvky jsou důležitými složkami atmosférických aerosolů. Těžké kovy jsou známé látky znečišťující životní prostředí díky své toxicitě a schopnosti akumulovat se v lidském těle. Těžké kovy mohou vykazovat toxikologické účinky i ve stopových množstvích. Elements are important components of atmospheric aerosols. Heavy metals are known environmental pollutants due to their toxicity and their ability to accumulate in the human body. Heavy metals can exhibit toxicological afects even in trace amounts. Keywords: ascorbic acid; oxidative potential; urban aerosol Available in digital repository of the ASCR
Charakterizace prvků v městském aerosolu

Prvky jsou důležitými složkami atmosférických aerosolů. Těžké kovy jsou známé látky znečišťující životní prostředí díky své toxicitě a schopnosti akumulovat se v lidském těle. Těžké kovy mohou ...

Hlaváčková, Hana; Cigánková, Hana; Mikuška, Pavel; Hegrová, J.
Ústav analytické chemie, 2023

Přenosný kapalinový chromatograf a jeho potenciál pro stanovení nebezpečných chemických látek
Šesták, Jozef; Gogaľová, Zuzana; Kahle, Vladislav; Lunerová, K.
2022 - Czech
Pokrok v technologiích mikročipů, baterií a LED diod v posledních dvou dekádách již umožňuje vývoj přenosných přístrojů, které dokážou uspokojit náročné požadavky moderní kapalinové chromatografie (HPLC). Postupné rozšíření přenosných HPLC lze očekávat všude tam, kde v místě odběru vzorku postačí jeho rychlá a snadná úprava s následnou krátkou HPLC analýzou.\nNaše výzkumná skupina vyvinula koncept přenosného HPLC, jehož základem je jednoduché hydraulické schéma a originální optický detektor umožňující současnou detekci absorbujících i fluoreskujících látek po jejich separaci na mikrokoloně. V oblasti analýzy nebezpečných látek v terénních podmínkách může tento typ přístroje rozšířit interval sledovaných látek o ty, které z nejrůznějších fyzikálních/fyzikálně-chemických důvodů nelze detekovat/stanovit pomocí přenosných přístrojů pracujících na jiných principech (např. toxiny bakterií a sinic). Progress in technology of microchips, batteries and LEDs in the last two decades enable development of portable instruments which can satisfy the requirements of modern liquid chromatography (LC). Application of portable LC is advantageous if simple and rapid sample treatment procedure followed by a short HPLC run can be executed in the point of sampling. Our research group have developed a concept of portable HPLC based on simple hydraulic scheme and a unique optical detector for simultaneous detection of absorbance and fluorescence of compounds eluted off microcolumn. Considering in-field analysis of hazardous substances, this instrument can be advantageous for analysis of compounds which are difficult to detect and quantify by other contemporary portable instruments utilizing different working principles due to incompatibility with their physico-chemical properties (e. g. microbial toxins). Keywords: portable liquid chromatograph; optical detector; toxins Available in digital repository of the ASCR
Přenosný kapalinový chromatograf a jeho potenciál pro stanovení nebezpečných chemických látek

Pokrok v technologiích mikročipů, baterií a LED diod v posledních dvou dekádách již umožňuje vývoj přenosných přístrojů, které dokážou uspokojit náročné požadavky moderní kapalinové chromatografie ...

Šesták, Jozef; Gogaľová, Zuzana; Kahle, Vladislav; Lunerová, K.
Ústav analytické chemie, 2022

Parallel Determination of Particulate Ammonium by Using a Continuous Aerosol Sampler and Cascade Impactor
Alexa, Lukáš; Hlaváčková, H.; Cigánková, Hana; Mikuška, Pavel
2022 - English
Ammonia is a significant gaseous pollutant present in the atmosphere. As a neutralizing agent of acidic species ammonia forms particle-phase ammonium (NH4+) salts and contributes thus to formation of secondary atmospheric aerosols (Harrison and Jones, 1995). Aerosols (particulate matter, PM) are responsible for many negative effects on environments and health risks to human. The diameter of PM has significant impact on their environmental exposure, where the decreasing particle size increases the adverse health effects. The ultrafine particles hence play a major role in adverse impact on human health (Ryer-Powder, 1991). Presented paper describes the use of the novel continuous aerosol sampler for online, and a commercial cascade impactor for offline, determination of NH4+ in ambient air. Keywords: ammonium; atmospheric aerosol; online analysis; cascade impactor Available in digital repository of the ASCR
Parallel Determination of Particulate Ammonium by Using a Continuous Aerosol Sampler and Cascade Impactor

Ammonia is a significant gaseous pollutant present in the atmosphere. As a neutralizing agent of acidic species ammonia forms particle-phase ammonium (NH4+) salts and contributes thus to formation of ...

Alexa, Lukáš; Hlaváčková, H.; Cigánková, Hana; Mikuška, Pavel
Ústav analytické chemie, 2022

GC-MS identification of photochemically generated volatile species of tungsten
Vyhnanovský, Jaromír; Forczek, Sándor; Musil, Stanislav
2022 - English
The presentation focused on the identification of volatile products of photochemical vapor generation of tungsten by GC-MS. Keywords: photochemical vapor generation; gas chromatography mass spectrometry; tungsten Available in digital repository of the ASCR
GC-MS identification of photochemically generated volatile species of tungsten

The presentation focused on the identification of volatile products of photochemical vapor generation of tungsten by GC-MS.

Vyhnanovský, Jaromír; Forczek, Sándor; Musil, Stanislav
Ústav analytické chemie, 2022

Total and Bioaccessible Fraction of Elements in Urban Aerosol
Mikuška, Pavel; Cigánková, Hana; Hegrová, J.
2022 - English
Atmospheric aerosols have significant impact on health and environment. Elements constitute an important particulate component which have received the attention to understand their environmental and health impacts. Elements enter the human body through inhalation of aerosols causing several health issue (asthma, cardiovascular and respiratory diseases, lung cancer).\nThe potential health effects of elements in PM depend on their toxicity, concentration, and bioaccessibility. It is assumed that the bioaccessible fraction of elements is more relevant for evaluating human health risks than the total concentration of elements. The aim of this study was to determine the total and bioaccessible concentration of elements in urban PM1 and PM2.5 aerosol during four seasons. Keywords: aerosol; elements; bioaccessible fraction; PM1; PM2.5 Available in digital repository of the ASCR
Total and Bioaccessible Fraction of Elements in Urban Aerosol

Atmospheric aerosols have significant impact on health and environment. Elements constitute an important particulate component which have received the attention to understand their environmental and ...

Mikuška, Pavel; Cigánková, Hana; Hegrová, J.
Ústav analytické chemie, 2022

Oxidative Potential of PM1 and PM2.5 Urban Aerosol and Associated Elements in Three Simulated Lung Fluids
Cigánková, Hana; Mikuška, Pavel; Hegrová, J.
2022 - English
Mass concentration of particulate matter (PM) has been used in several epidemiologic studies as an indicatior conenecting PM concentrations with human health effects (Ostro, 1993). However, mass concentration of PM doesn´t consider the different compositions and toxicological effects of its components. Majority of PM mass constitutes low-toxicity components, while minority of trace components may have high toxicological activity (Tonne, 2012). Oxidative potential (OP), defined as the ability of PM to induce oxidative stress, is in recent years recognized as one of the main biological mechanisms considered to be contributing to negative impacts from air pollution exposure. Oxidative stress is caused through the capability of PM to generate reactive oxygen species (ROS) within the lung, which leads to pro-inflammatory responses that can ultimately results in cell apoptosis (Borlaza, 2021). Keywords: aerosol; oxidative potential; elements Available in digital repository of the ASCR
Oxidative Potential of PM1 and PM2.5 Urban Aerosol and Associated Elements in Three Simulated Lung Fluids

Mass concentration of particulate matter (PM) has been used in several epidemiologic studies as an indicatior conenecting PM concentrations with human health effects (Ostro, 1993). However, mass ...

Cigánková, Hana; Mikuška, Pavel; Hegrová, J.
Ústav analytické chemie, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases