Number of found documents: 6
Published from to

MSB 2010. Final Program and Book of Abstracts. 25 th International Symposium on Microscale BioSeparations
Foret, František
2010 - English
The issue contains Conference Program, Lecture Abstracts, Poster Abstracts and Author's Index. Keywords: bioanalysis; separation; biotechnology Available at various institutes of the ASCR
MSB 2010. Final Program and Book of Abstracts. 25 th International Symposium on Microscale BioSeparations

The issue contains Conference Program, Lecture Abstracts, Poster Abstracts and Author's Index.

Foret, František
Ústav analytické chemie, 2010

Přednášky semináře Radioanalytické metody IAA 08
Vobecký, Miloslav
2009 - Czech
Sborník semináře Radioanalytické metody přináší přehled o současném stavu a nových trendech v oblasti aktivační analýzy. Seminář pořádá odborná skupina instrumentálních radioanalytických metod Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci a odborná skupina jaderné chemie České společnosti chemické ve spolupráci s katedrou jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze. Proceedings "Radioanalytical Methods" present the review of the current state and new trends in activation analysis. The course is organized by the group of radioanalytical methods of the Spectroscopic Society J. M. Marci and the group of nuclear chemistry of the Czech chemical society, in cooperation with the Technical University in Prague. Keywords: activation analysis; radioanalytical chemistry; nuclear chemistry Available at various institutes of the ASCR
Přednášky semináře Radioanalytické metody IAA 08

Sborník semináře Radioanalytické metody přináší přehled o současném stavu a nových trendech v oblasti aktivační analýzy. Seminář pořádá odborná skupina instrumentálních radioanalytických metod ...

Vobecký, Miloslav
Ústav analytické chemie, 2009

CECE 2008. 5th international interdisciplinary meeting on bioanalysis
Foret, František
2008 - English
The issue contains program, abstracts of the 17 invited lectures with short information about the speakers´ professional carreer, and abstracts of posters. Sborník obsahuje program, abstrakta 17 zvaných přednášek s krátkou informací o profesionální dráze řečníků a abstrakta posterů. Keywords: bioanalysis; separation; biotechnology Available at various institutes of the ASCR
CECE 2008. 5th international interdisciplinary meeting on bioanalysis

The issue contains program, abstracts of the 17 invited lectures with short information about the speakers´ professional carreer, and abstracts of posters....

Foret, František
Ústav analytické chemie, 2008

Seminář Radioanalytické metody IAA 07
Vobecký, Miloslav
2008 - Czech
Sborník semináře Radioanalytické metody přináší přehled o současném stavu a nových trendech v oblasti aktivační analýzy. Seminář pořádá odborná skupina instrumentálních radioanalytických metod Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci a odborná skupina jaderné chemie České společnosti chemické ve spolupráci s katedrou jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze. Proceedings "Radioanalytical Methods" present the review of the current state and new trends in activation analysis. The course is organized by the group of radioanalytical methods of the Spectroscopic Society J. M. Marci and the group of nuclear chemistry of the Czech chemical society, in cooperation with the Technical University in Prague. Keywords: activation analysis; radioanalytical chemistry; nuclear chemistry Available at various institutes of the ASCR
Seminář Radioanalytické metody IAA 07

Sborník semináře Radioanalytické metody přináší přehled o současném stavu a nových trendech v oblasti aktivační analýzy. Seminář pořádá odborná skupina instrumentálních radioanalytických metod ...

Vobecký, Miloslav
Ústav analytické chemie, 2008

CECE06. 3rd multidisciplinary meeting covering all aspects of modern bioanalysis
2006 - English
The issue contains program, abstracts of the 16 invited lectures, and short information about the speakers´ professional carreer. Sborník obsahuje program, abstrakta 16 zvaných přednášek a krátké informace o profesionální dráze řečníků. Keywords: bioanalysis; separation; biotech Available at various institutes of the ASCR
CECE06. 3rd multidisciplinary meeting covering all aspects of modern bioanalysis

The issue contains program, abstracts of the 16 invited lectures, and short information about the speakers´ professional carreer....

Ústav analytické chemie, 2006

FFF 2005. 12th International Symposium on Field-Flow Fractionation
2005 - English
International meeting of scientists from various sections of field flow fractionation (FFF): separation, characterization and preparation of cells, magnetic separation of cells, environmental applications, theory and measurement, biopolymers and biotechnology, particle separation, splitt fractionation, microfluidics, synthetic polymers, thermal FFF and flow FFF Mezinárodní setkání vědců zabývajících se výzkumem různých směrů frakcionace tokem v poli (FFF): separace, charakterizace a preparace buněk, magnetická separace buněk, aplikace životního prostředí, teorie a měření, biopolymery a biotechnologie, separace částic, splitt frakcionace, mikrofluidika, syntetické polymery, termální FFF a flow FFF. Keywords: field flow fractionation; biopolymers; particle separation Available at various institutes of the ASCR
FFF 2005. 12th International Symposium on Field-Flow Fractionation

International meeting of scientists from various sections of field flow fractionation (FFF): separation, characterization and preparation of cells, magnetic separation of cells, environmental ...

Ústav analytické chemie, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases