Number of found documents: 8
Published from to

Problematika škod působených zvěří na zemědělských plodinách
2006 - Czech
Význam ploch s polními plodinami pro volně žijící spárkatou zvěř se velmi liší v závislosti na mnoha faktorech, přičemž mimo zdroje potravy jsou porosty vyšších rostlin využívány i jako dočasný kryt v době intenzivnějšího rušení v lesích. Polní plodiny jsou zvěří využívány celoročně a na některých lokalitách jí mohou zajišťovat podstatnou část celoroční potravy. Zejména v zimním období a v době dozrávání je potravní nabídka na polích výrazně kvalitnější, jak přirozené potravní zdroje v lesním prostředí. Přesto polní plodiny zpravidla nemají pro existenci původních druhů velkých býložravců zásadní význam a přiměřené stavy zvěře jsou schopné se uživit i v čistě lesním prostředí. V prostředích s dostatkem bylinného a keřového patra zvěř po většinu roku preferuje přirozenou potravu z lesního prostředí a do polí vychází jen v době jejich nejvyšší atraktivity. We evaluated the importance of field crops for the ungulate game species. The large herbivores exploit the field crops at the different intensity according to crop species, season, feeding strategy, human disturbance in the forest etc. The field crops are generally not too important as a food resource for wild ungulate species and in the environment with sufficiency of herb and shrub layer in the forest environment they prefer native diet components. Keywords: damage of field crops; polní porosty; plodiny Available at various institutes of the ASCR
Problematika škod působených zvěří na zemědělských plodinách

Význam ploch s polními plodinami pro volně žijící spárkatou zvěř se velmi liší v závislosti na mnoha faktorech, přičemž mimo zdroje potravy jsou porosty vyšších rostlin využívány i jako dočasný kryt v ...

Ústav biologie obratlovců, 2006

Biodiverzita ichtyofauny České republiky (VI)
2006 - Czech
V průběhu posledních 10 let to byla již 6. konference věnovaná biodiverzitě ryb. Nosnými tématy konference byla biodiverzita ryb na úrovni druhové a vnitrodruhové, rizikové faktory a možnosti její ochrany. bThis was already a sixth konference on fish biodiversity in the course of the past decade. The main topics of this conference included fish biodiversity on the specific and intraspecific level, risk factors, and ways to protect it. Twenty-five papers were presented to the conference. Keywords: biodiversity; fish; republika; riziko Available at various institutes of the ASCR
Biodiverzita ichtyofauny České republiky (VI)

V průběhu posledních 10 let to byla již 6. konference věnovaná biodiverzitě ryb. Nosnými tématy konference byla biodiverzita ryb na úrovni druhové a vnitrodruhové, rizikové faktory a možnosti její ...

Ústav biologie obratlovců, 2006

Dějiny, rasa a kultura
2005 - Czech
Sborník je výsledkem interdisciplinárního setkání specialistů v oblasti hodnocení lidské variability a historie rasy. The proceeding is a result of the interdisciplinary meeting of researchers studying human variability and history of race. Keywords: history; race; culture; kultura; historie Available at various institutes of the ASCR
Dějiny, rasa a kultura

Sborník je výsledkem interdisciplinárního setkání specialistů v oblasti hodnocení lidské variability a historie rasy....

Ústav biologie obratlovců, 2005

Biodiverzita ichtyofauny České republiky (5)
2004 - Czech
Materiály z mezinárodní konference "Biodiverzita ichtyofauny České republiky (V)", která se konala v Brně dne 4. listopadu 2003. Konferenci uspořádaly Ústav biologie obratlovců AV ČR v Brně a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v Praze. Contributions presented to the international symposium on the "Biodiversity of the ichthyofauna of the Czech Republic (V)" held in Brno on 4 November, 2003. The symposium was organised by the Institute of Vertebrate Biology, Academy of Sciences of the Czech Republic and the Agency of Nature and landscape Protection of the Czech Republic. Keywords: biodiversity; republika; ochrana životního prostředí Available at various institutes of the ASCR
Biodiverzita ichtyofauny České republiky (5)

Materiály z mezinárodní konference "Biodiverzita ichtyofauny České republiky (V)", která se konala v Brně dne 4. listopadu 2003. Konferenci uspořádaly Ústav biologie obratlovců AV ČR v Brně a Agentura ...

Ústav biologie obratlovců, 2004

Evoluce člověka a antropologie recentních populací
Sládek, Vladimír; Galeta, P.; Blažek, V.
2003 - Czech
Sborník shrnuje příspěvky antropologického panelu 21. světového kongresu společnosti pro vědu a umění v Plzni. Proceedings from the anthropological panel of 21st World congress of Czechoslovak Society of Arts and Sciences. Keywords: human evolution; recent populations Available at various institutes of the ASCR
Evoluce člověka a antropologie recentních populací

Sborník shrnuje příspěvky antropologického panelu 21. světového kongresu společnosti pro vědu a umění v Plzni....

Sládek, Vladimír; Galeta, P.; Blažek, V.
Ústav biologie obratlovců, 2003

Biodiverzita ichtyofauny České republiky (4)
Lusk, Stanislav; Lusková, Věra; Halačka, Karel
2002 - Czech
Tato v pořadí již čtvrtá konference byla v převážné míře věnována problematice biodiverzity ryb. Vedle příspěvků obsahujících poznatky o biodiverzitě konkrétních subjektů na konkrétních lokalitách a biotopech, a to na úrovni společenstva, druhu, ale i vnitrodruhové, byly předneseny i příspěvky, ve kterých je položen důraz na ochranu biodiverzity. This conference, fourth in a row, was largely devoted to problems of biodiversity of fishes. Besides contributions which present data on the biodiversity of concrete subjects in concrete localities and habitats on community, species and intraspecific levels, there were also contributions that emphasise biodiversity protection and conservation. Keywords: biodiversity Available at various institutes of the ASCR
Biodiverzita ichtyofauny České republiky (4)

Tato v pořadí již čtvrtá konference byla v převážné míře věnována problematice biodiverzity ryb. Vedle příspěvků obsahujících poznatky o biodiverzitě konkrétních subjektů na konkrétních lokalitách a ...

Lusk, Stanislav; Lusková, Věra; Halačka, Karel
Ústav biologie obratlovců, 2002

Biodiverzita ichtyofauny České republiky (3)
Lusk, Stanislav; Halačka, Karel
2000 - Czech
Tento v pořadí již třetí "modrý sešit" je v převážné míře věnován problematice biodiverzity ryb. Vedle příspěvků obsahujících poznatky o biodiverzitě konkrétních subjektů na konkrétních lokalitách a biotopech, a to na úrovni společenstva, druhu, ale i vnitrodruhové, jsou zde obsaženy i příspěvky, ve kterých je položen důraz na ochranu biodiverzity. This "Blue Book", third in a row, is largely devoted to problems of biodiversity of fishes. Besides contributions which present data on the biodiversity of concrete subjects in concrete localities and habitats on community, species and intraspecific levels, this book also contains contributions that emphasise biodiversity protection and conservation. Available at various institutes of the ASCR
Biodiverzita ichtyofauny České republiky (3)

Tento v pořadí již třetí "modrý sešit" je v převážné míře věnován problematice biodiverzity ryb. Vedle příspěvků obsahujících poznatky o biodiverzitě konkrétních subjektů na konkrétních lokalitách a ...

Lusk, Stanislav; Halačka, Karel
Ústav biologie obratlovců, 2000

Biodiverzita ichtyofauny České republiky 2
Lusk, Stanislav; Halačka, Karel
1998 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Biodiverzita ichtyofauny České republiky 2

Lusk, Stanislav; Halačka, Karel
Ústav biologie obratlovců, 1998

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases