Number of found documents: 378
Published from to

Vliv biodegradabilní polyuretanové pěny na biocenózu a kalovou aktivitu v reaktorech simulující provoz domácích ČOV
Skleničková, Kateřina; Říhová Ambrožová, J.; Pečenka, M.; Halecký, M.; Beneš, Hynek
2022 - Czech
Byla navržena a připravena hydrofilní a plně alifatická biodegradabilní polyuretanová (PUR) pěna s otevřenou buněčnou strukturou, která byla následně použita jako nosič biofilmu a zdroj živin v reaktoru simulující domácí čistírnu odpadních vod. Na základě chemických, hydrobiologických analýz, vývoje mikroorganismů a enzymatických aktivit bylo zjištěno, že PUR pěna může úspěšně sloužit jako nosič pro mikroorganismy aktivovaného kalu a zároveň může být jimi postupně biodegradována při omezeném přísunu výživy aktivovaného kalu. Hydrophilic and fully aliphatic polyurethane (PUR) foam exhibiting a highly open cellular structure was used as a biodegradable biofilm carrier that would serve simultaneously as a nutrient source. A one-month laboratory testing in a reactor simulating domestic wastewater treatment plants was conducted based on chemical and hydrobiological analyses as well as evaluation of microorganism development and enzymatic activity. It was found that PUR foam can successfully serve as a carrier for microorganisms and simultaneously can be biodegraded when the supply of nutrition is limited. Keywords: polyurethane foam; biofilm carriers; wastewater Available at various institutes of the ASCR
Vliv biodegradabilní polyuretanové pěny na biocenózu a kalovou aktivitu v reaktorech simulující provoz domácích ČOV

Byla navržena a připravena hydrofilní a plně alifatická biodegradabilní polyuretanová (PUR) pěna s otevřenou buněčnou strukturou, která byla následně použita jako nosič biofilmu a zdroj živin v ...

Skleničková, Kateřina; Říhová Ambrožová, J.; Pečenka, M.; Halecký, M.; Beneš, Hynek
Ústav makromolekulární chemie, 2022

Degradation of polycaprolactone electrospun materials - methods of analysis
Havlíčková, K.; Řezanka, M.; Kobera, Libor; Kuželová Košťáková, E.; Lukáš, D.; Jenčová, V.
2021 - English
Biodegradable electrospun materials are widely used for medical application. Polycaprolatone is polymer suitable for electrospinning technology and is very often used to create nanofibrous scaffolds for tissue engineering. The time to disintegration or biodegradation of such materials is very important here. However, testing is not entirely easy. It is not possible to create exactly body-like conditions in vitro. Moreover, it is not easy to find suitable analytical methods that would show exactly what happens in the nanofibrous polycaprolactone electrospun samples at certain stages of degradation, ie how the internal structure of decaying nanofibers changes. This paper describes the traditional use of methods for testing polycaprolatone nanofibers by enzymatically catalysed degradation. Morphological changes are studied using scanning electron microscope images. However, it also offers a non-traditional analysis of polycaprolactone electrospun materials using the ssNMR method. Keywords: electrospinning; nanofibers; enzymatic degradation Available at various institutes of the ASCR
Degradation of polycaprolactone electrospun materials - methods of analysis

Biodegradable electrospun materials are widely used for medical application. Polycaprolatone is polymer suitable for electrospinning technology and is very often used to create nanofibrous scaffolds ...

Havlíčková, K.; Řezanka, M.; Kobera, Libor; Kuželová Košťáková, E.; Lukáš, D.; Jenčová, V.
Ústav makromolekulární chemie, 2021

The influence of compression pressure on transport properties of polypyrrole nanotubes
Alekseeva, E.; Prokeš, J.; Bober, Patrycja; Stejskal, Jaroslav
2015 - English
Keywords: conducting polymer; polypyrrole nanotubes Available at various institutes of the ASCR
The influence of compression pressure on transport properties of polypyrrole nanotubes

Alekseeva, E.; Prokeš, J.; Bober, Patrycja; Stejskal, Jaroslav
Ústav makromolekulární chemie, 2015

Vybraná skla systému Ge-Se-Te
Černošková, E.; Hejdová, M.; Černošek, Z.; Holubová, J.; Todorov, R.; Vlček, Milan
2015 - Czech
Objemové vzorky skel Ge30Se70-xTex pro x=0,10,20, byly připraveny přímou syntézou z prvků. Termickým napařováním byly připraveny i tenké filmy stejného složení. Byla studována struktura, termické vlastnosti i optické vlastnosti připravovaných prvků. Bulk glasses Ge30Se70-xTex for (x = 0, 10, 20) were prepared by direct synthesis. Thermal evaporation was used for preparation of thin films. The glass transition temperature of the bulk samples and decrease with increasing Te, but Tg of films with tellurium was not found. Crystallization temperature, Tc, for both bulk samples and films were close each to other. Comparing of Raman spectra - the corresponding Raman bands showed that medium-range order of bulks and thin films are partly different. 77Se MAS NMR of Ge30Se70 glass detected resonance of only Ge-Se-Ge (420 ppm, 98 %) and Se-Se-Se (837 ppm, 2 %), eliminating outrigger raft model and the structure of the studied glasses is probably close to Continuous Random Model. Keywords: chalcogenide glasses; thin films; DSC Available at various institutes of the ASCR
Vybraná skla systému Ge-Se-Te

Objemové vzorky skel Ge30Se70-xTex pro x=0,10,20, byly připraveny přímou syntézou z prvků. Termickým napařováním byly připraveny i tenké filmy stejného složení. Byla studována struktura, termické ...

Černošková, E.; Hejdová, M.; Černošek, Z.; Holubová, J.; Todorov, R.; Vlček, Milan
Ústav makromolekulární chemie, 2015

Ultrathin nanofibrous membranes with enhanced properties for transplantation of retinal pigment epithelial cells
Studenovská, Hana; Popelka, Štěpán; Abelová, Lucie; Riedel, Tomáš; Studený, P.; Straňák, Z.; Klíma, Jiří; Ardan, Taras; Dvořánková, B.; Rypáček, František
2015 - English
Keywords: retinal tissue engineering; nanofibrous membrane; fibrin coating Available at various institutes of the ASCR
Ultrathin nanofibrous membranes with enhanced properties for transplantation of retinal pigment epithelial cells

Studenovská, Hana; Popelka, Štěpán; Abelová, Lucie; Riedel, Tomáš; Studený, P.; Straňák, Z.; Klíma, Jiří; Ardan, Taras; Dvořánková, B.; Rypáček, František
Ústav makromolekulární chemie, 2015

Tradiční empirie a moderní přípravky v ochraně dřevěných konstrukcí proti ohni
Dušková-Smrčková, Miroslava; Osvald, A.; Šmíra, P.; Nasswettrová, A.; Chmelíková, Dana
2014 - Czech
Keywords: wood; fire retardant of wood Available at various institutes of the ASCR
Tradiční empirie a moderní přípravky v ochraně dřevěných konstrukcí proti ohni

Dušková-Smrčková, Miroslava; Osvald, A.; Šmíra, P.; Nasswettrová, A.; Chmelíková, Dana
Ústav makromolekulární chemie, 2014

Studium epoxidové pryskyřice vytvrzené deriváty hexachlorocyklo-trifosgazenu
Zárybnická, L.; Večeřa, M.; Bačovská, R.; Alberti, M.; Kincl, Miloslav
2014 - Czech
Studie se zabývá vytvrzováním epoxidových pryskyřic pomocí připravených derivátů hexachloro-cyklo-triphosphazenů. Několik typů derivátů hexachloro-cyklo-triphosphazenů bylo připraveno s vybranými aminy za použití nukleofilní substituce. S ohledem na strukturu připravených derivátů, je možno se domnívat, že vytvrzené epoxidové pryskyřice budou vykazovat vyšší tepelnou stabilitu a odolnost vůči šíření plamene. The study deals with the curing of epoxy resins by using prepared derivatives of hexachloro-cyclo-triphosphazenes. Several types of derivatives hexachloro-cyclo-triphosphazenes were prepared with the selected amines using by the nucleophilic substitution. Considering the structure of the prepared derivatives, there is a presumption that the cured epoxy resin will show a higher thermal stability and flame retardant. Keywords: epoxy resin; hexachloro-cyclo-triphosphazenes; cure Available at various institutes of the ASCR
Studium epoxidové pryskyřice vytvrzené deriváty hexachlorocyklo-trifosgazenu

Studie se zabývá vytvrzováním epoxidových pryskyřic pomocí připravených derivátů hexachloro-cyklo-triphosphazenů. Několik typů derivátů hexachloro-cyklo-triphosphazenů bylo připraveno s vybranými ...

Zárybnická, L.; Večeřa, M.; Bačovská, R.; Alberti, M.; Kincl, Miloslav
Ústav makromolekulární chemie, 2014

Polymers based on chemically modified starch
Horák, Pavel; Kruliš, Zdeněk; Šárka, E.; Kobera, Libor
2014 - English
In our research, we are developing materials based on chemical modified wheat starch ant its derivatives. The starch is esterified with various acids or acid anhydrides, e.g. acetic or propionic acid. Main goal of this work is to determine the degree of substitution, which has significant relevance in study of modified saccharides. it was done using three different techniques - acid-base titration, elemental analysis and nuclear magnetic resonance spectroscopy. Keywords: starch; chemical modification; degree of substitution Available at various institutes of the ASCR
Polymers based on chemically modified starch

In our research, we are developing materials based on chemical modified wheat starch ant its derivatives. The starch is esterified with various acids or acid anhydrides, e.g. acetic or propionic acid. ...

Horák, Pavel; Kruliš, Zdeněk; Šárka, E.; Kobera, Libor
Ústav makromolekulární chemie, 2014

Vlastnosti nových nanokompozitů titanové nanotrubky / polypropylen
Mikešová, Jana; Šlouf, Miroslav; Gohs, U.; Popelková, Daniela; Vacková, Taťana; Vu, Ngoc Húng; Kratochvíl, Jaroslav; Zhigunov, Alexander
2013 - Czech
Keywords: titanate nanotubes; polypropylene nanaocomposites; mechanical and thermal properties Available at various institutes of the ASCR
Vlastnosti nových nanokompozitů titanové nanotrubky / polypropylen

Mikešová, Jana; Šlouf, Miroslav; Gohs, U.; Popelková, Daniela; Vacková, Taťana; Vu, Ngoc Húng; Kratochvíl, Jaroslav; Zhigunov, Alexander
Ústav makromolekulární chemie, 2013

Separační asymetrické membrány pro separaci plynů na bázi prostupujících sítí
Peter, Jakub; Bobák, M.
2013 - Czech
Keywords: composite; membrane; gas separation Available at various institutes of the ASCR
Separační asymetrické membrány pro separaci plynů na bázi prostupujících sítí

Peter, Jakub; Bobák, M.
Ústav makromolekulární chemie, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases