Number of found documents: 18
Published from to

Fluorescence, fotosyntéza a stres: Jak to spolu souvisí?
Soukupová, J.; Roháček, Karel
2005 - Czech
Studijní text pro účastníky praktického kurzu z biologie projektu AV ČR "Otevřená věda". Tuitional text for participants in a practical course in biology of the project "Open science". Keywords: biology; training course Available at various institutes of the ASCR
Fluorescence, fotosyntéza a stres: Jak to spolu souvisí?

Studijní text pro účastníky praktického kurzu z biologie projektu AV ČR "Otevřená věda".


Tuitional text for participants in a practical course in biology of the project "Open science".

Soukupová, J.; Roháček, Karel
Ústav molekulární biologie rostlin, 2005

Fotofyzikální děje během fotosyntetické přeměny zářivé energie na biochemicky využitelnou formu
Roháček, Karel
2005 - Czech
Studijní text pro účastníky praktického kurzu z fyziky projektu AV ČR "Otevřená věda". Tuitional text for participants in a practical course in physics of the project "Open science". Keywords: physics; training course Available at various institutes of the ASCR
Fotofyzikální děje během fotosyntetické přeměny zářivé energie na biochemicky využitelnou formu

Studijní text pro účastníky praktického kurzu z fyziky projektu AV ČR "Otevřená věda".


Tuitional text for participants in a practical course in physics of the project "Open science".

Roháček, Karel
Ústav molekulární biologie rostlin, 2005

Identifikace a charakterizace genů determinujících embryogenezi prostřednictvím T-DNA mutací Arabidopsis thaliana
Dudová, M.; Kyjovská, Z.; Řepková, J.; Kocábek, Tomáš
2004 - Czech
Keywords: plant genetic; T-DNA mutation; mutace; DNA Available at various institutes of the ASCR
Identifikace a charakterizace genů determinujících embryogenezi prostřednictvím T-DNA mutací Arabidopsis thaliana

Dudová, M.; Kyjovská, Z.; Řepková, J.; Kocábek, Tomáš
Ústav molekulární biologie rostlin, 2004

Monitorování řepky olejné :Brassica napus L. odolné k herbicidům v ČR
Rakouský, Slavomír; Ondřej, M.
2004 - Czech
Keywords: GMO; monitoring; Czech Republic; monitoring Available at various institutes of the ASCR
Monitorování řepky olejné :Brassica napus L. odolné k herbicidům v ČR

Rakouský, Slavomír; Ondřej, M.
Ústav molekulární biologie rostlin, 2004

"Letní akademické kurzy" " Schola ludus": projekty Akademického a univerzitního centra v Nových Hradech pro studenty středních a vysokých škol přírodovědného zaměření
Roháček, Karel; Štys, D.; Jelínek, O.
2003 - Czech
Keywords: natural sciences; education; vzdělání; přírodní vědy Available at various institutes of the ASCR
"Letní akademické kurzy" " Schola ludus": projekty Akademického a univerzitního centra v Nových Hradech pro studenty středních a vysokých škol přírodovědného zaměření

Roháček, Karel; Štys, D.; Jelínek, O.
Ústav molekulární biologie rostlin, 2003

Obrazová dokumentace vývoje generativních útvarů rostlin (Zárodečný vak lilie jako příklad rozvoje samičího gametofytu krytosemenných rostlin
Babůrek, I.; Rakouský, Slavomír; Beneš, K.
2002 - Czech
Keywords: plant; generative structures Available at various institutes of the ASCR
Obrazová dokumentace vývoje generativních útvarů rostlin (Zárodečný vak lilie jako příklad rozvoje samičího gametofytu krytosemenných rostlin

Babůrek, I.; Rakouský, Slavomír; Beneš, K.
Ústav molekulární biologie rostlin, 2002

Hodnocení variability virů a konstrukce pol III antisense RNA genů pro indukci rezistence u bramboru
Matoušek, Jaroslav; Ptáček, J.; Dědič, P.; Kuchař, M.; Vrba, Lukáš; Škopek, Josef; Schubert, J.
2000 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Hodnocení variability virů a konstrukce pol III antisense RNA genů pro indukci rezistence u bramboru

Matoušek, Jaroslav; Ptáček, J.; Dědič, P.; Kuchař, M.; Vrba, Lukáš; Škopek, Josef; Schubert, J.
Ústav molekulární biologie rostlin, 2000

Hodnocení konkurenceschopnosti rhizobií na základě identifikace kmenů
Šimon, T.; Kálalová, S.; Petrzik, Karel
2000 - Czech
Keywords: Rhizobium; soil biology; půdní biologie Available at various institutes of the ASCR
Hodnocení konkurenceschopnosti rhizobií na základě identifikace kmenů

Šimon, T.; Kálalová, S.; Petrzik, Karel
Ústav molekulární biologie rostlin, 2000

Variabilita kmenového spektra viru Y bramboru (PVY)
Dědič, P.; Ptáček, J.; Matoušek, Jaroslav; Čeřovská, Noemi
2000 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Variabilita kmenového spektra viru Y bramboru (PVY)

Dědič, P.; Ptáček, J.; Matoušek, Jaroslav; Čeřovská, Noemi
Ústav molekulární biologie rostlin, 2000

Diagnóza viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru molekulárně genetickými technikami
Ptáček, J.; Matoušek, Jaroslav; Dědič, P.
2000 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Diagnóza viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru molekulárně genetickými technikami

Ptáček, J.; Matoušek, Jaroslav; Dědič, P.
Ústav molekulární biologie rostlin, 2000

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases