Number of found documents: 12
Published from to

Půdní fauna. Obnova druhově bohatých luk ve vymezeném nadregionálním biocentru Čertoryje v k.ú. Malá Vrbka
Tajovský, Karel
1999 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Půdní fauna. Obnova druhově bohatých luk ve vymezeném nadregionálním biocentru Čertoryje v k.ú. Malá Vrbka

Tajovský, Karel
Ústav půdní biologie, 1999

Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda a Chilopoda Národního parku Podyjí.Závěrečná zpráva
Pižl, Václav; Tajovský, Karel
1999 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda a Chilopoda Národního parku Podyjí.Závěrečná zpráva

Pižl, Václav; Tajovský, Karel
Ústav půdní biologie, 1999

Půdně zoologický průzkum CHKO Blanský les. Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda a Oribatida vybraných lokalit CHKO Blanský les
Pižl, Václav; Starý, Josef; Tajovský, Karel
1999 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Půdně zoologický průzkum CHKO Blanský les. Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda a Oribatida vybraných lokalit CHKO Blanský les

Pižl, Václav; Starý, Josef; Tajovský, Karel
Ústav půdní biologie, 1999

Návrat přírody do krajiny poznamenané těžbou uhlí
Frouz, Jan; Pepperl, J.; Přikryl, I.
1999 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Návrat přírody do krajiny poznamenané těžbou uhlí

Frouz, Jan; Pepperl, J.; Přikryl, I.
Ústav půdní biologie, 1999

Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda a Chilopoda CHKO Poodří. Zpráva o inventarizačním průzkumu půdních Oligochaet (Lumbricidae), Isopod, Diplopod a Chilopod v nejvýznačnějších ekosystémech na území CHKO Poodří
Pižl, Václav; Tajovský, Karel
1999 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda a Chilopoda CHKO Poodří. Zpráva o inventarizačním průzkumu půdních Oligochaet (Lumbricidae), Isopod, Diplopod a Chilopod v nejvýznačnějších ekosystémech na území CHKO Poodří

Pižl, Václav; Tajovský, Karel
Ústav půdní biologie, 1999

Půdní makrofauna (Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda a Chilopoda) NP Podyjí. Závěrečná zpráva k dílčímu úkolu projektu MŽP PPŽP/610/3/98:Faunisticko-cenologický výzkum vybraných skupin půdních bezobratlých (6ížalovití, mnohonožky, stonožky a suchozemští stejnonožci) na lokalitách charakterizujících nejvýznamnější cenózy NP Podyjí
Tajovský, Karel; Pižl, Václav
1998 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Půdní makrofauna (Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda a Chilopoda) NP Podyjí. Závěrečná zpráva k dílčímu úkolu projektu MŽP PPŽP/610/3/98:Faunisticko-cenologický výzkum vybraných skupin půdních bezobratlých (6ížalovití, mnohonožky, stonožky a suchozemští stejnonožci) na lokalitách charakterizujících nejvýznamnější cenózy NP Podyjí

Tajovský, Karel; Pižl, Václav
Ústav půdní biologie, 1998

Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda CHKO Litovelské Pomoraví. Zpráva o inventarizačním průzkumu půdních Oligochaet (Lumbricidae) Isopod, Diplopod a Chilopod na území těchto MZCHÚ:NPR Vrapač, PR Litovelskéluhy, PR Plané loučky a NPP Třešín
Pižl, Václav; Tajovský, Karel
1998 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Lumbricidae, Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda CHKO Litovelské Pomoraví. Zpráva o inventarizačním průzkumu půdních Oligochaet (Lumbricidae) Isopod, Diplopod a Chilopod na území těchto MZCHÚ:NPR Vrapač, PR Litovelskéluhy, PR Plané loučky a NPP Třešín

Pižl, Václav; Tajovský, Karel
Ústav půdní biologie, 1998

Lumbricidae, Diplopoda, Oniscidea a Chilopoda CHKO Labské pískovce. Závěrečná zpráva k projektu
Pižl, Václav; Tajovský, Karel
1996 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Lumbricidae, Diplopoda, Oniscidea a Chilopoda CHKO Labské pískovce. Závěrečná zpráva k projektu

Pižl, Václav; Tajovský, Karel
Ústav půdní biologie, 1996

Bezobratlí území Skalák u Senotína a jejich bioindikační vyhodnocení
Syrovátka, Oldřich; Balík, Vladimír; Flíček, J.; Frouz, Jan; Háněl, Ladislav
1996 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Bezobratlí území Skalák u Senotína a jejich bioindikační vyhodnocení

Syrovátka, Oldřich; Balík, Vladimír; Flíček, J.; Frouz, Jan; Háněl, Ladislav
Ústav půdní biologie, 1996

Rekolonizace území poškozených těžbou hnědého uhlí půdními organismy a možnosti jejího urychlení
Balík, Vladimír; Frouz, Jan; Háněl, Ladislav; Kalčík, Jiří; Krištůfek, Václav; Lukešová, Alena; Nováková, Alena; Pižl, Václav; Starý, Josef; Tajovský, Karel
1996 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Rekolonizace území poškozených těžbou hnědého uhlí půdními organismy a možnosti jejího urychlení

Balík, Vladimír; Frouz, Jan; Háněl, Ladislav; Kalčík, Jiří; Krištůfek, Václav; Lukešová, Alena; Nováková, Alena; Pižl, Václav; Starý, Josef; Tajovský, Karel
Ústav půdní biologie, 1996

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases