Number of found documents: 3
Published from to

Změny spotřeby kyslíku a exkrece amoniakálního dusíku u tilapie nilské (Oreochromis niloticus) v závislosti na množství proteinu v krmivu
Kopp, Radovan; Lang, Š.; Ziková, Andrea; Mareš, J.
2008 - Czech
Pokusné ryby byly adaptaci přeloveny do speciálních pokusných nádob s pohyblivým víkem, které jsou naplněny čistou (přefiltrovanou) a kyslíkem nasycenou vodou o známém objemu. Víko umožňuje dokonalé uzavření nádoby bez kontaktu s vnějším prostředím. Po nasazení ryb byly nádoby uzavřeny a v pravidelných intervalech byl stanovován v nádobách obsah rozpuštěného kyslíku, pH vody a obsah amoniakálního dusíku. Délka expoziční doby závisela na hmotnosti a počtu nasazených pokusných ryb a byla volena tak, aby na konci pokusu pokles rozpuštěného kyslíku ve vodě nepřesahoval 30% počáteční koncentrace. This study investigated effects of fish closed in tested ponds with regullary evaluation of pH, oxygen saturation and ammonia concentration. These treatnebts were isoltaed from real environment. Keywords: ammonia; tilapia; fish feed Fulltext is available at external website.
Změny spotřeby kyslíku a exkrece amoniakálního dusíku u tilapie nilské (Oreochromis niloticus) v závislosti na množství proteinu v krmivu

Pokusné ryby byly adaptaci přeloveny do speciálních pokusných nádob s pohyblivým víkem, které jsou naplněny čistou (přefiltrovanou) a kyslíkem nasycenou vodou o známém objemu. Víko umožňuje dokonalé ...

Kopp, Radovan; Lang, Š.; Ziková, Andrea; Mareš, J.
Botanický ústav, 2008

Modulace sinic vodního květu a obsah microcystinů v rybnících jižní Moravy v závislosti na intenzitě hospodaření
Kopp, Radovan; Ziková, Andrea; Adamovský, Ondřej; Brabec, T.; Straková, L.; Mareš, J.
2008 - Czech
V průběhu vegetačního období let 2005-2007 (červen-září) byl prováděn hydrobiologický monitoring vybraných rybníků jižní Moravy s různou intenzitou rybářského obhospodařování. Sledovány byly základní fyzikálně-chemické parametry (rozpuštěný kyslík, pH, teplota vody, vodivost, průhlednost vody N-NH4+, N-NO2-, N-NO3-, P-PO43- a koncentrace chlorofylu a. V jednotlivých rybnících byly rovněž odebírány vzorky pro taxonomickou analýzu fytoplanktonu a stanovení microcystinů sinic vodního květu. During the vegetative period of the years 2005-2007 (June--October) we carried out hydrobiological and hydrochemical monitoring of selected ponds inhered in Southern Moravia in relation to different fishery management intensities. Water temperature, dissolved oxygen content, pH, conductivity and water transparency were monitored directly at taking place, N--NH4+, N--NO2-, N--NO3-, P--PO43- content and chlorophyll-a concentration were measured in hydrochemical laboratory. Keywords: cyanobacteria; fish stock; microcystins Fulltext is available at external website.
Modulace sinic vodního květu a obsah microcystinů v rybnících jižní Moravy v závislosti na intenzitě hospodaření

V průběhu vegetačního období let 2005-2007 (červen-září) byl prováděn hydrobiologický monitoring vybraných rybníků jižní Moravy s různou intenzitou rybářského obhospodařování. Sledovány byly základní ...

Kopp, Radovan; Ziková, Andrea; Adamovský, Ondřej; Brabec, T.; Straková, L.; Mareš, J.
Botanický ústav, 2008

Obsah microcystinu ve vybraných tkáních u různých druhů ryb
Hlávková, J.; Adamovský, Ondřej; Oravec, M.; Bláha, Luděk; Mareš, J.; Kopp, Radovan; Palíková, M.
2008 - Czech
Cílem této studie bylo zhodnotit množství microcystinu ve svalech a hepatopankreatu různých druhů ryb (Cyprinus carpio, Oreochromis niloticus, Sander lucioperca and Esox lucius). Microcystiny byly detekovány zejména v játrech (stovky ng/g tkáně), ale také ve svalech (ng/g tkáně). Akumulace microcystinů v konzumovaných částech ryb představují malé zdravotní riziko pro člověka. The aim of this study was to assess quantity of microcystins in muscle and hepatopancreas of different fish species (Cyprinus carpio, Oreochromis niloticus, Sander lucioperca and Esox lucius). Microcystins were detected in liver/hepatopancreas (hundreds of ng per gram of tissue) as in muscles (nanograms per gram of tissue). It seems that acumulation of microcystins in eatable parts of fishes represent only small risk for man. Keywords: microcystin; fish; tissues Fulltext is available at external website.
Obsah microcystinu ve vybraných tkáních u různých druhů ryb

Cílem této studie bylo zhodnotit množství microcystinu ve svalech a hepatopankreatu různých druhů ryb (Cyprinus carpio, Oreochromis niloticus, Sander lucioperca and Esox lucius). Microcystiny byly ...

Hlávková, J.; Adamovský, Ondřej; Oravec, M.; Bláha, Luděk; Mareš, J.; Kopp, Radovan; Palíková, M.
Botanický ústav, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases