Number of found documents: 14
Published from to

Vážky (Odonata) na Šumavě
Zelený, Jiří
2004 - Czech
Keywords: dragonflies; faunistic; peat bogs; rašeliny; tundry Available at various institutes of the ASCR
Vážky (Odonata) na Šumavě

Zelený, Jiří
Entomologický ústav, 2004

Biodiversita motýlů (Lepidoptera) NPR Žofínský prales
Jaroš, Josef; Spitzer, Karel
2002 - Czech
Keywords: Lepidoptera; relict entomofauna; associations; spolky Available at various institutes of the ASCR
Biodiversita motýlů (Lepidoptera) NPR Žofínský prales

Jaroš, Josef; Spitzer, Karel
Entomologický ústav, 2002

Předběžný seznam vodních brouků Novohradských hor (Coleoptera: Haliplidae, Gyrinidae, Noteridae, Dytiscidae, Hydraenidae, Helophoridae, Spercheidae, Hydrophilidae, Scirtidae, Elmidae)
Boukal S., David; Boukal, M.; Fikáček, M.; Šťastný, J.; Trávníček, D.
2002 - Czech
Keywords: Novohradské Mountains; check-list; hory; křídlatí Available at various institutes of the ASCR
Předběžný seznam vodních brouků Novohradských hor (Coleoptera: Haliplidae, Gyrinidae, Noteridae, Dytiscidae, Hydraenidae, Helophoridae, Spercheidae, Hydrophilidae, Scirtidae, Elmidae)

Boukal S., David; Boukal, M.; Fikáček, M.; Šťastný, J.; Trávníček, D.
Entomologický ústav, 2002

Paraziti na kůži koní
Minář, Jan
2002 - Czech
Keywords: ectoparasites on horses; Diptera; mange; paraziti; koně Available at various institutes of the ASCR
Paraziti na kůži koní

Minář, Jan
Entomologický ústav, 2002

K rozšíření a charakteristice habitatů pěti druhů relativně vzácných vodních ploštic (Heteroptera: Nepomorpha) v jihozápadním příhraničí České republiky
Papáček, Miroslav
2002 - Czech
Keywords: Cymatia bonsdorffii; Glaenocorisa propinqua; druhy; preference Available at various institutes of the ASCR
K rozšíření a charakteristice habitatů pěti druhů relativně vzácných vodních ploštic (Heteroptera: Nepomorpha) v jihozápadním příhraničí České republiky

Papáček, Miroslav
Entomologický ústav, 2002

Síťokřídlí (Neuropteroidea) a srpice (Mecoptera) Novohradských hor
Zelený, Jiří
2002 - Czech
Keywords: Megaloptera; Raphidioptera; Neuropteroidea; hory; podmořské hory Available at various institutes of the ASCR
Síťokřídlí (Neuropteroidea) a srpice (Mecoptera) Novohradských hor

Zelený, Jiří
Entomologický ústav, 2002

Změna přístupu ke krajině - podmínka udržitelného rozvoje
Syrovátka, Oldřich; Šír, M.; Tesař, M.
2001 - Czech
Obnova krajině ekologických funkcí krajiny, založených na primární koncepci retenčně- evapotranspirační jednotky (RETU). Renewal of landscape ecological functions based on retention evapotranspiration unit (RETU) is defined as a fundamental feature of landscape revitalisation. Keywords: biomass; biomasa Available at various institutes of the ASCR
Změna přístupu ke krajině - podmínka udržitelného rozvoje

Obnova krajině ekologických funkcí krajiny, založených na primární koncepci retenčně- evapotranspirační jednotky (RETU)....

Syrovátka, Oldřich; Šír, M.; Tesař, M.
Entomologický ústav, 2001

Reliktní a endemitní entomofauna jako priorita v ochraně p řírody
Spitzer, Karel
2001 - Czech
Reliktní a endemitní entomofauna jako priorita v ochraně p řírody. Relict and endemitic insect fauna is basic priority for conservation of the Šumava Mts. Keywords: Lepidoptera; priority; hmyz Available at various institutes of the ASCR
Reliktní a endemitní entomofauna jako priorita v ochraně p řírody

Reliktní a endemitní entomofauna jako priorita v ochraně p řírody.


Relict and endemitic insect fauna is basic priority for conservation of the Šumava Mts.

Spitzer, Karel
Entomologický ústav, 2001

Vážky (Odonata) na Šumavě
Zelený, Jiří
2001 - Czech
Přehled vážek (Odonata) vyskytujících se na Šumavě. The survey of dragonflies (Odonata) species in the Šumava Mts. Keywords: Lestidae; hory; druhy Available at various institutes of the ASCR
Vážky (Odonata) na Šumavě

Přehled vážek (Odonata) vyskytujících se na Šumavě.


The survey of dragonflies (Odonata) species in the Šumava Mts.

Zelený, Jiří
Entomologický ústav, 2001

Dlouhodobé změny diverzity vodního hmyzu (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) v regulovaném segmentu řeky Křemelné (Šumava, ČR)
Soldán, Tomáš; Zahrádková, S.; Landa, Vladimír
2001 - Czech
Příspěvek se zabývá dlouhodobými změnami vybraných komunit vodního hmyzu na základě odběrů uskutečněných během posledních 40 let. Long-term trends in aquatic insect communities are discussed based on samples from the past 40 years with regards to changes of some environmental variables. Keywords: Sheldon; hmyz; vodní toky Available at various institutes of the ASCR
Dlouhodobé změny diverzity vodního hmyzu (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) v regulovaném segmentu řeky Křemelné (Šumava, ČR)

Příspěvek se zabývá dlouhodobými změnami vybraných komunit vodního hmyzu na základě odběrů uskutečněných během posledních 40 let....

Soldán, Tomáš; Zahrádková, S.; Landa, Vladimír
Entomologický ústav, 2001

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases