Number of found documents: 19
Published from to

Funkční mapování a testování excitability limbických struktur in vivo
Kudláček, Jan; Levčík, David; Vlk, Pavel; Demeterová, Ľubica; Otáhal, Jakub; Čmejla, R.; Jiruška, Přemysl
2014 - Czech
V této práci jsme se zaměřili na analýzu funkční konektivity a excitability limbických struktur s pomocí stimulace ventrální komisury in vivo. Výsledky prokazují, že stimulace ventrální komisury aktivuje především dorzální hipokampus a mediální entorinální kůru We have focused on analysis of functional connectivity and excitability testing of limbic structures in vivo. Results demonstrated that stimulation of ventral commisure activates preferentially dorsal hippocampus and medial entorhinal cortex Keywords: limbic structures; hippocampus; entorhinal cortex; ventral commisure Available at various institutes of the ASCR
Funkční mapování a testování excitability limbických struktur in vivo

V této práci jsme se zaměřili na analýzu funkční konektivity a excitability limbických struktur s pomocí stimulace ventrální komisury in vivo. Výsledky prokazují, že stimulace ventrální komisury ...

Kudláček, Jan; Levčík, David; Vlk, Pavel; Demeterová, Ľubica; Otáhal, Jakub; Čmejla, R.; Jiruška, Přemysl
Fyziologický ústav, 2014

Zpracování intrakraniálního EEG v modelu temporální epilepsie
Kudláček, Jan; Jiruška, Přemysl
2014 - Czech
Epilepsie je chronické onemocnění mozku charakterizované výskytem spontánních a opakovaných epileptických záchvatů. Porozumění dynamice, funkční organizaci a úloze jednotlivých struktur limbického systému je klíčové pro zkvalitnění její léčby. Za tímto účelem jsme vypracovali metodiku multikanálových záznamů elektrické aktivity mozku laboratorních potkanů a její zpracování. Vytvořili jsme program, který umožňuje semi-automatické zpracování a kvantifikaci jak spontánní epileptické aktivity, tak evokovaných potenciálů. Tento program umožňuje sekvenční zpracování jednotlivých souborů, během kterého je prováděna automatická detekce záchvatů, interiktálních epileptiformních výbojů a základních parametrů evokovaných potenciálů v jednotlivých kanálech To understand the role of various limbic structures in pathophysiology of temporal role epilepsy requires understanding of its functional organization. We have developed technique of recording of spontaneous and evoked acitvity in chronic model of temporal lobe epilepsy. In addition, we created a computer programme which allows sequential processing of large data sets and analysis and quantification of spontaneous epileptic activity and evoked potentials. This programme implements various techniques of seizure, HFO and interictal discharge detection Keywords: temporal lobe epilepsy; quantitative EEG analysis Available at various institutes of the ASCR
Zpracování intrakraniálního EEG v modelu temporální epilepsie

Epilepsie je chronické onemocnění mozku charakterizované výskytem spontánních a opakovaných epileptických záchvatů. Porozumění dynamice, funkční organizaci a úloze jednotlivých struktur limbického ...

Kudláček, Jan; Jiruška, Přemysl
Fyziologický ústav, 2014

Blokově orientovaná analýza dlouhodobých záznamů biologických signálů
Vlk, Pavel; Otáhal, Jakub; Jiruška, Přemysl
2014 - Czech
Pro potřeby analýzy dlouhodobých EEG záznamů jsme vyvinuli aplikaci, která spojuje segmentovou analýzu záznamů a aplikaci analytického návrhu do jediného kroku. Navržená blokově orientovaná analýza umožňuje dynamickou změnu procesu analýzy za použití rychle dostupných funkcí propojených do bloků We have developed block oriented application which combines segment analysis of long-term recordings and application of the analytic design into single analytical tool. Designed tool enables dynamic adaptation and modification of signal analysis using rapidly available functions which are effectively interconnected into blocks Keywords: EEG; signal analysis; block-oriented approches Available at various institutes of the ASCR
Blokově orientovaná analýza dlouhodobých záznamů biologických signálů

Pro potřeby analýzy dlouhodobých EEG záznamů jsme vyvinuli aplikaci, která spojuje segmentovou analýzu záznamů a aplikaci analytického návrhu do jediného kroku. Navržená blokově orientovaná analýza ...

Vlk, Pavel; Otáhal, Jakub; Jiruška, Přemysl
Fyziologický ústav, 2014

Identifikace epileptogenních oblastí neokortexu pomocí prostorové distribuce interiktálních výbojů
Janča, R.; Kršek, P.; Ježdík, P.; Čmejla, R.; Tomášek, M.; Elišák, M.; Jefferys, J. G. R.; Jahodová, A.; Komárek, V.; Marusič, P.; Jiruška, Přemysl
2014 - Czech
V této práci byl vytvořen algoritmus využívající analýzy hlavních komponent za účelem shlukování interiktálních výbojů. S pomocí této metody lze určit pravděpodobné epileptogenní oblasti iritační zóny Algorithm utilizing principal component analysis was developed to analyze spatial distribution of interictal epileptiform discharges. This technique enables to seaprate interictal discharges into functionally significant clusters. Cluster properties can be used to identify epileptogenic components of the irritative zone Keywords: epilepsy; interictal epileptiform discharges; epileptogenic zone; irritative zone Available at various institutes of the ASCR
Identifikace epileptogenních oblastí neokortexu pomocí prostorové distribuce interiktálních výbojů

V této práci byl vytvořen algoritmus využívající analýzy hlavních komponent za účelem shlukování interiktálních výbojů. S pomocí této metody lze určit pravděpodobné epileptogenní oblasti iritační ...

Janča, R.; Kršek, P.; Ježdík, P.; Čmejla, R.; Tomášek, M.; Elišák, M.; Jefferys, J. G. R.; Jahodová, A.; Komárek, V.; Marusič, P.; Jiruška, Přemysl
Fyziologický ústav, 2014

Návrh multikanálové elektrody pro dlouhodobé záznamy korové aktivity in vivo
Vlk, Pavel; Kudláček, Jan; Ježdík, P.; Otáhal, Jakub; Demeterová, Ľubica; Čmejla, R.; Jiruška, Přemysl
2014 - Czech
V této práci jsme se zaměřili na vývoj multikanálové elektrody pro dlouhodobé záznamy korové aktivity in vivo u volně pohyblivých zvířat. Navržený typ elektrody využívá tisk na 3D tiskárně k výrobě těla elektrody a částí nezbytných pro zavedení jednotlivých kontaktů. Byl vypracován efektivní postup pro čištění v rámci procesu výroby, sestavení výsledné elektrody a její implantace do cílových struktur mozku The main aim of this work was to develop new multichannel electrodes for long-term monitoring of neocortical aktivity in vivo in freely moving animals. Designed electrode implant is fabricated using 3D printing technique. We have designed efficient technique of cleaning, implant assembling and surgical implantation Keywords: multichannel electrodes; neocortex; 3D printing Available at various institutes of the ASCR
Návrh multikanálové elektrody pro dlouhodobé záznamy korové aktivity in vivo

V této práci jsme se zaměřili na vývoj multikanálové elektrody pro dlouhodobé záznamy korové aktivity in vivo u volně pohyblivých zvířat. Navržený typ elektrody využívá tisk na 3D tiskárně k výrobě ...

Vlk, Pavel; Kudláček, Jan; Ježdík, P.; Otáhal, Jakub; Demeterová, Ľubica; Čmejla, R.; Jiruška, Přemysl
Fyziologický ústav, 2014

Vývoj radiometrických metod pro stanovení enzymových aktivit jodothyronin dejodas: Vliv antidepresiva fluoxetinu na aktivity dejodas typu 1,2 a 3 v mozku potkana
Pavelka, Stanislav
2010 - Czech
Účelem předkládané práce bylo zjištění experimentálních podmínek a vypracování korektních metod pro radiometrická měření enzymových aktivit jodothyronin dejodas typu 1, 2 a 3. Specielně pak použití těchto vypracovaných metod pro sledování účinků antidepresiva fluoxetinu (Prozac) na metabolismus tyreoidálních hormonů u laboratorního potkana The objectives of the present study were to establish valid assay conditions for measurement of the types 1, 2 and 3 iodothyronine deiodinases activities, and to use the radiometric enzyme assays especially to follow the effects of antidepressant drug fluoxetine (Prozac) on the metabolism of thyroid hormones in the rat Keywords: antidepressant drug; deiodinase; radiometric assay Available at various institutes of the ASCR
Vývoj radiometrických metod pro stanovení enzymových aktivit jodothyronin dejodas: Vliv antidepresiva fluoxetinu na aktivity dejodas typu 1,2 a 3 v mozku potkana

Účelem předkládané práce bylo zjištění experimentálních podmínek a vypracování korektních metod pro radiometrická měření enzymových aktivit jodothyronin dejodas typu 1, 2 a 3. Specielně pak použití ...

Pavelka, Stanislav
Fyziologický ústav, 2010

Vliv genotypu a lokality na růst a vývoj kořenového systému řepky ozimé
Bláha, L.; Vyvadilová, M.; Janáček, Jiří
2009 - Czech
Z dosud získaných výsledků vyplývá, že kromě lokality má na růst a vývoj kořenové soustavy vliv také odolnost odrůd vůči abiotickým stresorům v době klíčení.Genotypy, které jsou klasifikované jako odolnější vůči stresorům již při klíčení za nepříznivých podmínek ( nedostatek vody, sucho, vysoká teplota), mají i kvalitnější kořenový systém po vysetí a během následujícího vegetačního období na testovaných lokalitách The basic aim of presented work was analysis of root development of different oilseed rape cultivars at two localities. Obtained results show large influence of localities on the root development. The genotypes with good germination under unfavourable conditions (lack of water, drought, high temperature) develop stronger root system i.e. volume and length of the roots after sowing and during following vegetation period at studying localities Keywords: winter oilseed rape; root system; stress tolerance Available at various institutes of the ASCR
Vliv genotypu a lokality na růst a vývoj kořenového systému řepky ozimé

Z dosud získaných výsledků vyplývá, že kromě lokality má na růst a vývoj kořenové soustavy vliv také odolnost odrůd vůči abiotickým stresorům v době klíčení.Genotypy, které jsou klasifikované jako ...

Bláha, L.; Vyvadilová, M.; Janáček, Jiří
Fyziologický ústav, 2009

Řešení problémů analýzy obrazu pomocí minima totální variance
Janáček, Jiří
2009 - Czech
Práce je věnována řešení úloh analýzy obrazu minimalizací funkce složené z totální variace obrazu a Lp ztrátové funkce. Minimalizaci lze provést iterační metodou největšího spádu s výpočtem kroku založeným na nalezení minimálního řezu v grafu obrazových prvkù. Jako příklad je uvedena regularizace zašuměného obrazu a registrace mikroskopických obrazů fyzických řezů A solution of various problems in image analysis using concurrent minimization of total variation and Lp loss function is presented. The minimization is achieved by a steepest descend method using graph cut minimization in each step. Regularization of noisy image and registration of microscopic images of physical sections are demonstrated Keywords: total variation; minimal graph cut Available at various institutes of the ASCR
Řešení problémů analýzy obrazu pomocí minima totální variance

Práce je věnována řešení úloh analýzy obrazu minimalizací funkce složené z totální variace obrazu a Lp ztrátové funkce. Minimalizaci lze provést iterační metodou největšího spádu s výpočtem kroku ...

Janáček, Jiří
Fyziologický ústav, 2009

Studium kognitivních schopností zvířat a úlohy vyhýbání se místu
Stuchlík, Aleš; Petrásek, Tomáš; Rambousek, Lukáš; Valeš, Karel
2008 - Czech
Článek pojednává o základních metodách studia kognitivních schopností zvířat. Rovněž shrnuje dosavadní přínosy úloh vyhýbání se místu u laboratorních potkanů The paper describes basic methods and concepts in the studies of animal cognitive functions. It also summarizes recent assets and findings obtained with place avoidance tasks Keywords: memory; cognition; place avoidance Available at various institutes of the ASCR
Studium kognitivních schopností zvířat a úlohy vyhýbání se místu

Článek pojednává o základních metodách studia kognitivních schopností zvířat. Rovněž shrnuje dosavadní přínosy úloh vyhýbání se místu u laboratorních potkanů...

Stuchlík, Aleš; Petrásek, Tomáš; Rambousek, Lukáš; Valeš, Karel
Fyziologický ústav, 2008

Srdeční frekvence a protekce myokardu – experimentální aspekty
Ošťádal, Bohuslav
2008 - Czech
Snížení srdeční frekvence má protektivní efekt; bradykardie zvyšuje koronární průtok Low heart rate is maybe cardioprotective; bradycardia increases myocardial blood flow Keywords: heart rate; ischemia; protection Available at various institutes of the ASCR
Srdeční frekvence a protekce myokardu – experimentální aspekty

Snížení srdeční frekvence má protektivní efekt; bradykardie zvyšuje koronární průtok


Low heart rate is maybe cardioprotective; bradycardia increases myocardial blood flow

Ošťádal, Bohuslav
Fyziologický ústav, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases