Number of found documents: 13
Published from to

Emil Svoboda mezi Bratislavou a Prahou - bludní Holanďané a útrapy pražského domácíčka?
Kober, Jan
2018 - Czech
Following the nearly forgotten story of Slovak porfessorship of Emil Svoboda, the article analyses the historical process of obtaining a professorship in Czech legal academia of the early 1920s, in the time of the university boom. Emil Svoboda was working for his professorship in Bratislava. His attempt to enforce the appointment of a professor in Prague for the promise of several years of 'pioneering work' in Slovakia failed, as did the less successful attempt to obtain at least the promise of a future Prague professorship as a counterbalance to leaving for Slovakia. Still, he elft for Slovakia, believing that the position at the law faculty would increase his chances of future success. However, the knowledge that he will lose his academic positions in Prague led him to resign quickly from the Bratislava university chair and to be satisfied with the certainty of the Prague Technical University professorship and with the associate professor position at the Faculty of Law of Charles University. In the end, he proved to be right and he would be an imaginary winner in this situation - a brief presence in Bratislava preovided him with the possibility of external lecgturing at this university for several years without losing his two teaching positions in Prague. Available at various institutes of the ASCR
Emil Svoboda mezi Bratislavou a Prahou - bludní Holanďané a útrapy pražského domácíčka?

Following the nearly forgotten story of Slovak porfessorship of Emil Svoboda, the article analyses the historical process of obtaining a professorship in Czech legal academia of the early 1920s, in ...

Kober, Jan
Ústav státu a práva, 2018

Právní informatika a legislativa - o projektu elektronizace tvorby práva a Sbírky zákonů
Novák, František
2018 - Czech
The paper deals with the description of possibilities of using the IT technology in the field of legislation, understood as the system of legislative forms or documents (Laws) on one side and the process of creating and issuing those documents (Law Acts) on the other. It describes special scientific projects aiming at studiyng several problems of legislation with the use of IT technology and their results including the design of special tools for perfecting the legislation as such as well as the work of the legislator: e.g. legal retrieval (information) systems, databases of egal information, tools of 'legimatics', or monitoring of the development of the legislative system. The second part of this study si devoted to presentation and evaluation of two new Czech projects: e-Legislation and e-Collection of Laws. Analysed are the goals and principles of those projected systems and their operation. And, of course, their future. Available at various institutes of the ASCR
Právní informatika a legislativa - o projektu elektronizace tvorby práva a Sbírky zákonů

The paper deals with the description of possibilities of using the IT technology in the field of legislation, understood as the system of legislative forms or documents (Laws) on one side and the ...

Novák, František
Ústav státu a práva, 2018

Ochrana přírody a veřejný zájem
Müllerová, Hana
2017 - Czech
Zájem na ochraně přírody se v rozhodovacích procesech často ocitá v kolizi s jinými zájmy a hodnotami. Přiřazení určité hodnotě charakteru veřejného zájmu jí dává v případě těchto kolizí vyšší důležitost a legitimizuje její upřednostnění před jinými zájmy. Příspěvek se zabývá nejprve konceptem veřejného zájmu a způsoby řešení kolizí mezi různými zájmy v obecné rovině. Poté aplikuje tato obecná východiska na českou právní úpravu ochrany přírody a v ní zakotvená ustanovení o veřejném zájmu In the decision-making procedures, the interest in the protection of nature often collides with other interests and values. Declaring certain value to be in a public interest strengthens the position of that value and justifies its priority over other interests. This contribution focuses firstly on the concept of the public interest and the ways how collisions of competing interests are solved in general. Then it analyses the Czech legislation on natural protection and its provisions on the public interest. Keywords: Public Interest; Constitutional Rights; Environmental Protection; Nature Protection Available in digital repository of the ASCR
Ochrana přírody a veřejný zájem

Zájem na ochraně přírody se v rozhodovacích procesech často ocitá v kolizi s jinými zájmy a hodnotami. Přiřazení určité hodnotě charakteru veřejného zájmu jí dává v případě těchto kolizí vyšší ...

Müllerová, Hana
Ústav státu a práva, 2017

21. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Sborník referátů
Mitlöhner, Miroslav; Prouzová, Z.
2013 - Czech
Kongres je zaměřen na problematiku partnerských vztahů, manželství a rodičovství, dále na sexuální výchovu a školství. Důležitou oblastí je sexuální výchova a právo, a také problematika zanedbávaných a týraných dětí. Keywords: surrogate maternity; moral philosophy; family law Available at various institutes of the ASCR
21. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Sborník referátů

Kongres je zaměřen na problematiku partnerských vztahů, manželství a rodičovství, dále na sexuální výchovu a školství. Důležitou oblastí je sexuální výchova a právo, a také problematika zanedbávaných ...

Mitlöhner, Miroslav; Prouzová, Z.
Ústav státu a práva, 2013

Etické a právní aspekty výzkumu kmenových buněk
Černý, David; Doležal, Adam
2013 - Czech
Sborník reprodukuje příspěvky, které zazněly na půdě vysoké školy CEVRO Institut v Praze na 3. konferenci z bioetiky pořádané Ústavem státu a práva AV ČR. Publikace se věnuje etickému zhodnocení využívání raných lidských embryí a analyzuje základní přístupy k výzkumu na kmenových buňkách v legislativě ČR. Keywords: stem cell research; medical law; Bioethics Conference Available at various institutes of the ASCR
Etické a právní aspekty výzkumu kmenových buněk

Sborník reprodukuje příspěvky, které zazněly na půdě vysoké školy CEVRO Institut v Praze na 3. konferenci z bioetiky pořádané Ústavem státu a práva AV ČR. Publikace se věnuje etickému zhodnocení ...

Černý, David; Doležal, Adam
Ústav státu a práva, 2013

Quo vadis, střední Evropo? Metamorfózy práva III
Jermanová, H.; Cvrček, František
2012 - Czech
Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané v rámci cyklu Metamorfózy práva organizované Ústavem státu a práva AV ČR ve spolupráci s Fakultou právnickou ZČU v Plzni. Hlavním tématem konference byla otázka, zda země visegrádské skupiny směřují skutečně k pevné integraci s EU. Jednotlivé příspěvky se soustřeďují okolo určitých témat, jako např. tvorba práva, role ústavních soudů, volební zákonodárství, rekodifikace či právnické vzdělávání. Keywords: Visegrad countries; European Union; basic problems of law Available at various institutes of the ASCR
Quo vadis, střední Evropo? Metamorfózy práva III

Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané v rámci cyklu Metamorfózy práva organizované Ústavem státu a práva AV ČR ve spolupráci s Fakultou právnickou ZČU v Plzni. Hlavním tématem ...

Jermanová, H.; Cvrček, František
Ústav státu a práva, 2012

18. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice
Mitlöhner, Miroslav; Prouzová, Z.
2010 - Czech
Keywords: sexuální výchova; republika Available at various institutes of the ASCR
18. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice

Mitlöhner, Miroslav; Prouzová, Z.
Ústav státu a práva, 2010

Územní samospráva v České republice a Evropě
Grospič, Jiří; Louda, Tomáš; Vostrá, Lenka
2007 - Czech
Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Územní samospráva a v České republice a Evropě. Její problémy a perspektivy v XXI. století", která se konala v Třešti, ve dnech 21.-22.11.2006. The collection of papers from the international conference on “Territorial Self-Government in the Czech Republic and in Europe, Its Problems and Perspectives in the 21st Century“ which took place in Třešť (Czech Republic) on 21-22 November 2006. Keywords: self-government; conferences; Czech Republic; samospráva; vědecká setkání Available at various institutes of the ASCR
Územní samospráva v České republice a Evropě

Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Územní samospráva a v České republice a Evropě. Její problémy a perspektivy v XXI. století", která se konala v Třešti, ve dnech 21.-22.11.2006....

Grospič, Jiří; Louda, Tomáš; Vostrá, Lenka
Ústav státu a práva, 2007

Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice
Vostrá, Lenka; Čermáková, Jarmila
2005 - Czech
Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympozia, zabývajícího se základními problémy tvorby práva spojenými s reformou a modernizací veřejné správy a rekodifikací právního řádu některých středoevropských zemí. Collection of papers of an international scientific symposium concerned with the fundamental problems of law-making related to the reform and modernization of public administration and recodification of the legal system of some Central European countries. Keywords: law-making; public administration; recodification; veřejná správa Available at various institutes of the ASCR
Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice

Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympozia, zabývajícího se základními problémy tvorby práva spojenými s reformou a modernizací veřejné správy a rekodifikací právního řádu některých ...

Vostrá, Lenka; Čermáková, Jarmila
Ústav státu a práva, 2005

12. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice
Mitlöhner, Miroslav
2004 - Czech
V říjnu 2004 se v Pardubicích konal 12. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. The Congress took place in October 2004 on Pardubice, Czech republic. Keywords: congress; sexual education; Czech republic; sexuální výchova Available at various institutes of the ASCR
12. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice

V říjnu 2004 se v Pardubicích konal 12. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice.


The Congress took place in October 2004 on Pardubice, Czech republic.

Mitlöhner, Miroslav
Ústav státu a práva, 2004

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases