Number of found documents: 2
Published from to

Možnosti reakce na závažné infekční nemoci v právu EU: kritická analýza a doporučení ve světle pandemie Covid-19
Malíř, Jan; Svobodová, M.; Křepelka, F.; Mádr, P.; Peterka, B.
2022 - Czech
Předložená zpráva, která je hlavním výstupem z projektu TAČR č. TL04000052, kriticky analyzuje možnosti reakce EU na infekční nemoci, jak plynou z platného práva EU a také z návrhů nových právních aktů, zejména těch, které se vztahují k projektu Evropské zdravotní unie. Na základě této analýzy jsou doporučovány i další kroky, které by byly vhodné s ohledem na zkušenosti z pandemie Covid-19, a to zejména v oblasti dělby pravomocí mezi EU a členskými státy, v oblasti včasného varování a reakce, v oblasti budování strategické autonomie, pohybu osob na vnitřních i vnějších hranicích EU a pohybu zboží. The present report, the principal output of the TAČR project No TL04000052, critically analyses the possibilities for an EU response to contagious diseases, as they stem from existing EU law and, also, from the new legislative drafts, in particular those related to the European Health Union project. On the grounds of this analysis, further steps are recommended that would be appropriate in the light of the experience of the Covid-19 pandemic, in particular in the area of the division of competences between the EU and the Member States, in the area of early warning and response, in the area of building strategic autonomy, in the area of movement of people at the EU's internal and external borders and in the area of movement of goods. Keywords: contagious diseases; Covid-19; EU; law; powers; strategic autonomy; early warning and response; free movement of persons; free movement of goods Available at various institutes of the ASCR
Možnosti reakce na závažné infekční nemoci v právu EU: kritická analýza a doporučení ve světle pandemie Covid-19

Předložená zpráva, která je hlavním výstupem z projektu TAČR č. TL04000052, kriticky analyzuje možnosti reakce EU na infekční nemoci, jak plynou z platného práva EU a také z návrhů nových právních ...

Malíř, Jan; Svobodová, M.; Křepelka, F.; Mádr, P.; Peterka, B.
Ústav státu a práva, 2022

Právní pojmy a konstrukce
Cvrček, František; Novák, František
1995 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Právní pojmy a konstrukce

Cvrček, František; Novák, František
Ústav státu a práva, 1995

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases