Number of found documents: 12
Published from to

Europa Postmediaevalis 2022. Connections and networking. April 26-28, 2022
Matějková, K.; Blažková, Gabriela
2022 - English
The topic for the third EUROPA POSTMEDIAEVALIS 2022 conference was Connections and Networking. It was a hybrid conference. 34 contributions and 12 posters from 74 authors from 17 countries were presented. Keywords: Early Modern Age; pottery; Europe; trade Available at various institutes of the ASCR
Europa Postmediaevalis 2022. Connections and networking. April 26-28, 2022

The topic for the third EUROPA POSTMEDIAEVALIS 2022 conference was Connections and Networking. It was a hybrid conference. 34 contributions and 12 posters from 74 authors from 17 countries were ...

Matějková, K.; Blažková, Gabriela
Archeologický ústav, Praha, 2022

Archaeological textiles - links between past and present. NESAT XIII
Bravermanová, M.; Březinová, Helena; Malcolm-Davies, J.
2020 - English
Proceedings from the international conference NESAT XIII (North European Symposium for Archaeological Textiles). Keywords: NESAT XIII; archaeological textiles Available at various institutes of the ASCR
Archaeological textiles - links between past and present. NESAT XIII

Proceedings from the international conference NESAT XIII (North European Symposium for Archaeological Textiles).

Bravermanová, M.; Březinová, Helena; Malcolm-Davies, J.
Archeologický ústav, Praha, 2020

Archaeological textiles - links between past and present. NESAT XIII
Bravermanová, M.; Březinová, Helena; Malcolm-Davies, J.
2017 - English
Proceedings from the international conference NESAT XIII (North European Symposium for Archaeological Textiles). Keywords: NESAT XIII; archaeological textiles Available at various institutes of the ASCR
Archaeological textiles - links between past and present. NESAT XIII

Proceedings from the international conference NESAT XIII (North European Symposium for Archaeological Textiles).

Bravermanová, M.; Březinová, Helena; Malcolm-Davies, J.
Archeologický ústav, Praha, 2017

Jan Hus, husitství a východní Čechy. Příspěvky z konference
Frolík, Jan
2015 - Czech
Příspěvky shrnují historický vývoj během husitského hnutí, archeologické doklady o životě v Chrudimi a na Chrudimsku ve 14. a 15. století. Přiblížen je vývoj názorů na Jana Husa a husitství od 19. století. Připomenuty jsou oslavy Jana Husa a jeho pomníky. Articles summarize the historical development during the Hussite movement in Eastern Bohemia and archaeological evidence of life in Chrudim and in Chrudim region during the 14th and 15th centuries. The development of opinions on Jan Hus and the Hussite movement during the 19th century is described. The celebration activities of Jan Hus and his monuments are mentioned, too. Keywords: Jan Hus; Hussite movement; Jerome of Prague; Utraquism; archaeology Available at various institutes of the ASCR
Jan Hus, husitství a východní Čechy. Příspěvky z konference

Příspěvky shrnují historický vývoj během husitského hnutí, archeologické doklady o životě v Chrudimi a na Chrudimsku ve 14. a 15. století. Přiblížen je vývoj názorů na Jana Husa a husitství od 19. ...

Frolík, Jan
Archeologický ústav, Praha, 2015

Mitteleuropa zur Zeit Marbods. Tagung Roztoky u Křivoklátu 4.-8.12.2006. 19. Internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum
Salač, Vladimír; Bemmann, J.
2009 - German
Keywords: Maroboduus; early Roman period; Central Europe Available at various institutes of the ASCR
Mitteleuropa zur Zeit Marbods. Tagung Roztoky u Křivoklátu 4.-8.12.2006. 19. Internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum

Salač, Vladimír; Bemmann, J.
Archeologický ústav, Praha, 2009

Sites of Memory. Between Scientific and Collective Representations
Maříková-Kubková, Jana; Schlanger, N.; Lévin, S.
2008 - English
Proceedings of the Area IV seminar at Prague Castle Sborník příspěvků přednesených na konferenci projektu AREA IV. Keywords: sites of memory; archaeology; history of archaeology Available at various institutes of the ASCR
Sites of Memory. Between Scientific and Collective Representations

Proceedings of the Area IV seminar at Prague Castle


Sborník příspěvků přednesených na konferenci projektu AREA IV.

Maříková-Kubková, Jana; Schlanger, N.; Lévin, S.
Archeologický ústav, Praha, 2008

Castrum Bene 9
Durdík, Tomáš
2006 - German
Sammelband der internationalen burgenkundlichen Tagung zum Thema Burg und Bauplatz Sborník mezinárodní kastellologické konference věnované vztahu hradu a jeho staveniště Publication of interternational castellological conefrence concerning castle and its building place Keywords: castellology; historical archeology; building place Available at various institutes of the ASCR
Castrum Bene 9

Sammelband der internationalen burgenkundlichen Tagung zum Thema Burg und Bauplatz...

Durdík, Tomáš
Archeologický ústav, Praha, 2006

Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa
Sommer, Petr
2006 - Czech
Doba opata Prokopa je dobou vzniku raně středověkých středoevropských států s církevní organizací a novou politickou a křesťanskou kulturou. V tomto ohledu Čechy přesně kopírují vývoj v sousedních zemích. Epoch of abbot Procopius is a time when early medieval states oroginated with church organization and new political culture. At this point of view Bohemia's development is same like in neighboring countries. Keywords: christianisation; benedictins; monastic buildings Available at various institutes of the ASCR
Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa

Doba opata Prokopa je dobou vzniku raně středověkých středoevropských států s církevní organizací a novou politickou a křesťanskou kulturou. V tomto ohledu Čechy přesně kopírují vývoj v sousedních ...

Sommer, Petr
Archeologický ústav, Praha, 2006

Hora hor
Mařík, T.; Maříková-Kubková, Jana
2005 - Czech
Sborník přináší příspěvky o pojetí svatých hor v různých kulturách a obdobích od starověkého Egypta, přes Sýrii, Čínu až po domorodou Mezoameriku. Proceedings brings contributions about the concept of holy mountains in various cultures and time periods, from ancient Egypt, through Syria, China to indigenous Mesoamerica. Keywords: archaeology; history of art; history of religion Available at various institutes of the ASCR
Hora hor

Sborník přináší příspěvky o pojetí svatých hor v různých kulturách a obdobích od starověkého Egypta, přes Sýrii, Čínu až po domorodou Mezoameriku....

Mařík, T.; Maříková-Kubková, Jana
Archeologický ústav, Praha, 2005

Život ve středověkém klášteře
2005 - Czech
Život klášterních komunit lze tématizovat řadou hledisek, podle nichž jej lze studovat jako součást duchovní, ale i praktické kultury středověku. Life of cloister communities is possible to study like part of spiritual likewise functional culture of the Middle Ages. Keywords: monastery; order; monastic culture Available at various institutes of the ASCR
Život ve středověkém klášteře

Život klášterních komunit lze tématizovat řadou hledisek, podle nichž jej lze studovat jako součást duchovní, ale i praktické kultury středověku....

Archeologický ústav, Praha, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases