Number of found documents: 6
Published from to

The 15th European Conference on Personality: Program and Abstract
Blatný, Marek; Hřebíčková, Martina; Kouřilová, Sylvie; Slezáčková, Alena; Květon, Petr; Vobořil, Dalibor
2010 - English
The 15th European Conference on Personality (ECP15) was held in Brno, Czech Republic, July 20-24, 2010. The conference was organized by the European Association of Personality Psychology together with the Institute of Psychology, Academy of Sciences of the Czech Republic. The programme of the ECP15 included contributions on distinctive personality issues, such as personality genetics, personality and behavioral control, neurophysiology of intelligence, and methodological issues of personality research. Furthermore, presenters introduced their findings about personality and social relationships, developmental aspects of personality, as well as personality and cultural differences. The ECP 15 also hosted dialogues between personality psychology and newly established theoretical approaches such as positive psychology. Keywords: European Association of Personality Psychology; ECP15; conference Available at various institutes of the ASCR
The 15th European Conference on Personality: Program and Abstract

The 15th European Conference on Personality (ECP15) was held in Brno, Czech Republic, July 20-24, 2010. The conference was organized by the European Association of Personality Psychology together with ...

Blatný, Marek; Hřebíčková, Martina; Kouřilová, Sylvie; Slezáčková, Alena; Květon, Petr; Vobořil, Dalibor
Psychologický ústav, 2010

School and Health 21
Řehulka, Evžen
2007 - English
The presented publication summarizes reports that have made within solution of research plan of Faculty of Education of Masaryk University SCHOOL AND HEALTH FOR THE CENTURY. The project is inspired by ideas, which define new paradigm in the school and health system both in our country and in the world. These new ideas are determined first of all by documents of World Health Organisation (WHO), shich have been accepted and elaborated by our government, social and scientific authorities and organisations and new framework curricula, which represent fundamental changes in our school system. We deal eith theoretical issues in detail in the following pages describing the project SCHOOL AND HEALTH FOR THE 21 CENTURY. Předkládaná publikace shrnuje příspěvky, které vznikly v rámci řešení výzkumného záměru Pedagogické fakulty Masyrykovy univerzity ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ. Jde o projekt, jenž je inspirován idejemi, které určují nové paradigma ve školství a zdravotnictví jak u nás, tak ve světě. Tyto nové myšlenky jsou dány především dokumenty Světové zdravotnické organizace (SZO/WHO), které byly přijaty a rozpracovány našimi vládními, společenskými i vědeckými orgány a organizacemi a novými rámcovými vzdělávacími programy, které představují zásadní změny v našem školství. Podrobněji se teoretickými východisky zabýváme na následujících stránkách, kde popisujeme projekt ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ. Keywords: school; health; teacher Available at various institutes of the ASCR
School and Health 21

The presented publication summarizes reports that have made within solution of research plan of Faculty of Education of Masaryk University SCHOOL AND HEALTH FOR THE CENTURY. The project is inspired ...

Řehulka, Evžen
Psychologický ústav, 2007

10th European Congress of Psychology
Polišenská, Veronika; Šolc, M.; Kotrlová, J.
2007 - English
The present collection of abstracts represents the written and oral presentations given at the Xth European Congress of Psychology, which took place in Prague, Czech republic from 3. - 6. July, 2007. Sborník obsahuje abstrakta příspěvků, které byly prezentovány na Desátém Evropském Psychologickém Kongresu, který se konal v Praze od 3. - 6. července 2007. Keywords: congress; psychology; Prague Available at various institutes of the ASCR
10th European Congress of Psychology

The present collection of abstracts represents the written and oral presentations given at the Xth European Congress of Psychology, which took place in Prague, Czech republic from 3. - 6. July, ...

Polišenská, Veronika; Šolc, M.; Kotrlová, J.
Psychologický ústav, 2007

School and Health 21
Řehulka, Evžen
2006 - English
The results that are presented in that volume were developed during working on the research intent School and health in the century in the year 2005. There are texts of the papers refered at the conference 15-16.9.2005 at the Faculty of Education of Masaryk University. V tomto sborníku jsou prezentovány výsledky, které vznikly v prvním roce práce na výzkumném záměru Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Škola a zdraví pro 21. století a které většinou odezněly na stejnojmenné konferenci , jež se konala na Pedagogické fakultě MU v Brně ve dnech 15. - 16. září 2005. Keywords: school; health; teacher Available at various institutes of the ASCR
School and Health 21

The results that are presented in that volume were developed during working on the research intent School and health in the century in the year 2005. There are texts of the papers refered at the ...

Řehulka, Evžen
Psychologický ústav, 2006

Prague Civility - A working Conference. "Proceedings" - program and Pre-Conference Frameworks
2004 - English
"Předkonferenční materiál" poskytuje základní informace účastníkům pracovní konference "Prague civility": nárys programu, základní definice a teoretické rámce, analýzy pojmů občanské slušnosti, občanské kultury a občanství, ukázky z praktických diagnostických technik a statˇ D.Oestereicha o demokratické kompetenci. Conference "proceedings" provide the basic information for the participansts of the "Prague Civility working conference": the progam outline, basic definitions and theoretical framework, analyses of the concepts of civility, civic culture, and citizenship, samples of practical assessment techniques,and an article on the significance of democratic competence by D.Oesterreich. Keywords: psychology; civility; democratic ethos; psychologie Available at various institutes of the ASCR
Prague Civility - A working Conference. "Proceedings" - program and Pre-Conference Frameworks

"Předkonferenční materiál" poskytuje základní informace účastníkům pracovní konference "Prague civility": nárys programu, základní definice a teoretické rámce, analýzy pojmů občanské slušnosti, ...

Psychologický ústav, 2004

Teachers and Health 6
Řehulka, Evžen
2004 - English
Konference UČITELÉ A ZDRAVÍ 6 se konala v září roku 2004 v Brně a vedle našich odborníků se jí zúčastnili také zahraniční vědečtí pracovníci. Základem sborníku jsou příspěvky, které se přímo vztahují k problematice zdraví učitelů a jsou zarámovány studiemi, které buď ukazují obecně stav vědy v bádání o zdraví z jedné strany, anebo ukazují některé důsledky související s našimi hlavními otázkami, které mohou být cenné pro hlubší pochopení základního problému. The conference Teachers and Health 6 was in September 2004 in Brno with our specialists and foreign scientists. The accounts are describing all of problems of teachers health are complete study. The study produce state of science health or produce record be connected with our head questions, that they could be valuable for better understanding elementary problem. Keywords: teacher; gender; teacher stress; pohlaví Available at various institutes of the ASCR
Teachers and Health 6

Konference UČITELÉ A ZDRAVÍ 6 se konala v září roku 2004 v Brně a vedle našich odborníků se jí zúčastnili také zahraniční vědečtí pracovníci. Základem sborníku jsou příspěvky, které se přímo vztahují ...

Řehulka, Evžen
Psychologický ústav, 2004

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases